Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Постанова КМУ № 363 від 20.05.13 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 363 від 20 травня 2013 року

Про затвердження Порядку розміщення
державного замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Відповідно до статті 3 Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що додається.

Прем’єр-міністр України       М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2013 р. № 363

ПОРЯДОК
розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1. Цей Порядок визначає механізм розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що здійснюється державними замовниками на конкурсних засадах виходячи з принципів добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного і неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій вищих та професійно-технічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти і наукових установ державної та комунальної форми власності - учасників конкурсу, що проводить державний замовник, у сфері управління якого вони перебувають (далі - конкурс).

2. Державними замовниками можуть бути міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, національні галузеві академії наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інший визначений Кабінетом Міністрів України державний орган - головний розпорядник бюджетних коштів.

3. Виконавцями державного замовлення можуть бути вищі, професійно-технічні навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, наукові установи державної та комунальної форми власності, які пройшли конкурсний відбір та з якими укладено державний контракт на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за державним замовленням.

4. Відбір виконавців державного замовлення проводиться конкурсною комісією, яка утворюється щороку державним замовником.

Склад конкурсної комісії, положення про її роботу, процедура проведення конкурсу, критерії конкурсного відбору, перелік та зразки конкурсної документації, вимоги до конкурсних пропозицій, форма державного контракту, який укладається державним замовником з виконавцем державного замовлення, що належить до сфери його управління, а також порядок внесення змін до державного контракту затверджуються відповідним державним замовником. Склад конкурсної комісії може змінюватися протягом року.

До складу конкурсної комісії включаються представники:

 • державного замовника;
 • МОН;
 • Мінекономрозвитку;
 • експертних рад при акредитаційній комісії;
 • Спільного представницького органу сторони роботодавців;
 • всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань;
 • органів студентського самоврядування.

Членами конкурсної комісії не можуть бути представники учасника конкурсу.

5. Оголошення конкурсу здійснюється державними замовниками у п’ятиденний строк після затвердження в установленому законодавством порядку державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на відповідний рік.

6. Оголошення та інформація про проведення конкурсу публікуються в офіційному друкованому виданні, розміщуються на офіційних веб-сайтах державного замовника та МОН.

7. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

 • місцезнаходження державного замовника;
 • обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у поточному році;
 • порядок надання роз’яснень з питань проведення конкурсу;
 • адреса, за якою можна отримати конкурсну документацію;
 • вимоги до конкурсних пропозицій;
 • критерії конкурсного відбору;
 • строк подання конкурсних пропозицій;
 • дата і час розгляду конкурсних пропозицій;
 • прізвище, ім’я та по батькові, посада і контактні телефони однієї чи кількох уповноважених осіб державного замовника.

8. Основними критеріями відбору виконавців державного замовлення є:

 • наявність ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, сертифіката про акредитацію навчального закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності), свідоцтва про атестацію, документа, що підтверджує підготовку аспірантів (ад’юнктів), докторантів за відповідною науковою спеціальністю;
 • висновки експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу;
 • погодження проектних показників обсягу державного замовлення з регіональними центрами зайнятості, а також з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевими органами управління освітою (відповідно до місцезнаходження навчального закладу, наукової установи, їх відокремлених структурних підрозділів).

Державний замовник може встановлювати також інші критерії конкурсного відбору.

9. Строк подання конкурсних пропозицій, що зазначається в оголошенні про проведення конкурсу, становить не менше ніж 15 робочих днів з дати його оприлюднення.

10. Конкурсні пропозиції, що надійшли після визначеного строку їх прийому, або такі, що не відповідають установленим вимогам, повертаються без розгляду.

11. Під час розгляду конкурсних пропозицій складається протокол, копія якого видається учасникам на їх запит протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідного запиту.

12. Учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких відповідають вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу та конкурсній документації, вважаються такими, що пройшли конкурсний відбір.

13. Державний замовник у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати розгляду конкурсних пропозицій, повідомляє кожного учасника про результати конкурсу та визначає потенційних виконавців державного замовлення.

14. За результатами конкурсу державний замовник укладає з виконавцем державного замовлення державний контракт, у якому зазначаються економічні і правові зобов’язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.

У разі потреби до державного контракту можуть вноситися зміни.

Освіта.ua
20.05.2013

Популярні новини
В Україні скасують заочну форму навчання у вишах Вступ на заочну форму навчання до закладів вищої освіти пропонують скасувати з 2024 року
Магістранти-правники склали апробаційний ЄДКІ Успішне складання державного іспиту є необхідною умовою для отримання диплома про вищу освіту
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів