Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ № 13 від 11.01.2018 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 13 від 11 січня 2018 року

Про затвердження Порядку формування
тематики наукових досліджень і
науково-технічних (експериментальних) розробок,
що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2018 року.

Прем’єр-міністр України                              В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 р. № 13

ПОРЯДОК
формування тематики наукових досліджень і
науково-технічних (експериментальних) розробок,
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету

1. Цей Порядок визначає загальні засади формування головними розпорядниками бюджетних коштів (далі — головні розпорядники) тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету (далі — тематика).

2. Дія цього Порядку не поширюється на формування:

 • тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок власних надходжень бюджетних установ;
 • державного оборонного замовлення в частині, що стосується задоволення наукових потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;
 • державних цільових наукових та науково-технічних програм;
 • державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію;
 • напрямів грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать бюджетні наукові установи, університети, академії, інститути, Національною академією наук, національними галузевими академіями наук, Національним фондом досліджень;
 • переліку наукових (науково-технічних) робіт, що визначаються відповідно до умов, передбачених міжнародними угодами, договорами та спільними науково-технічними програмами, укладеними у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

3. У Порядку термін “тематика” вживається як сукупність напрямів, за якими проводяться наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України, Законах України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та “Про вищу освіту”.

4. Тематика формується для визначення наукових (науково-технічних) робіт, що плануються до фінансування, з метою:

 • реалізації законодавчо визначених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
 • забезпечення виконання основних завдань головних розпорядників, зокрема щодо розроблення наукових засад державної політики та розвитку суспільного виробництва у відповідних сферах.

5. Тематика формується та затверджується головними розпорядниками на строк три — п’ять років протягом першого півріччя року, що передує плановому. Формування та затвердження тематики на наступний період здійснюється протягом першого півріччя останнього року дії тематики, затвердженої на попередній період.

6. Тематика у разі необхідності коригується головними розпорядниками у році, що передує плановому.

7. Головні розпорядники формують тематику відповідно до компетенції з урахуванням:

 • потреби суспільства і держави у нових наукових знаннях і сучасних технологіях;
 • світових тенденцій розвитку науки і техніки у відповідних сферах;
 • кон’юнктури світового ринку наукоємної продукції.

8. Затверджена тематика оприлюднюється на офіційному веб-сайті головного розпорядника.

9. Реалізація тематики здійснюється шляхом виконання наукових (науково-технічних) робіт, замовниками яких можуть бути головні розпорядники або розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня.

10. Проведення конкурсного відбору наукових (науково-технічних) робіт здійснюють у випадках, передбачених законодавством.

Визначення наукових (науково-технічних) робіт без конкурсного відбору може здійснюватися у разі їх виконання в рамках основної діяльності бюджетних наукових установ, наукових досліджень університетів, академій, інститутів у межах видатків, передбачених у їх кошторисах на зазначені цілі.

11. Головний розпорядник забезпечує контроль за відповідністю визначених розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня наукових (науково-технічних) робіт затвердженій ним тематиці.

Головний розпорядник визначає наукові (науково-технічні) роботи, очікувані результати за якими:

 • відповідають реальним потребам економіки та розвитку суспільства;
 • мають високий ступінь готовності та спрямовані на практичне впровадження результатів у галузях економіки.

12. Головні розпорядники щороку не пізніше 15 березня року, що настає за звітним, подають МОН в установленому ним порядку узагальнену інформацію про стан формування та реалізації тематики на підставі даних, отриманих від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, бюджетних наукових установ та університетів, академій, інститутів, які належать до сфери управління або перебувають у віданні головного розпорядника.

МОН з урахуванням інформації, отриманої від головних розпорядників, щороку формує відповідну аналітичну довідку, яка розміщується на офіційному веб-сайті МОН не пізніше 15 червня року, що настає за звітним.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 р. № 13

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084 “Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2252).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 458 “Про доповнення пункту 6 Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 36, ст. 1202).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 713 “Про внесення зміни до пункту 15 Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 63, ст. 2124).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1152 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 87, ст. 3173).

5. Пункт 22 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2283).

6. Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 741 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2606).

Освіта.ua
11.01.2018

Популярні новини
Опубліковано консолідований рейтинг вишів України – 2022 Освіта.ua складений Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти
Освітян звільнили від призову під час мобілізації ВР прийняла в цілому законопроект, що розширює категорії осіб, які не підлягають призову
МОН: виші визначать дати початку навчання самостійно Заклади вищої освіти самостійно визначать дату початку нового навчального року
Освітян можуть звільнити від призову на військову службу ВР підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає відстрочку для освітян
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів