Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки

Наказ МОН № 49 від 23.01.04 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 49 від 23 січня 2004 року

Про затвердження Програми дій
щодо реалізації положень Болонської
декларації в системі вищої освіти
і науки України на 2004-2005 роки

З метою реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України наказую:

1. Затвердити Програму дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки, що додається.

2. Департаментам вищої освіти (Болюбаш Я. Я.), міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Сухолиткий О. С.), науково-технологічного розвитку (Свіженко В. О.), інноваційного розвитку (Гончаренко М. Ф.), кадрової роботи (Биковський В.Т.), економіки та фінансування (Куликов П. М.), управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Домні В. І.), державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О. М.) забезпечити виконання Програми дій та систематичний моніторинг її результатів.

3. Вищим навчальним закладам ІІІ-IV рівнів акредитації розробити у місячний термін заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

Міністр       В.Г. Кремень

Затверджено
наказом МОН
від 23.01.04 р. № 49

ПРОГРАМА ДІЙ
щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України

ВСТУП

Розвиток України визначається у загальному контексті Європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності загальносвітової культури: парламентаризм, права людини, права національних меншин, лібералізацію, свободу пересування, свободу здобуття освіти будь-якого рівня та інше, що є невід'ємним атрибутом громадянського демократичного суспільства.

Інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків в ЄС. У кінцевому результаті такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного простору.

Здійснення даного завдання передбачає взаємне зняття будь-яких принципових, на відміну від технічних, обмежень на контакти і обміни та поширення інформації.

Основними цілями реформ в Україні є підвищення життєвого рівня населення, передусім завдяки переходу до ринкової економіки, забезпечення захисту громадянських прав і розширення індивідуальних свобод особи. Ринок праці і соціальна політика є найважливішими компонентами досягнення цих цілей, тому що вони необхідні для забезпечення продуктивності сучасної економіки.

У цьому контексті реформування вищої освіти і науки в Україні передбачає:

 • перехід до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, що дасть змогу задовольняти можливості особистості в здобутті певного освітнього та кваліфікаційного рівня за бажаним напрямом відповідно до її здібностей та забезпечити її мобільність на ринку праці;
 • формування мережі вищих навчальних закладів, яка за формами, програмами, термінами навчання і джерелами фінансування задовольняла б потреби кожної людини і держави в цілому;
 • підвищення освітнього і культурного рівня суспільства, створення умов для навчання впродовж усього життя;
 • запровадження в системі вищої освіти і науки України передового досвіду розвинутих країн світу та її інтеграція у міжнародне науково-освітнє співтовариство;
 • пошук рівноваги між масовою фундаментальною та елітарною освітою, з одного боку, та вузькою спеціалізацією і професіональною досконалістю, з іншого.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Головною метою Програми дій є вжиття заходів для входження національної системи освіти і науки в європейський простір з реалізацією таких вимог, критеріїв і стандартів:

 • постійне навчання впродовж усього життя;
 • мотивоване залучення студентів до навчання;
 • сприяння привабливості та конкурентоспроможності Європейського простору вищої освіти і науки для інших регіонів світу.

Для реалізації концептуальних засад Болонського процесу в Україні необхідно:

 • удосконалити двоступеневу структуру вищої освіти;
 • прийняти прозорі та зрозумілі градації дипломів, ступенів та кваліфікацій;
 • використати єдину систему кредитних одиниць і додатка до диплома;
 • врахувати європейську практику організації акредитації та контролю якості освіти;
 • підтримувати і розвивати європейські стандарти якості;
 • ліквідувати перепони для розширення мобільності студентів, викладачів і дослідників;
 • запровадити сучасні підходи інтеграції вищої освіти і науки у справі підготовки магістрів та аспірантів;
 • забезпечити подальший розвиток автономності та самоврядування у системі вищої освіти та науки.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ

Реалізація Програми дій надасть можливість:

 • провести системну модернізацію системи освіти в цілому;
 • наблизити якість освіти до вимог стандартів, що напрацьовані європейською спільнотою для впровадження до 2010 р.;
 • запровадити в Україні загальноєвропейську систему наукових ступенів;
 • запровадити систему кредитів сумісну із Європейською кредитно-трансферною системою навчання;
 • сприяти мобільності громадян України, які здобувають освіту або надають освітні послуги.

Організація виконання Програми дій покладається на Департаменти вищої освіти, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, кадрової роботи, науково-технологічного розвитку, інноваційного розвитку, економіки та фінансування, управління ліцензування, акредитації та нострифікації, Науково-методичний центр вищої освіти, Центр міжнародної освіти.

Завантажити: MON_49_new.doc (95.50 Кб.)


23.01.2004

Популярні новини
Затверджені умови прийому до вишів в 2022 році Умови прийому є обов'язковими для вишів незалежно від форми власності та сфери управління
МОЗ наполягає: нещеплених освітян відсторонять від роботи У відомстві наголошують, що наказ про обов'язкове щеплення відповідає законодавству
Освітян, які не щепляться впродовж місяця, відсторонять від роботи Усі працівники закладів освіти найближчим часом мають здійснити щеплення проти COVID-19
Усіх освітян зобов'язали вакцинуватися проти COVID-19 Працівників закладів освіти віднесено до переліку професій, для яких щеплення є обов’язковим
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів