Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Наказ МОН № 420 від 19.04.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 420 від 19 квітня 2021 року

Про рішення з питань
присудження наукових ступенів
і присвоєння вчених звань

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2019 року № 1232 «Про організацію роботи щодо проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 15 квітня 2021 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

2. Скасувати рішення спеціалізованої вченої ради Д 41.051.11 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова від 21 грудня 2020 року, протокол № 10-2, про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» і відмовити у видачі диплома кандидата економічних наук Даньку Владиславу Віталійовичу у зв’язку з порушенням вимог пунктів 9, 11, 14 Порядку присудження наукових ступенів та на підставі висновку.

3. Висловити зауваження:

1) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора педагогічних наук Пономаренко О. В. за порушення вимог підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2019 р. за № 1086/34057, щодо наукових публікацій, які розкривають основний зміст докторської дисертації, членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Амеліній С. М., доктору педагогічних наук, професору;
 • Сватьєву А. В., доктору педагогічних наук, професору;
 • Мазіну В. М., доктору педагогічних наук, доценту;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Облєс І. І., кандидату педагогічних наук, доценту;

2) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Гущука І. В.:

а) за порушення вимог пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо приймання до розгляду кандидатської дисертації не раніше ніж через два місяці з дня розсилання виготовлювачами обов’язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації:

 • голові спеціалізованої вченої ради Сердюку А. М., доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Литвиченко О. М., доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику;

б) за порушення вимог підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2019 р. за № 1086/34057, щодо наукових публікацій, які розкривають основний зміст докторської дисертації, членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Сергету І. В., доктору медичних наук, професору;
 • Гозак С. В., доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику;
 • Махнюк В. М., доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику;

3) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Талалаєва К. О. за порушення вимог пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості підготовки висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Децик О. З., доктору медичних наук, професору;
 • Голубчикову М. В., доктору медичних наук, професору;
 • Парію В. Д., доктору медичних наук, професору;

4) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Камінської А. О. за порушення вимог пункту 10 Порядку присудження наукових ступенів щодо необхідності погодження з МОН подання до спеціалізованої вченої ради докторської дисертації раніше ніж через п’ять років після здобуття особою наукового ступеня кандидата наук

 • голові спеціалізованої вченої ради Кришталю Є. В., доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Агішевій Н. К., кандидату психологічних наук, доценту;

5) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата географічних наук Кульбіди Л. С.:

а) за порушення вимог пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів щодо відображення зв’язку дисертації з основними науково-дослідними роботами, що виконуються закладами вищої освіти або науковими установами:

 • голові спеціалізованої вченої ради Петліну В. М., доктору географічних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Потаповій А. Г., кандидату географічних наук;

б) за порушення вимог пункту 16 Порядку присудження наукових ступенів щодо персональної відповідальності керівника наукової установи за якість і  об’єктивність підготовки висновку про наукову і практичну цінність дисертації, порушення вимог пунктів 40, 41, 70, 73 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо зарахування до аспірантури, атестації та зміни напряму підготовки аспіранта, складання кандидатського іспиту із спеціальності та формування складу комісії з приймання кандидатського іспиту із спеціальності директору Інституту географії НАН України Маруняк Є. О., доктору географічних наук, старшому науковому співробітнику;

6) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Редьки А. В.:

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів щодо персональної відповідальності за науковий рівень захищеної у раді дисертації голові спеціалізованої вченої ради Мельниченку О. М., доктору сільськогосподарських наук, професору;

б) за порушення вимог пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо об’єктивності підготовлених офіційними опонентами відгуків офіційним опонентам:

 • Півтораку Я І., доктору сільськогосподарських наук, професору;
 • Поліщуку А. А., доктору сільськогосподарських наук, професору;

в) за  порушення вимог пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне написання аспірантом дисертації науковому керівнику Бомку В. С., доктору сільськогосподарських наук, професору;

7) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Оперчука А. П. за порушення вимог пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної справи здобувача:

 • голові спеціалізованої вченої ради Сердюку А. М., доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Литвиченко О. М., доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику;

8) стосовно дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата медичних наук Гарвасюк О. В. та Іліки В. В. за порушення пункту 24 Порядку присудження наукових ступенів щодо місячного строку надсилання атестаційної справи:

 • голові спеціалізованої вченої ради Гжегоцькому М. Р. доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Томашовій С. А., кандидату медичних наук, доценту;

9) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Данька В. В.:

а) за порушення вимог пункту 13 Порядку присудження наукових ступенів щодо якості підготовки автореферату дисертації:

 • голові спеціалізованої вченої ради Кузнєцову Е. А., доктору економічних наук, професору;
 • членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:
 • Захарченко Н. В., доктору економічних наук, доценту;
 • Коваленку О. М., доктору економічних наук, професору;
 • Садченко О. В., доктору економічних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Ломачинській І. А., кандидату економічних наук, доценту;

б) за порушення вимог пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо об’єктивності підготовлених офіційними опонентами відгуків офіційним опонентам:

 • Козирєвій О. В., доктору економічних наук, професору;
 • Борщ В. І., доктору економічних наук, доценту.

4. Внести зміни:

1) до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 1;

2) до Переліку наукових фахових видань України:

 • присвоїти категорію «А» виданню «Наукове сходження: Фармацевтичні науки. ScienceRise: Pharmaceutical Science» (ПП «Технологічний центр», Національний фармацевтичний університет) (фармацевтичні, спеціальності – 226), визнавши таким, що втратило чинність, присвоєння зазначеному виданню категорії «Б»;
 • стосовно видань, яким присвоєно категорію «Б», відповідно до списку згідно з додатком 2, виключивши з Переліку друковане періодичне видання «Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки» (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького).

5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 3.

6. У зв’язку з порушенням вимог пунктів 9, 11, 14 Порядку присудження наукових ступенів в частині відповідності дисертації паспорту наукової спеціальності, наявності в дисертації науково обґрунтованих теоретичних результатів, наукових положень, особистого внеску здобувача в розвиток галузі економічних наук та наявності текстових запозичень, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело, порушенням вимог пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів в частині особистої відповідальності наукового керівника за якісне виконання здобувачем дисертації стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Данька В. В. позбавити права участі у підготовці наукових кадрів строком на два роки наукового керівника Макаренка С. М, кандидата економічних наук, доцента.

7. Видати Лисенку Віталію Пилиповичу дублікат атестата професора кафедри автоматизації сільськогосподарського виробництва, виданого на підставі рішення Атестаційної колегії МОН від 23 грудня 2008 року про присвоєння вченого звання професора, та визнати атестат професора 12ПР № 005861 недійсним.

8. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Міністра                                         Микола Кизиим

Освіта.ua
19.04.2021

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів