Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 48, ст.253)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199)

(У тексті Закону слова "державні наукові та науково-технічні програми" в усіх відмінках замінено словами "державні цільові наукові та науково-технічні програми" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006)

Цей Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.

Стаття 1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України, Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", інші закони України.

Стаття 2. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки формуються на п'ять років на підставі прогнозу розвитку науки і техніки і є складовою прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період.

Порядок розробки прогнозу розвитку науки і техніки та формування пріоритетних напрямів науки і техніки визначається законодавством України.

Стаття 3. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки здійснюється через систему державних цільових наукових та науково-технічних програм, а також державне замовлення на науково-технічну продукцію.

Формування переліку державних цільових наукових та науково-технічних програм забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Стаття 4. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та їх обгрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України кожні п'ять років до першого березня останнього року дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Стаття 5. Кабінет Міністрів України на підставі затверджених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки організує розробку державних цільових наукових та науково-технічних програм у порядку, визначеному законодавством України.

Державні цільові наукові та науково-технічні програми затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Обсяг коштів на фінансування державних цільових наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами науки і техніки затверджується у законі про Державний бюджет України на відповідний рік у розмірі не менше 30 відсотків загального обсягу фінансування видатків на науку з Державного бюджету України.

Обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм визначаються у законі про Державний бюджет України окремо по кожному затвердженому цим Законом пріоритетному напряму розвитку науки і техніки.

Стаття 7. Визначити такі пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2006 року:

1) фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;

2) проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства;

3) збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;

4) новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;

5) нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;

6) новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;

7) нові речовини і матеріали.

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний термін з дня набрання цим Законом чинності забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

у двомісячний термін з дня набрання цим Законом чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

враховувати положення цього Закону в проектах законів про Державний бюджет України починаючи з 2002 року;

забезпечити подання до 1 вересня 2001 року до Верховної Ради України проекту Закону України про державні цільові наукові та науково-технічні програми.

3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 16 жовтня 1992 року "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 45, ст. 620).

Президент України       Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 2001 року
№ 2623-III


11.07.2001

Популярні новини
У МОН розпочалася ротація заступників міністра Кабінет Міністрів звільнив двох та призначив нового заступника міністра освіти і науки
МОН рекомендує поширювати англійську у вищій освіті МОН розроблений проєкт рекомендацій щодо забезпечення якісного вивчення англійської
Більшість українців повідомили про зниження якості освіти Українці наголошують на зниженні якості освіти або неможливості отримати освітні послуги
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті