Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271

Наказ МОН № 726 від 10.08.2022 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 726 від 10 серпня 2022 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2022 р. за № 1138/38474

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 01 березня 2021 року № 271

Відповідно до абзацу п'ятого частини четвертої статті 44 Закону України "Про вищу освіту", абзацу першого частини третьої статті 43 Закону України "Про фахову передвищу освіту" НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127, такі зміни:

заголовок наказу викласти у такій редакції:

 • "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України";

пункт 1 викласти в такій редакції:

 • "1. Затвердити Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, що додається.".

2. Внести зміни до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

Міністр                                      Сергій Шкарлет

ПОГОДЖЕНО: 

Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України                                                    Ірина Верещук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
01 березня 2021 року № 271
(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 10 серпня 2022 року № 726)

Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу п'ятого частини четвертої статті 44 Закону України "Про вищу освіту", абзацу першого частини третьої статті 43 Закону України "Про фахову передвищу освіту", визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти (далі - заклади освіти) особами, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, із наданням можливості вступати у межах встановлених квот прийому до закладів освіти України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - особа, яка:

 • після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової середньої або повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
 • після 07 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на окремих територіях України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, що є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації).
 • Проживає на зазначених територіях або на території населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 79-р) (далі - тимчасово окуповані Російською Федерацією території України), і отримала документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти;
 • освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та підписується заявником особисто.

У цьому порядку термін "тимчасово окупована територія України" вживається в значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", крім тимчасово окупованих територій, передбачених пунктом 3 частини першої статті 3 цього Закону.

Цей Порядок поширюється також на осіб, які переселилися з зазначених територій після 01 січня у рік вступу.

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти таких категорій заявників, які вступають для здобуття освіти на відповідному рівні вперше:

 • громадяни України, які проживають на територіях, вказаних у пункті 2 цього розділу;
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на територіях, вказаних у пункті 2 цього розділу.

4. Заявники мають право на:

 • проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
 • отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
 • прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами національного мультипредметного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника);
 • прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти;
 • безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщені особи.

5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

II. Організація роботи із заявниками

1. Організацію роботи із заявниками здійснюють освітні центри "Крим-Україна" (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) та освітні центри "Донбас-Україна" (для заявників з окремих територій України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, що є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації), (далі - Центри) в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади вищої або фахової передвищої освіти.

2. Центри створюються на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів фахової передвищої або вищої освіти за кошти державного (регіонального) бюджету, спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської державної (військової) адміністрації та обласних державних (військових) адміністрацій серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені заклади загальної середньої освіти).

Заклади освіти забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділу приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і науки України та закладів освіти.

3. Центри:

 • надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника;
 • забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);
 • сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (здійснюється уповноваженим закладом загальної середньої освіти);
 • організовують оформлення документів заявника як вступника, проведення вступного випробування (вступних випробувань) до закладу освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до закладів вищої або фахової передвищої освіти (здійснюється базовим закладом освіти), до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу освіти;
 • сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу;
 • забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.

4. Центри працюють з 01 червня до 30 вересня.

III. Особливості отримання заявниками документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти

1. Заявники для отримання документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

2. Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

 • заявою (для повнолітніх заявників);
 • заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).

За відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження.

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Під час подання заяви заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності - свідоцтво про народження.

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються заявнику.

3. У разі настання обставин, що об'єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання заяви, заявник надсилає на електронну пошту уповноваженого закладу загальної середньої освіти:

 • скановані копії (фотокопії) документів, передбачених абзацами другим-сьомим пункту 2 цього розділу (декларація подається без фотокартки);
 • фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб в електронній формі);
 • інші матеріали (у форматі цифрових зображень), які на думку заявника можуть підтверджувати наведену в декларації інформацію.

4. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як "атестований". Результати річного оцінювання з української мови та історії України зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів річного оцінювання з української мови та історії України.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 року № 160). При цьому заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

5. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

6. У разі настання обставин, що об'єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника до уповноваженого закладу загальної середньої освіти, його річне оцінювання та державна підсумкова атестація (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) з української мови та історії України проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди з відеофіксацією.

Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноважений заклад загальної середньої освіти передає в Центр.

Заявник має право пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 року № 160), впродовж року після замовлення документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.

IV. Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти.

Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.

2. Правила прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, затверджуються вченою (педагогічною) радою закладу вищої або фахової передвищої освіти відповідно до законодавства та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, як додаток до правил прийому до цього закладу вищої або фахової передвищої освіти (далі - Правила прийому).

3. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:

 • заява;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років або результати національного мультипредметного тесту (за бажанням);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 • документ, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про народження.
 • У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • документ про освіту державного зразка та додаток до нього;
 • довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту.

4. У разі настання обставин, що об'єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання документів, заявник надсилає на електронну пошту Центра (приймальної комісії закладу освіти):

 • скановані копії (фотокопії) документів, передбачених у пункті 3 цього розділу;
 • фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб в електронній формі).

Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) Центр отримує від уповноваженого закладу загальної середньої освіти.

5. Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за кошти державного бюджету приймаються в два етапи:

 • перший етап - в терміни, визначені відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують вступ до закладів фахової передвищої або вищої освіти у поточному році;
 • другий етап - прийом заяв завершується за 7 днів до завершення роботи Центрів, проведення вступних іспитів завершується не пізніше ніж за 5 днів до завершення роботи Центрів, рейтинговий список оприлюднюється не пізніше ніж за 3 дні до завершення роботи Центрів, а зарахування проводиться не пізніше дати завершення роботи Центрів.

6. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до закладу вищої/фахової передвищої освіти документ про базову середню або повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні випробування, визначені Правилами прийому.

7. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) визначається Правилами прийому закладу освіти.

Для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість індивідуальної усної співбесіди проводиться відповідний творчий конкурс. У разі настання обставин, що об'єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника для складання індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, за зверненням заявника проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди або дистанційного творчого конкурсу з відеофіксацією.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.

Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра визначається Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість індивідуальної усної співбесіди проводиться відповідний творчий конкурс. У разі настання обставин, що об'єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника для складання індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, за зверненням заявника проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди або дистанційного творчого конкурсу з відеофіксацією.

Оцінка річного оцінювання з української мови може використовуватись як оцінка індивідуальної усної співбесіди.

8. Зарахування заявників на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують вступ до закладів фахової передвищої або вищої освіти у поточному році.

9. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

10. Зарахування заявників здійснюється:

 • на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти або на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому;
 • на заочну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому.

11. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують вступ до закладів фахової передвищої або вищої освіти у поточному році, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку. У разі настання обставин, що об'єктивно унеможливлюють особисте подання заявником оригіналів документів, передбачених Правилами прийому, заявник надсилає на електронну пошту Центра (приймальної комісії закладу освіти) скановані копії (фотокопії) відповідних документів.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують вступ до закладів фахової передвищої або вищої освіти у поточному році, обов'язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої/фахової передвищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів та/або неукладання договору про навчання у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такого заявника.

Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, у тому числі, в електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання) з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за квотою.

Заявник може звернутись до Центрів, у тому числі електронною поштою або іншими каналами зв'язку, визначеними Центрами, із зазначенням можливого строку прибуття для отримання Запрошення для проходження державної підсумкової атестації та/або участі у вступних випробуваннях для вступу через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

V. Прийом до професійних (професійно-технічних) закладів освіти

1. Заявник має право вступати до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

2. Заявник має право вступати до закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності на місця, що фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету, на денну форму здобуття освіти.

3. Прийом заявників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до правил прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які розроблені відповідно до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

4. Заявником подаються такі документи:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про народження (може подаватись особами незалежно від віку);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • документ про освіту державного зразка та додаток до нього;
 • довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього).

Усі передбачені правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти документи мають бути подані до закладу освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такого заявника.

5. У разі настання обставин, що об'єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання документів, заявник надсилає на електронну пошту закладу професійної (професійно-технічної) освіти:

 • скановані копії (фотокопії) документів, передбачених абзацами другим - третім, п'ятим пункту 4 цього розділу;
 • фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб в електронній формі).

Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) заклад професійної (професійно-технічної) освіти отримує від уповноваженого закладу загальної середньої освіти за запитом.

6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до затверджених у встановленому порядку навчальних планів.

7. Заявники зараховуються до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за кошти державного або місцевого бюджету в межах ліцензованого обсягу.

Генеральний директор
директорату фахової
передвищої, вищої освіти                                              Олег Шаров

Освіта.ua
10.08.2022

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів