Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів

Лист МОН № 1/2136-22 від 08.02.22 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/2136-22 від 08 лютого 2022 року

Керівникам закладів вищої
освіти, наукових установ,
суб'єктам атестації наукових
кадрів, здобувачам

Щодо застосування законодавства
з питань присудження наукових ступенів

І. Щодо утворення докторських рад

Міністерство освіти і науки України інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 затверджено Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук (далі – Порядок № 1197), який регулює питання присудження наукового ступеня доктора наук спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ), скасування їх рішень про присудження наукового ступеня доктора наук та позбавлення зазначеного наукового ступеня.

Відповідно до пункту 13 Порядку № 1197 Міністерством було розроблено та затверджено Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затверджене наказом Міністерства від 13 грудня 2021 року № 1359, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 2022 року за № 28/37364 (далі - Положення № 1359), яке 28 січня 2022 року набрало чинності.

Спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук (далі - докторська рада) утворюється МОН відповідно до Положення № 1359 з наукової спеціальності (не більше трьох) за галуззю науки відповідно до Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства від 14 вересня 2011 року № 1057, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 року за № 1133/19871. Необхідною умовою для утворення ради є наявність у закладі вищої освіти (науковій установі) докторантури відповідно до пункту 38 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, (далі - Порядок № 261).

Оскільки докторантура відкривається відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, а докторські ради утворюються відповідно до Переліку наукових спеціальностей, то з метою узгодження відповідного переліку спеціальностей, за якими буде визначено профіль таких рад, закладам вищої освіти та науковим установам необхідно скористатися Таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 06 листопада 2015 року № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12 квітня 2016 року № 419), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 р. за № 1460/27905.

Заклади вищої освіти та наукові установи подають до МОН клопотання про утворення докторських рад. Разом з клопотанням необхідно подати витяг з наказу про відкриття докторантури та відомості про членів докторської ради за формою, наведеною в додатку 1 до Положення № 1359 в паперовій формі на поштову адресу МОН та в електронній формі на електронну пошту працівників департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації, відповідно до розподілу наукових спеціальностей, наведених у додатку. У подальшому, на цю ж електронну пошту спеціалізовані вчені ради надсилатимуть повідомлення про прийняття дисертацій до захисту.

ІІ. Щодо присудження наукового ступеня доктора наук

1. Атестація здобувачів наукового ступеня доктора наук, підготовка яких здійснювалася у докторантурі відповідно до Порядку № 261, буде проводитися згідно з такими нормативно-правовими актами:

  • Порядку № 1197;
  • Положення № 1359;
  • наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2019 р. за № 1086/34057.

2. Атестація здобувачів наукового ступеня доктора наук, які самостійно підготували наукові досягнення до захисту, буде проводитися згідно з нормативно-правовими актами, зазначеними в пункті 1 розділу ІІ цього листа.

Необхідно зауважити, що підготовка та атестація таких здобувачів здійснюється без наукового консультанта.

3. Атестація здобувачів наукового ступеня доктора наук, підготовка яких здійснювалася у докторантурі відповідно до пунктів 27-31 Положення про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, та які були переведені у закладах вищої освіти на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій відповідно до пунктів 57-66 вказаного Положення, буде проводитися згідно з такими нормативно-правовими актами:

  • постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» (далі – Порядок № 567);

наказів Міністерства освіти і науки України:

  • від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163, у разі, якщо підготовка здобувача розпочата до 6 вересня 2014 року;
  • від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2019 р. за № 1086/34057, у разі, якщо підготовка здобувача розпочата у період з 6 вересня 2014 року до 1 вересня 2016 року;
  • від 14 вересня 2011 року № 1059 «Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907;
  • від 14 липня 2015 року № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 р. за № 885/27330.

ІІІ. Щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

На підставі абзацу третього пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 атестація здобувачів наукового ступеня кандидата наук буде проводитися згідно з нормативно-правовими актами, зазначеними в пункті 3 розділу III цього листа.

IV. Щодо окремих питань атестації наукових кадрів

Нагадуємо, що мінімальну кількість публікацій, які розкривають основний зміст дисертації, визначено наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220, яким встановлено, що основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації, серед яких необхідно мати не менше ніж три статті, а з 1 вересня 2022 року не менше ніж п'ять статей з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, опублікованих щонайменше у двох різних періодичних виданнях, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus.

Висновок про наукову та практичну цінність результатів дисертації, отриманий згідно з пунктом 16 Порядку № 567, використовується категоріями здобувачів, які зазначені у пункті 3 розділу ІІ та у розділі ІІІ цього листа.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, отриманий згідно з пунктом 11 Порядку № 261, використовується категоріями здобувачів, які зазначені у в пунктах 1, 2 розділу І цього листа, з дотриманням процедури проведення попередньої експертизи дисертації, передбаченої Порядком № 1197.

Оформлення дисертації здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 р. за № 155/30023.

Оформлення та видача дипломів про наукові ступені здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1183 «Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук».

Наголошуємо, що транслітерація прізвища, ім'я, по батькові здобувача здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Зміна транслітерації при оформленні дипломів здійснюється на основі письмової заяви особи із долученням копій чинних документів, що підтверджують громадянство України, або паспортного документа іноземця.

МОН готове розглядати клопотання від закладів вищої освіти (наукових установ) про утворення докторських рад.

Додаток.

Перший заступник Міністра                          Андрій Вітренко

Освіта.ua
08.02.2022

Популярні новини
У МОН і ВР оголосили ініціативу з перевірки дисертацій Міністр та голова комітету ВР відмовляться від наукових ступенів у разі плагіату
МОН впровадить реформи для порятунку вищої освіти МОН реалізовуватиме комплекс реформ, спрямованих на порятунок вищої освіти
Пільги та конкурси при вступі містять високі корупційні ризики  Справедливий доступ до вишів залишається однією з проблем, що пов'язана з корупційними ризиками
МОН планує удосконалювати цифрові іспити МОН планує удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів