Про затвердження рішень атестаційної колегії МОН від 15.10.2009 р.

Наказ МОН № 936 від 15.10.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 936 від 15 жовтня 2009 року

Про затвердження рішень
атестаційної колегії МОН від 15.10.2009 р.

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України  від 15.10.09 р. (п.1 протоколу № 4), наказую:

І. Присвоїти вчене звання професора науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації та наукових установ:

1.

Герасименку Юрію Степановичу

- провідному науковому співробітнику наукової частини кафедри технології електрохімічних виробництв Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут»

2.

Іщенку Анатолію Яковичу

- завідуючому науковим відділом фізико-металургійних процесів зварювання легких металів і сплавів Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

3.

Кравчун Нонні Олександрівні

- завідуючій відділення фармакотерапії ендокринних захворювань Інституту проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського АМН України

4.

Погорецькому Миколі Анатолійовичу

- професору кафедри кримінально-правових дисциплін Київського національного університету внутрішніх справ

5.

Подобєду Леоніду Ілларіоновичу

- провідному науковому співробітнику лабораторії хутрового звірівництва і кролівництва Інституту тваринництва УААН

6.

Родіну Станіславу Станіславовичу

- завідуючому відділом вітреоретинальної і лазерної хірургії Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова АМН України

7.

Шадріну Олегу Геннадійовичу

- завідуючому відділенням проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України

8.

Шарко Валентині Дмитрівні

- завідувачу кафедри фізики Херсонського державного університету

9.

Яновському Дмитру Станіславович

- старшому науковому співробітнику лабораторії мікробіології Інституту мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова АМН України


ІІ. Присвоїти вчене звання доцента педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації:

1.

Аблятіповій Наталії Айдерівні

- доценту кафедри цивільного права та процесу Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ

2.

Андрейчук Уляні Володимирівні

- доценту кафедри економіко-правових дисциплін Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ

3.

Белз Олександрі Григорівні

 - доценту кафедри інформаційних систем Львівського національного університету імені Івана Франка

4.

Бережняку Івану Григоровичу

- доценту кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України

5.

Бернацькій Юлії Миколаївні

- доценту кафедри фізико-математичних наук Національного університету "Києво-Могилянська академія"

6.

Бондаренко-Зелінській Надії Леонтіївна

 - доценту кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права

7.

Владичин Уляні Володимирівні

 - доценту кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка

8.

Гончаренко Олені Миколаївні

 - доценту кафедри теорії держави та права  Міжгалузевий інститут управління

9.

Гречанику Руслану Мар'яновичу

- доценту кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету

10.

Губеру Юрію Мирославовичу

- доценту кафедри технології деревообробки та захисту деревини Національного лісотехнічного університету

11.

Демській -Кульчицькій Орисі Мар'янівні

- доценту кафедри української мови  Національного університету "Києво-Могилянська академія"

12.

Жартовському Олександру Володимировичу

 - доценту кафедри нарисної геометрії, інженерної і комп'ютерної графіки Донбаської державної машинобудівної академії

13.

Живорі Станіславу Михайловичу

- доценту кафедри історії України Національного університету біоресурсів і природокористування України

14.

Жигульовій Евеліні Олександрівні

- доценту кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації Кам'янець-Подільського національного університету  імені Івана Огієнка

15.

Жук Оксані Петрівні

- доценту кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка

16.

Кметь Ользі Гнатівні

- доценту кафедри фармакології Буковинського державного медичного університету

17.

Косич Марині Василівні

- доценту кафедри економічної теорії  Української державної академії залізничного транспорту

18.

Кравчуку Ігорю Святославовичу

- доценту кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського національного економічного університету

19.

Лебедєвій Наталії Іванівні

- доценту кафедри мисливствознавства та іхтіології Запорізького національного університету

20.

Малову Вячеславу Анатолійовичу

- доценту кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності   Східноукраїнського національного університет імені Володимира Даля

21.

Маляру Дмитру Віталійовичу

- доценту кафедри менеджменту зовнішньо-економічної діяльності Академії митної служби України

22.

Мейш Юлії Анатоліївні

- доценту кафедри вищої математики Національного транспортного університету

23.

Мещерякову Андрію Адольфовичу

- доценту кафедри фінансів і кредиту Академії митної служби України

24.

Микитюк Оксані Михайлівні

- доценту кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

25.

Михайлику Артуру Олександровичу

- доценту кафедри історії, соціології і політології  Подільського державного аграрно-технічного університету

26.

Михайляк Галині Володимирівні

- доценту кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка

27.

Міленіну Андрію Миколайовичу

- доценту кафедри нарисної геометрії та креслення Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

28.

Міненок Антоніні Олексіївні

- доценту кафедри біологічних основ фізичного виховання і спорту Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка

29.

Мірошниченку Олексію Володимировичу

- доценту кафедри економіки Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

30.

Міхеєвій Віталіні Володимирівні

- доценту кафедри філософії і соціології Української державної академії залізничного транспорту

31.

Мороз Галині Іванівні

- доценту кафедри гематології та трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені  П.Л. Шупика

32.

Москалюку Миколі Миколайовичу

- доценту кафедри філософії та економічної теорії Тернопільського національного педагогічного  університету імені Володимира Гнатюка

33.

Мостовій Людмилі Миколаївні

- завідувачу кафедри технології та організації харчування Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

34.

Олійник Марині Валеріївні

- доценту кафедри терапії і геріатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

35.

Омельчуку Олександру Васильовичу

- доценту кафедри геології родовищ корисних копалин  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

36.

Остащуку Івану Богдановичу

- доценту кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

37.

Проценку Олександру Леонідовичу

 - доценту кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  Університету банківської справи Національного банку України

38.

Сергієнку Володимиру Миколайовичу

- доценту кафедри спортивно-гуманітарних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

39.

Стіренку Сергію Григоровичу

- доценту кафедри обчислювальної техніки   Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

40.

Сухині Ігору Григоровичу

- доценту кафедри філософських наук  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

41.

Толбатову Володимиру Ароновичу

- доценту кафедри комп'ютеризованих систем управління Сумського державного університету

42.

Точиліній Тетяні Миколаївні

- доценту кафедри фізики Запорізької державної інженерної академії

43

Халіловій-Чуваєвій Юлії Олександрівні

- доценту кафедри філософських наук  Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

44

Хринюку Олексію Сергійовичу

- доценту кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

45.

Шиман Олександрі Іванівні

- доценту кафедри обробки і захисту інформації Бердянського державного педагогічного університет

46.

Яворській Тетяні Василівні

- доценту кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка

47.

Яструбецькій Лесі Сергіївні

- доценту кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка


ІІІ. Відмовити у присвоєнні вченого звання доцента педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації:

1.

Горбатенко Ірині Анатоліївні

 - доценту кафедри політології Міжрегіональної академії управління персоналом

2.

Долгополову Петру Віталійовичу

- доценту кафедри управління експлуатаційною роботою Української державної академії залізничного транспорту

3.

Коритько Тетяні Юріївні

- доценту кафедри фінансів Донбаської державної машинобудівної академії


IV. Відкласти до додаткового вивчення розгляд атестаційних матеріалів здобувачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації щодо присвоєння їм вченого звання доцента:

1.

Білощицькому Андрію Олександровичу

- доценту кафедри основ інформатики Київського національного університету будівництва і архітектури

2.

Булаховій Яні Володимирівні

 - доценту кафедри іноземної філології Кримського гуманітарного університету

3

Захаровій Наталії Миколаївні

- доценту кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету

4

Семанюк Віті Зеновіївні

 - доценту кафедри обліку і контролінгу в промисловості Тернопільського національного економічного університету

5

Юрчук Олені Олексіївні

- доценту кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету


Міністр       І.О. Вакарчук


15.10.2009

Популярні новини
Уряд оприлюднив Порядок присудження ступеня PhD КМУ оприлюднив Порядок присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії
Ректори публікуватимуть звіти про свою роботу Керівники закладів вищої освіти відтепер матимуть обов'язок оприлюднювати щорічні звіти
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів