Про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та

Наказ МОНмолодьспорт № 819 від 16.07.12 року

Втратив чинність

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 819 від 16 липня 2012 року

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 01 серпня 2012 року
за № 1298/21610

Про експертну кадрову комісію з розгляду питань
діяльності керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій,
які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та з метою врегулювання трудових відносин з керівниками вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій, які знаходяться в сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, посилення контролю щодо їх діяльності, забезпечення належного виконання контрактних зобов’язань, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій, які знаходяться в сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що додається.

2. Департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами (Некрасса І. А.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр            Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
16 липня 2012 року № 819

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 01 серпня 2012 року
за № 1298/21610

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників
вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, наукових, науково-

дослідних та інших установ і організацій, які знаходяться в сфері

управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1. Експертна кадрова комісія з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій, які знаходяться в сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Комісія), утворюється наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт України).

Комісія є постійно діючим дорадчим органом МОНмолодьспорту України.

2. Персональний склад затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту України, нормативно-правовими актами з питань освіти та цим Положенням.

4. Комісія утворюється у кількості не менше ніж 9 осіб та у складі Голови, його заступника, членів та секретаря.

До складу Комісії включаються представники департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами, департаменту вищої освіти, департаменту економіки та фінансування, департаменту взаємодії з центральними органами виконавчої влади та забезпечення діяльності Міністра, юридичного департаменту, департаменту наукової діяльності та ліцензування, департаменту управління справами, управління бухгалтерського обліку і звітності, Державної інспекції навчальних закладів України (за згодою).

5. Головою Комісії призначається перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, заступником Голови Комісії та секретарем – представники департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами МОНмолодьспорту України.

6. Голова Комісії відповідно до наданих йому повноважень:

 • скликає засідання Комісії і головує на її засіданнях;
 • визначає порядок денний Комісії, час та місце проведення засідань;
 • дає доручення, обов'язкові для членів Комісії;
 • підписує протоколи засідань Комісії.

У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки виконує заступник Голови Комісії.

7. Секретар Комісії відповідно до наданих йому повноважень:

 • забезпечує підготовку матеріалів до розгляду Комісією;
 • за рішенням голови Комісії забезпечує скликання засідань Комісії;
 • складає протоколи засідань Комісії;
 • доводить до відома керівника або претендента на посаду керівника вищого навчального закладу І-ІV рівнів акредитації, наукової, науково-дослідної чи іншої установи і організації рішення Комісії;
 • здійснює документування і забезпечує зберігання документації Комісії.

8. Члени Комісії мають право:

 • вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;
 • брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;
 • вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;
 • брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування;
 • висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід'ємною частиною.

9. Про час проведення засідання Комісії та його порядок денний членів комісії повідомляють не пізніше наступного робочого дня після визначення порядку денного.

Засідання Комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

10. Основні завдання Комісії:

 • заслуховування звітів керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій про виконання ними контрактних зобов’язань за весь строк дії контракту або за інший період;
 • розгляд питань про діяльність керівників у зв’язку з допущенням ними порушень законодавства, виконавської і фінансової дисципліни, умов контракту;
 • розгляд звернень колегіальних органів самоврядування вищих навчальних закладів щодо відкликання керівників вищих навчальних закладів з займаних посад та подання рекомендації Міністру або особі, яка його заміщує, щодо звільнення цих керівників;
 • розгляд кандидатур претендентів на виконання обов’язків керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій до заміщення посад в установленому законодавством порядку та рекомендації Міністру або особі, яка його заміщує, щодо покладання обов’язків на цих претендентів;
 • розгляд питань щодо подання рекомендації Міністру або особі, яка його заміщує, кандидатур претендентів на посади керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій для укладання з ними контракту;
 • інші питання роботи з керівними кадрами вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій.

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу.

12. Рішення Комісії з кожного питання порядку денного приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні відкритим або таємним голосуванням. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується Головою та секретарем Комісії.

14. Розгляд питань проводиться, як правило, в присутності осіб, питання яких розглядаються.

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами       І. А. Некрасса

Освіта.ua
16.07.2012

Популярні новини
Мережа вишів в Україні є неефективною, – World Bank Мережа державних закладів вищої освіти в Україні є занадто великою та неефективною
Україна може отримати 200 млн доларів на реформи у вищій освіті Світовий банк розгляне питання надання Україні 200 млн доларів на реформування вищої освіти
В Україні з'являться підрозділи іноземних вишів Уряд ухвалив рішення, що відкриває шлях до заснування в Україні підрозділів іноземних вишів
МОН: цього року виші отримають широкі фінансові повноваження Університети матимуть широкі повноваження щодо розпорядження коштами
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів