Про затвердження Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти

Постанова КМУ № 304 від 24.03.2021 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 304 від 24 березня 2021 року

Про затвердження Положення
про особливості утворення,
реорганізації та ліквідації
територіально відокремлених
структурних підрозділів закладів
вищої освіти

Відповідно до частини дев’ятої статті 33 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, що додається.

Прем’єр-міністр України                              Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 304

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально
відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти

1. Це Положення визначає особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти.

2. Структурний підрозділ закладу вищої освіти, який розташований в населеному пункті іншому, ніж населений пункт, в якому розташований заклад вищої освіти, є його територіально відокремленим структурним підрозділом. Територіально відокремлені структурні підрозділи закладу вищої освіти у формі інститутів, коледжів, фахових коледжів, факультетів, відділень тощо утворюються відповідно до закону з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання.

 3. Територіально відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого закладом вищої освіти положення та відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності.

4. Керівник закладу вищої освіти подає пропозицію щодо утворення (реорганізації, ліквідації) територіально відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти на розгляд вченої ради закладу вищої освіти. Вчена рада ухвалює рішення про утворення (реорганізацію, ліквідацію) територіально відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, яке вводиться в дію наказом керівника закладу вищої освіти.

5. Діяльність територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, утворених згідно із законодавством іноземних держав, здійснюється на території України відповідно до законодавства України.

6. Утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти здійснюється на підставі дозволу, виданого МОН.

7. Для отримання дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземний заклад вищої освіти подає до МОН такі документи:

1) заяву, в якій зазначаються:

 • найменування іноземного закладу вищої освіти;
 • організаційно-правова форма;
 • країна резидентства;
 • місцезнаходження;
 • контактні дані;
 • дата заснування;
 • загальна кількість працівників;
 • найменування банку із зазначенням номера рахунка;
 • види діяльності;
 • інформація про наявність ліцензії (інших документів дозвільного характеру) на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;
 • інформація про досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;
 • мета відкриття та види діяльності територіально відокремленого структурного підрозділу, інформація про ділові зв’язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;
 • місцезнаходження територіально відокремленого структурного підрозділу, що планується утворити;
 • запланована кількість працівників, у тому числі іноземних громадян, які працюватимуть у територіально відокремленому структурному підрозділі;

2) копії установчих документів;

3) характеристики освітніх програм, які планується реалізовувати в територіально відокремленому структурному підрозділі, із зазначенням рівнів освіти, спеціальностей підготовки та кількості здобувачів освіти.

8. МОН опрацьовує подані документи та в місячний строк надає дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти.

9. Дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти не надається, якщо:

 • не подані (або подані не в повному обсязі) документи, що зазначені у у пункті 7 цього Положення;
 • виявлено недостовірну інформацію у відомостях, що містяться в поданих документах;
 • порядковий номер іноземного закладу вищої освіти в кожному з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities на час подання документів не перебуває в межах від 1 до 3000 (для основного рейтингу без поділу за спеціальностями, регіонами тощо);
 • іноземний заклад вищої освіти є юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта або юридичною особою, зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта, або юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта.

10. Документи для отримання дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти надсилаються іноземним закладом вищої освіти поштою.

11. Документи, видані іноземними державами, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися офіційним перекладом на українську мову. Документи подаються до МОН не пізніше ніж через шість місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження іноземного закладу вищої освіти. У разі невідповідності документів зазначеним вимогам вони повертаються заявнику для доопрацювання.

12. МОН проводить перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.

13. Інформація про надання дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти вноситься до Єдиної державної бази з питань освіти.

14. Провадження освітньої діяльності територіально відокремленим структурним підрозділом іноземного закладу вищої освіти здійснюється на підставі ліцензії, отриманої відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених у встановленому порядку.

15. У разі реорганізації або ліквідації територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти засновник інформує про це МОН протягом одного місяця.

16. Обмеження щодо утворення територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти встановлено Законом України “Про вищу освіту”.

Освіта.ua
24.03.2021

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів