Про затвердження Положення про Раду проректорів з наукової роботи

Наказ МОН № 700 від 22.05.2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 700 від 22 травня 2019 року

Про затвердження Положення
про Раду проректорів з наукової
роботи

Відповідно до частини сьомої статті 14 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», абзацу третього пункту 11 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630, та з метою забезпечення результативної діяльності Ради проректорів з наукової роботи, створеної наказом Міністерства освіти і науки України від 02.12.2014 № 1424, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Раду проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України (далі - Рада), що додається.

2. У пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 02.12.2014 № 1424 «Щодо діяльності Ради проректорів» слова «вищі навчальні заклади» замінити словами «заклади вищої освіти».

3. Директорату науки (Чеберкус Д. В.) здійснювати організаційне забезпечення діяльності Ради.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

Міністр                            Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 22.05.2019 року № 700

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та
директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України

І. Загальні положення

1. Рада проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України (далі - Рада) діє з метою забезпечення вирішення поточних завдань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти (далі - ЗВО) та наукових установ (далі - НУ) і є дорадчим органом.

2. Рада у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», наказами Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), цим Положенням та іншими нормативними документами, що регламентують освітню і наукову діяльність в Україні.

3. Рада створюється для надання МОН рекомендацій та консультативної допомоги в сфер наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

4. Рішення про утворення або ліквідацію Ради затверджує Міністр.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями Ради є консультації, надання пропозицій щодо заходів, які сприятимуть:

  • підвищенню ефективності організації та проведення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ЗВО та НУ;
  • удосконаленню управління науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю ЗВО та НУ;
  • поглибленню співробітництва та інтеграції з установами НАН України та національними галузевими академіями наук;
  • забезпеченню ефективної роботи щодо впровадження результатів наукових досліджень і розробок, вирішення проблем кадрового забезпечення економіки фахівцями високої кваліфікації;
  • поліпшенню рівня інформаційно-аналітичного забезпечення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ЗВО та НУ;
  • підготовці пропозицій щодо організації контролю за підвищенням якості підготовки наукових кадрів;
  • підвищенню якості та актуальності проектів нормативно-правових актів, документів у сфері наукової, науково-технічної діяльності;
  • забезпеченню інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням і захистом національних пріоритетів;
  • аналізу, узагальненню та підготовці стратегічних і поточних завдань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ЗВО та НУ як важливого фактору інноваційного розвитку держави.

ІІІ. Структура та склад Ради, президії Ради, основні організаційні засади

1. До складу Ради входять за посадою проректори з наукової роботи ЗВО та директори НУ, що підпорядковуються МОН, за їх поданням.

Склад Ради та склад президії Ради затверджується МОН.

2. Для організації та проведення поточної роботи на пленарному засіданні Рада обирає на строк 5 років голову Ради, його заступників та секретаря Ради.

3. Щороку визначається кількісний та персональний склад президії Ради, який обирається на пленарному засіданні Ради і є її робочим органом.

4. Голова Ради і його заступники, члени Ради, секретар здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

5. У разі закінчення строку повноважень голови Ради, його заступників і секретаря для продовження виконання повноважень необхідно на пленарному засіданні отримати підтримку не менш ніж 2/3 голосів від складу Ради.

6. Пленарні засідання Ради скликаються не менше одного разу на рік за рішенням президії Ради.

Секретар Ради не пізніше ніж за десять днів до проведення засідання Ради повідомляє засобами електронного або іншого зв'язку членів Ради про дату та час проведення засідання.

Рішення пленарного засідання Ради вважається правоможним, якщо на її засіданні присутні 2/3 членів Ради. Рішення Ради вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало більше половини членів Ради.

Рішення Ради оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим та секретарем.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду МОН.

7. Засідання президії Ради проводяться не менше 3 разів на рік.

Президія Ради є правоможною, якщо на її засіданні присутня більш ніж половина членів президії. Рішення президії Ради вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало більше половини її членів. Рішення президії Ради оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим та секретарем.

8. Безпосереднє керівництво Радою і президією Ради здійснює голова Ради, а у разі його відсутності - один із його заступників. Голова Ради організує роботу Ради і президії Ради.

9. Для виконання своїх завдань Рада і президія Ради можуть створювати комісії та робочі групи за напрямами діяльності.

10. Один раз на рік на пленарних засіданнях голова Ради інформує про свою діяльність та роботу президії Ради.

11. Організаційне забезпечення діяльності Ради покладається на структурний підрозділ МОН, до компетенції якого належить забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах наукової і науково-технічної діяльності ЗВО та НУ, що належать до сфери управління МОН.

Генеральний директор директорату науки                                Д. В. Чеберкус

Освіта.ua
22.05.2019

Популярні новини
Університетам рекомендовано розпочати навчання 15 серпня Уряд рекомендує розпочати навчальний рік 15 серпня, за винятком перших курсів
Університети можуть розпочати навчальний рік у серпні Заклади вищої освіти через економію коштів можуть розпочати навчальний рік у серпні
11 українських вишів включено до QS World University Rankings 11 українських університетів уввійшли до числа найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022 року
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2022 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів