Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти

Постанова КМУ № 1496 від 16.12.2022 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1496 від 16 грудня 2022 року

Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для виплати
соціальних стипендій студентам (курсантам)
закладів фахової передвищої та вищої освіти

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148, № 18, ст. 510, № 82, ст. 2508; 2019 р., № 12, ст. 414; 2020 р., № 23, ст. 849; 2021 р., № 11, ст. 457, № 37, ст. 2224, № 56, ст. 3462; 2022 р., № 58, ст. 3468, № 95, ст. 5891), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                                              Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2022 р. № 1496

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів
фахової передвищої та вищої освіти

1. У пункті 4:

1) підпункт 6 виключити;

2) підпункт 121 викласти в такій редакції:

“121) дітей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Право на призначення і виплату соціальних стипендій з урахуванням їх розмірів, категорій отримувачів та механізму, визначених у цьому Порядку, поширюється на студентів денної та дуальної форми здобуття освіти, які навчаються у закладах вищої освіти приватної форми власності на умовах державного замовлення.”.

2. Пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до закладу освіти за місцем їх навчання із заявою в паперовій або електронній формі, в якій зазначаються такі відомості:

 • прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);
 • число, місяць, рік народження;
 • задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) або фактичне місце проживання;
 • серія та/або номер паспорта громадянина України або реквізити посвідки на постійне проживання (для особи, якій не виповнилося 14 років, - свідоцтво про народження);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • ким і коли виданий студентський квиток;
 • підстава для отримання соціальної стипендії.

Крім того, студенти (курсанти) додатково подають такі документи:

 • особи, зазначені у підпункті 11 пункту 4 цього Порядку, - копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

особи, зазначені у підпункті 11 пункту 4 цього Порядку (один з документів):

 • довідку, видану державним підприємством, на яке покладено функції Національного інформаційного бюро відповідно до Закону України “Про оборону України”, за формою, встановленою Мінреінтеграції, яка містить відомості про батьків, які є військовополоненими (перебувають у полоні держави-агресора)/позбавленими особистої свободи (затримані, взяті у заручники) органами влади держави-агресора (окупаційними адміністраціями та збройними формуваннями);
 • документ, що підтверджує загибель батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення;

копію таких документів:

 • свідоцтва про смерть батьків;
 • рішення суду про оголошення батьків померлими;
 • рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми/витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (до початку його функціонування - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про те, що батьки перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин або визнані такими, що зникли безвісти за особливих обставин.

Якщо особу, зазначену у підпункті 11 пункту 4 цього Порядку, виховувала одинока матір, додається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

 • особи, зазначені у підпункті 2 пункту 4 цього Порядку, - копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

особи, зазначені у підпунктах 3 і 4 пункту 4 цього Порядку:

 • довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
 • акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1, яка була чинна до 1 липня 2019 р.;
 • копію довідки медико-соціальної експертизи;
 • копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 4 цього Порядку, довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

особи, зазначені у підпункті 5 пункту 4 цього Порядку (один з документів), - копії таких документів:

 • посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 • посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
 • довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

особи, зазначені у підпункті 7 пункту 4 цього Порядку, - копії таких документів:

 • свідоцтва про смерть батька (матері);
 • довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни встановленого зразка;
 • особи, зазначені у підпункті 8 пункту 4 цього Порядку, - копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • особи, зазначені у підпункті 10 пункту 4 цього Порядку, - копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;
 • особи, зазначені у підпункті 11 пункту 4 цього Порядку, - довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
 • особи, зазначені у підпункті 12 пункту 4 цього Порядку, - копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка;

особи, зазначені у підпункті 121 пункту 4 цього Порядку, - копії таких документів:

 • свідоцтва про смерть батька (матері);
 • довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого/посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України встановленого зразка;
 • особи, зазначені у підпункті 13 пункту 4 цього Порядку, - витяг з реєстру територіальної громади, який містить відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) особи у населеному пункті на лінії розмежування.”.

3. В абзаці третьому пункту 6 слова “Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги,” замінити словами “інформаційної бази даних про студентів (курсантів) закладів фахової передвищої та вищої освіти”.

4. У пункті 7:

1) абзац чотирнадцятий після цифр і слова “50 відсотків.” доповнити словами і цифрами “У разі коли заклад освіти не має можливості забезпечити державне утримання курсантам відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах фахової передвищої та вищої освіти, статусу курсанта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 506 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1964; 2020 р., № 23, ст. 862), розмір призначеної соціальної стипендії не зменшується.”;

2) абзац двадцятий викласти в такій редакції:

 • “особам, зазначеним у підпункті 10 пункту 4 цього Порядку, - на підставі копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або довідки медико-соціальної експертизи за умови подання таких документів не пізніше ніж через шість місяців з дня їх видачі. У разі неможливості направлення таких осіб на повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану, виплата призначеної соціальної стипендії продовжується на строк дії або скасування воєнного стану, але не більше ніж на шість місяців після його припинення або скасування;”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

 • “Виплата призначеної соціальної стипендії не припиняється, якщо у період дії воєнного стану закінчився строк дії паспорта громадянина України, який належить студенту (курсанту).”.

5. В абзаці першому пункту 9 слова “Єдиним державним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги” замінити словами “інформаційною базою даних про студентів (курсантів) закладів фахової передвищої та вищої освіти”.

6. В абзаці першому пункту 10 слова “у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги” замінити словами “в інформаційній базі даних про студентів (курсантів) закладів фахової передвищої та вищої освіти”.

7. Абзац третій пункту 13 після слів “академічних і соціальних стипендій” доповнити словами “, крім випадків, визначених законодавством”.

8. У додатку до Порядку:

1) слова і цифри “Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)” виключити;

2) слова і цифри “Діти померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)” замінити словами і цифрами “Діти загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)”.

Освіта.ua
16.12.2022

Популярні новини
Шість університетів визначено рейтингом Impact Rankings Times Higher Education» презентувала результати щорічного рейтингу Impact Rankings
Лісовий і Бабак синхронно визнали себе ненауковцями Міністр освіти і науки та голова освітнього комітету ВР очікувано відмовилися від «наукових ступенів»
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів