Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації

Наказ МОНмолодьспорт № 418 від 06.04.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 418 від 06 квітня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2012 р. за № 619/20932

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс фахової майстерності
серед студентів вищих навчальних закладів
I - II рівнів акредитації

Відповідно до статті 54 Закону України "Про вищу освіту" та з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого фахового зростання наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома керівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Положення про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, затверджене цим наказом.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
06.04.2012 № 418

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2012 р. за № 619/20932

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щорічно з метою виявлення та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання їх творчої праці, підвищення престижності технічних спеціальностей, а також обміну досвідом щодо організації виробничої практики з підготовки робітничих професій.

1.3. Перелік професій, з яких проводитиметься Конкурс, затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України за пропозиціями вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

II. Порядок організації і проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

I місцевий етап проводиться у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Умови і порядок проведення I етапу Конкурсу, склад оргкомітету, апеляційної комісії та журі у кожному вищому навчальному закладі затверджуються наказом керівника.

II (Всеукраїнський) етап проводиться у базовому навчальному закладі, який визначається наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2. Базовий навчальний заклад з проведення II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу визначається наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу та підведення його підсумків покладаються на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

III. Робочі органи Конкурсу

3.1. До робочих органів Конкурсу належать: Всеукраїнський організаційний комітет, організаційні комітети I-II етапів, журі, апеляційні комісії.

3.2. Керівництво організацією та проведенням Конкурсу здійснює Всеукраїнський організаційний комітет, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.3. Всеукраїнський організаційний комітет:

 • надає пропозиції щодо переліку професій, за якими проводитиметься Конкурс;
 • визначає строки проведення I та II етапів Конкурсу;
 • забезпечує організацію Конкурсу;
 • забезпечує вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації необхідними інформаційними матеріалами;
 • аналізує і контролює хід проведення Конкурсу на всіх його етапах;
 • надає оперативну практичну допомогу вищим навчальним закладам в організації Конкурсу;
 • підводить остаточні підсумки Конкурсу;
 • готує інформацію про проведення Конкурсу з метою узагальнення та розповсюдження здобутого досвіду, використання його для вдосконалення професійно-практичної підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації;
 • готує довідки-подання Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України щодо відзначення активних організаторів Конкурсу;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.

3.4. Оргкомітет I етапу Конкурсу розробляє критерії оцінювання конкурсних завдань, підводить підсумки проведення та визначає переможців I етапу Конкурсу для їх участі у II (Всеукраїнському) етапі Конкурсу.

Звіти про проведення I етапу Конкурсу подаються до оргкомітету II етапу.

3.5. До складу організаційного комітету II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу входять педагогічні та науково-педагогічні працівники, представники галузевих установ, підприємств. Головою оргкомітету II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України призначається керівник базового навчального закладу.

3.6. Оргкомітет II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу:

 • розробляє Порядок проведення та програму заходів II етапу Конкурсу та забезпечує його проведення у строк, визначений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;
 • організовує і проводить нагородження переможців;
 • складає звіт про проведення II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.

3.7. Звіти про проведення II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу, затверджені головою оргкомітету, подаються до Всеукраїнського оргкомітету на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

3.8. До складу журі II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу входять педагогічні та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, члени комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, представники підприємств.

Кількість представників базового навчального закладу в журі не повинна перевищувати 50 відсотків від загальної кількості членів журі.

3.9. Журі II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу:

 • розробляє конкурсні завдання;
 • оцінює виконання завдань учасниками і визначає переможців;
 • аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та оцінює рівень фахової підготовки студентів, надає пропозиції щодо вдосконалення професійно-практичної підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

3.10. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників щодо вирішення питань, пов'язаних з оцінюванням конкурсних завдань, і виносить відповідні пропозиції на обговорення журі.

До складу апеляційних комісій входять представники базового та інших вищих навчальних закладів.

3.11. Організаційні комітети I-II етапів проводять реєстрацію учасників, здійснюють шифрування та дешифрування робіт (теоретичну частину), контролюють хід проведення відповідного етапу Конкурсу.

IV. Порядок нагородження

4.1. Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є переможцями відповідного етапу Конкурсу та учасниками наступного етапу і нагороджуються дипломами I, II, III ступенів відповідно.

4.2. Списки переможців I етапу Конкурсу затверджуються наказом керівника вищого навчального закладу.

4.3. Переможці II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу визначаються за трьома призовими місцями і нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

4.4. Керівники вищих навчальних закладів можуть заохочувати студентів, які посіли призові (I, II, III) місця у I - II етапах Конкурсу наданням грошової премії, цінного подарунка тощо.

4.5. Підсумки проведення II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.6. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Конкурсу здійснюється базовими вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Директор департаменту вищої освіти       Ю.М. Коровайченко

Освіта.ua
06.04.2012

Популярні новини
Владі пропонують застосувати коефіцієнт 1,5 для зарплат освітян Профспілка пропонує застосувати додатковий коефіцієнт 1,5 для підвищення зарплат освітян
В очільника МОН з'явиться ще два заступники У Міністерстві освіти і науки ухвалено рішення про збільшення кількості заступників міністра
МОН звільнить частину фахівців, які відповідають за реформи Міністерство освіти і науки має намір скоротити кількість директоратів відомства та їх працівників
Іноземні студенти щороку витрачають в Україні понад $500 млн Дохід України від іноземних студентів за період їх навчання становить понад 3 млрд доларів США
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів