Про затвердження рішень атестаційної колегії МОН від 15.10.2009 р.

Наказ МОН № 936 від 15.10.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 936 від 15 жовтня 2009 року

Про затвердження рішень
атестаційної колегії МОН від 15.10.2009 р.

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України  від 15.10.09 р. (п.1 протоколу № 4), наказую:

І. Присвоїти вчене звання професора науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації та наукових установ:

1.

Герасименку Юрію Степановичу

- провідному науковому співробітнику наукової частини кафедри технології електрохімічних виробництв Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут»

2.

Іщенку Анатолію Яковичу

- завідуючому науковим відділом фізико-металургійних процесів зварювання легких металів і сплавів Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

3.

Кравчун Нонні Олександрівні

- завідуючій відділення фармакотерапії ендокринних захворювань Інституту проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського АМН України

4.

Погорецькому Миколі Анатолійовичу

- професору кафедри кримінально-правових дисциплін Київського національного університету внутрішніх справ

5.

Подобєду Леоніду Ілларіоновичу

- провідному науковому співробітнику лабораторії хутрового звірівництва і кролівництва Інституту тваринництва УААН

6.

Родіну Станіславу Станіславовичу

- завідуючому відділом вітреоретинальної і лазерної хірургії Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова АМН України

7.

Шадріну Олегу Геннадійовичу

- завідуючому відділенням проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України

8.

Шарко Валентині Дмитрівні

- завідувачу кафедри фізики Херсонського державного університету

9.

Яновському Дмитру Станіславович

- старшому науковому співробітнику лабораторії мікробіології Інституту мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова АМН України


ІІ. Присвоїти вчене звання доцента педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації:

1.

Аблятіповій Наталії Айдерівні

- доценту кафедри цивільного права та процесу Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ

2.

Андрейчук Уляні Володимирівні

- доценту кафедри економіко-правових дисциплін Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ

3.

Белз Олександрі Григорівні

 - доценту кафедри інформаційних систем Львівського національного університету імені Івана Франка

4.

Бережняку Івану Григоровичу

- доценту кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України

5.

Бернацькій Юлії Миколаївні

- доценту кафедри фізико-математичних наук Національного університету "Києво-Могилянська академія"

6.

Бондаренко-Зелінській Надії Леонтіївна

 - доценту кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права

7.

Владичин Уляні Володимирівні

 - доценту кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка

8.

Гончаренко Олені Миколаївні

 - доценту кафедри теорії держави та права  Міжгалузевий інститут управління

9.

Гречанику Руслану Мар'яновичу

- доценту кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету

10.

Губеру Юрію Мирославовичу

- доценту кафедри технології деревообробки та захисту деревини Національного лісотехнічного університету

11.

Демській -Кульчицькій Орисі Мар'янівні

- доценту кафедри української мови  Національного університету "Києво-Могилянська академія"

12.

Жартовському Олександру Володимировичу

 - доценту кафедри нарисної геометрії, інженерної і комп'ютерної графіки Донбаської державної машинобудівної академії

13.

Живорі Станіславу Михайловичу

- доценту кафедри історії України Національного університету біоресурсів і природокористування України

14.

Жигульовій Евеліні Олександрівні

- доценту кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації Кам'янець-Подільського національного університету  імені Івана Огієнка

15.

Жук Оксані Петрівні

- доценту кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка

16.

Кметь Ользі Гнатівні

- доценту кафедри фармакології Буковинського державного медичного університету

17.

Косич Марині Василівні

- доценту кафедри економічної теорії  Української державної академії залізничного транспорту

18.

Кравчуку Ігорю Святославовичу

- доценту кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського національного економічного університету

19.

Лебедєвій Наталії Іванівні

- доценту кафедри мисливствознавства та іхтіології Запорізького національного університету

20.

Малову Вячеславу Анатолійовичу

- доценту кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності   Східноукраїнського національного університет імені Володимира Даля

21.

Маляру Дмитру Віталійовичу

- доценту кафедри менеджменту зовнішньо-економічної діяльності Академії митної служби України

22.

Мейш Юлії Анатоліївні

- доценту кафедри вищої математики Національного транспортного університету

23.

Мещерякову Андрію Адольфовичу

- доценту кафедри фінансів і кредиту Академії митної служби України

24.

Микитюк Оксані Михайлівні

- доценту кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

25.

Михайлику Артуру Олександровичу

- доценту кафедри історії, соціології і політології  Подільського державного аграрно-технічного університету

26.

Михайляк Галині Володимирівні

- доценту кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка

27.

Міленіну Андрію Миколайовичу

- доценту кафедри нарисної геометрії та креслення Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

28.

Міненок Антоніні Олексіївні

- доценту кафедри біологічних основ фізичного виховання і спорту Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка

29.

Мірошниченку Олексію Володимировичу

- доценту кафедри економіки Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

30.

Міхеєвій Віталіні Володимирівні

- доценту кафедри філософії і соціології Української державної академії залізничного транспорту

31.

Мороз Галині Іванівні

- доценту кафедри гематології та трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені  П.Л. Шупика

32.

Москалюку Миколі Миколайовичу

- доценту кафедри філософії та економічної теорії Тернопільського національного педагогічного  університету імені Володимира Гнатюка

33.

Мостовій Людмилі Миколаївні

- завідувачу кафедри технології та організації харчування Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

34.

Олійник Марині Валеріївні

- доценту кафедри терапії і геріатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

35.

Омельчуку Олександру Васильовичу

- доценту кафедри геології родовищ корисних копалин  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

36.

Остащуку Івану Богдановичу

- доценту кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

37.

Проценку Олександру Леонідовичу

 - доценту кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  Університету банківської справи Національного банку України

38.

Сергієнку Володимиру Миколайовичу

- доценту кафедри спортивно-гуманітарних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

39.

Стіренку Сергію Григоровичу

- доценту кафедри обчислювальної техніки   Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

40.

Сухині Ігору Григоровичу

- доценту кафедри філософських наук  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

41.

Толбатову Володимиру Ароновичу

- доценту кафедри комп'ютеризованих систем управління Сумського державного університету

42.

Точиліній Тетяні Миколаївні

- доценту кафедри фізики Запорізької державної інженерної академії

43

Халіловій-Чуваєвій Юлії Олександрівні

- доценту кафедри філософських наук  Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

44

Хринюку Олексію Сергійовичу

- доценту кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

45.

Шиман Олександрі Іванівні

- доценту кафедри обробки і захисту інформації Бердянського державного педагогічного університет

46.

Яворській Тетяні Василівні

- доценту кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка

47.

Яструбецькій Лесі Сергіївні

- доценту кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка


ІІІ. Відмовити у присвоєнні вченого звання доцента педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації:

1.

Горбатенко Ірині Анатоліївні

 - доценту кафедри політології Міжрегіональної академії управління персоналом

2.

Долгополову Петру Віталійовичу

- доценту кафедри управління експлуатаційною роботою Української державної академії залізничного транспорту

3.

Коритько Тетяні Юріївні

- доценту кафедри фінансів Донбаської державної машинобудівної академії


IV. Відкласти до додаткового вивчення розгляд атестаційних матеріалів здобувачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації щодо присвоєння їм вченого звання доцента:

1.

Білощицькому Андрію Олександровичу

- доценту кафедри основ інформатики Київського національного університету будівництва і архітектури

2.

Булаховій Яні Володимирівні

 - доценту кафедри іноземної філології Кримського гуманітарного університету

3

Захаровій Наталії Миколаївні

- доценту кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету

4

Семанюк Віті Зеновіївні

 - доценту кафедри обліку і контролінгу в промисловості Тернопільського національного економічного університету

5

Юрчук Олені Олексіївні

- доценту кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету


Міністр       І.О. Вакарчук


15.10.2009

Популярні новини
У парламенті пропонують обирати ректорів у два тури Відповідний законопроєкт схвалений на засіданні профільного комітету Верховної Ради
МОН планує стимулювати діяльність учених МОН розробило проєкт закону щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій
Після локдауну виші визначать форму навчання самостійно Заклади вищої освіти мають самостійно вирішити, коли та в якій формі організовувати навчання
Виші можуть видавати дипломи з відзнакою Заклади можуть видавати дипломи з відомостями про відмінні досягнення випускників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів