Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі про участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році

Наказ МОН № 712 від 25.06.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 712 від 25 червня 2021 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 червня 2021 р. за № 855/36477

Про затвердження Порядку подання
та розгляду заяв в електронній формі
про участь у конкурсному відборі до
закладів вищої (фахової передвищої)
освіти України в 2021 році

Відповідно до статей 13, 44 Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 620, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за N 1132/32584, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році, що додається.

2. Керівникам закладів вищої (фахової передвищої) освіти незалежно від форми власності і сфери управління забезпечити дотримання вимог Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році, затвердженого цим наказом.

3. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                          Сергій Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України                         Олексій Вискуб

Голова Державної
регуляторної служби України                                   Олексій Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
25 червня 2021 року № 712

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 620, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за № 1132/32584, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1342, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року за № 1235/35518, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти та її розгляду закладом вищої (фахової передвищої) освіти.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 • заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми в особистому електронному кабінеті вступника, та містить відомості про обрані ним заклади вищої (фахової передвищої) освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви в разі їх використання;
 • особистий електронний кабінет вступника - вебсторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої (фахової передвищої) освіти та контролює її статус;
 • статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої (фахової передвищої) освіти в ЄДЕБО та відображається в особистому електронному кабінеті вступника;
 • Умови прийому - Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508 та Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1342, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 р. за № 1235/35518.

3. Параметр "Статус електронної заяви" може набувати таких значень:

 • "Зареєстровано в ЄДЕБО" - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої (фахової передвищої) освіти;
 • "Потребує уточнення вступником" - електронну заяву прийнято закладом вищої (фахової передвищої) освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої (фахової передвищої) освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;
 • "Зареєстровано у закладі освіти" - електронну заяву прийнято закладом вищої (фахової передвищої) освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • "Відмовлено закладом освіти" - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої (фахової передвищої) освіти зазначає причину відмови;
 • "Скасовано вступником" - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту присвоєння заяві статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником";
 • "Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)" - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після присвоєння заяві статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником", але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • "Скасовано закладом освіти" - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • "Скасовано (у зв'язку із зарахуванням на бюджет)" - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;
 • "Допущено до конкурсу" - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)" - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус присвоюється у таких випадках:
 • вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;
 • вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)" - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення;
 • "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)" - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої (фахової передвищої) освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету у зв'язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При присвоєнні заяві такого статусу заклад вищої (фахової передвищої) освіти обов'язково зазначає причину виключення;
 • "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги до зарахування;
 • "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)" - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої (фахової передвищої) освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв'язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При присвоєнні заяві такого статусу заклад вищої (фахової передвищої) освіти обов'язково зазначає причину виключення;
 • "Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)" - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої (фахової передвищої) освіти за кошти державного бюджету;
 • "Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої (фахової передвищої) освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • "Відраховано" - вступника відраховано із закладу або скасовано його зарахування.

4. З метою обміну інформацією, в тому числі персональними даними, у випадках, визначених цим Порядком, ЄДЕБО взаємодіє з Єдиним державним веб-порталом електронних послуг (далі - Портал Дія) на підставі договору про інформаційну взаємодію, укладеного між їх розпорядниками.

5. Заклади вищої (фахової передвищої) освіти до початку вступної кампанії у строки, визначені в Умовах прийому, вносять до ЄДЕБО перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2021 році, при цьому щодо кожної з них зазначаються:

 • код конкурсної пропозиції;
 • назва конкурсної пропозиції;
 • вид конкурсної пропозиції;
 • структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться підготовка;
 • Приймальна або відбіркова комісія;
 • освітній ступінь (освітньо-професійний ступінь);
 • рівень освіти, на основі якого здійснюється вступ;
 • назва та код спеціальності;
 • назва та код спеціалізації;
 • назви(а) освітніх(ьої) програм(и);
 • тип освітньої програми (для освітнього ступеня магістра при вступі на основі ступеня вищої освіти);
 • форма навчання;
 • курс, на який здійснюється прийом;
 • встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;
 • дати початку та закінчення прийому заяв;
 • дата оголошення першого списку рекомендованих на загальних умовах;
 • вартість навчання за рік (контракт);
 • загальна вартість за повний термін навчання;
 • ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;
 • обсяг прийому за квотами та на контракт;
 • перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

II. Подання електронної заяви

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Умовах прийому.

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (далі - вебсайт https://vstup.edbo.gov.ua/) або, у випадку запровадження такої можливості, на Порталі Дія за адресою https://diia.gov.ua/ (далі - Портал Дія). Для реєстрації особистого електронного кабінету на Порталі Дія вступник повинен пройти електронну ідентифікацію.

3. Під час реєстрації вступник зазначає наступні дані:

1) для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету, а також буде вказано у друкованій формі заяви на участь у конкурсі;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО). У випадку наявності сертифікатів ЗНО різних років вказується будь-який з дозволених, визначених Умовами прийому;
 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до зазначеного документа, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до документа оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис "звільнений(а)" / "зараховано", а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

Особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2018 - 2021 років, необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа);

2) для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

 • адресу власної електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету, а також буде вказано у друкованій формі заяви на участь у конкурсі;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • номер, PIN-код та рік отримання екзаменаційного квитка, що був отриманий під час реєстрації на єдиний вступний іспит або єдине фахове вступне випробування;
 • серію та номер документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

3) для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або освітнього ступеня молодшого бакалавра:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету, а також буде вказано у друкованій формі заяви на участь у конкурсі;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО. У випадку наявності сертифікатів ЗНО різних років вказується будь-який з дозволених, визначених Умовами прийому;
 • серію та номер диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра.

4. В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв'язку закладу освіти з вступником.

Крім того, вступник завантажує копії документів у електронній формі (сканована копія (фотокопія) у форматі pdf, jpg):

 • додатка до документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ. При цьому середній бал додатка про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень, освітньо-професійний ступінь) вищої освіти вказується кожним закладом вищої освіти на підставі завантаженої скановані копії (фотокопії) відповідного документа;
 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що подає до закладу вищої (фахової передвищої) освіти;
 • довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207) - якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта.

Вступник може замінити завантажені копії документів в електронній формі, номери телефонів, середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту до моменту подання першої заяви. Після подання першої заяви зміна середнього бала можлива шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої (фахової передвищої) освіти, освітній ступінь (освітньо-професійний ступінь), конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність (у разі її використання) заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

Право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування цього права підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у картці фізичної особи.

5. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу, перевіряються в ЄДЕБО.

6. У разі збігу даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Якщо в ЄДЕБО вже наявна інформація щодо особи з такими самими даними, вступник додатково зазначає дані одного із документів, що містяться в ЄДЕБО (серію (за наявності) та номер документа про освіту або документа, що посвідчує особу).

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету - одна година з моменту отримання відповідного повідомлення.

7. Активація особистого електронного кабінету в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету на вебсайті https://vstup.edbo.gov.ua/, а активація особистого електронного кабінету на Порталі Дія, у випадку запровадження можливості реєстрації особистого електронного кабінету на Порталі Дія, - до особистого електронного кабінету на Порталі Дія та на вебсайті https://vstup.edbo.gov.ua/.

Доступ до особистого електронного кабінету здійснюється з використанням логіну та паролю, вказаних при реєстрації.

При невдалій спробі зайти до особистого електронного кабінету на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ заклад вищої (фахової передвищої) освіти, обраний вступником. У момент подання електронній заяві присвоюється статус "Зареєстровано в ЄДЕБО".

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві присвоюється один із статусів:

 • "Скасовано вступником" - якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої (фахової передвищої) освіти;
 • "Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)" - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої (фахової передвищої) освіти. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

10. Відомості та дані про вступника, в тому числі персональні, що містяться в особистому електронному кабінеті вступника, зареєстрованому, у випадку запровадження такої можливості, на Порталі Дія, передаються з Порталу Дія до ЄДЕБО.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією закладу вищої (фахової передвищої) освіти

1. Керівник закладу вищої (фахової передвищої) освіти забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до закладу вищої (фахової передвищої) освіти, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до закладу вищої (фахової передвищої) освіти.

2. Електронна заява із статусом "Зареєстровано в ЄДЕБО" розглядається приймальною комісією закладу вищої (фахової передвищої) освіти у терміни, встановлені Умовами прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником".

При присвоєнні електронній заяві статусу "Зареєстровано у закладі освіти" заклад вищої (фахової передвищої) освіти зазначає (за наявності відповідного випробування) час та місце проведення творчого конкурсу / творчого заліку / вступного іспиту. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.

При присвоєнні електронній заяві статусу "Потребує уточнення вступником" уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Зареєстровано у закладі вищої (фахової передвищої) освіти".

3. На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої (фахової передвищої) освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої (фахової передвищої) освіти електронній заяві вступника присвоюється статус "Допущено до конкурсу", або "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)", або "Відмовлено закладом освіти" (із зазначенням причини відмови).

4. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом вищої (фахової передвищої) освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

В день скасування електронної заяви Технічний адміністратор ЄДЕБО засобами мобільного зв'язку або шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу електронної пошти, вказану вступником при реєстрації особистого електронного кабінету, інформує вступника про скасування заяви, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу "Допущено до конкурсу" на статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)".

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним або регіональним замовленням.

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу "Допущено до конкурсу" або статусу "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" на статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)".

Зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2 - 4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами прийому.

6. Вступник, електронній заяві якого присвоєно статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)" або "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)", зобов'язаний виконати вимоги Умов прийому.

Для подання оригіналів документів вступник роздруковує та підписує заяву про участь в конкурсному відборі на навчання. Заява формується за даними, наявними в особистому електронному кабінеті, при цьому вступник вказує в додатковій формі інформацію:

 • про потребу поселення в гуртожиток на час навчання;
 • місце проживання (вулиця, будинок, квартира, місто/селище/село, район, область, індекс).

7. Після виконання вступником вимог Умов прийому на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу (за кошти державного бюджету)" або "Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)". Керівник закладу вищої (фахової передвищої) освіти видає наказ про зарахування на навчання такого вступника.

Якщо вступника за однією із заяв включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, статус його інших заяв, зареєстрованих в ЄДЕБО, автоматично змінюється на "Скасовано (у зв'язку із зарахуванням на бюджет)".

8. У разі невиконання вступником, електронній заяві якого присвоєно статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)", вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої (фахової передвищої) освіти та статус електронної заяви змінюється на статус "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)".

За рішенням приймальної комісії статус електронної заяви "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)" може бути змінений на статус "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)".

У разі невиконання вступником, електронній заяві якого присвоєно статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)", вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої (фахової передвищої) освіти та статус електронної заяви змінюється на статус "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)".

9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус електронної заяви змінюється зі статусу "Включено до наказу (за кошти державного бюджету)" або "Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" на статус "Відраховано".

10. Інформація, у тому числі персональні дані, про прийняття та розгляд приймальними комісіями закладів освіти електронних заяв, що міститься в ЄДЕБО та підлягає розміщенню в особистому електронному кабінеті вступника, щодо тих вступників, особисті електронні кабінети яких зареєстровані, у випадку запровадження такої можливості, на Порталі Дія, передається з ЄДЕБО до Порталу Дія.

Генеральний директор
директорату фахової
передвищої, вищої освіти                                 Олег Шаров

Освіта.ua
25.06.2021

Популярні новини
Лісовий і Бабак синхронно визнали себе ненауковцями Міністр освіти і науки та голова освітнього комітету ВР очікувано відмовилися від «наукових ступенів»
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів