Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації

Наказ МОНмолодьспорт № 418 від 06.04.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 418 від 06 квітня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2012 р. за № 619/20932

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс фахової майстерності
серед студентів вищих навчальних закладів
I - II рівнів акредитації

Відповідно до статті 54 Закону України "Про вищу освіту" та з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого фахового зростання наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома керівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Положення про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, затверджене цим наказом.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
06.04.2012 № 418

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2012 р. за № 619/20932

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щорічно з метою виявлення та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання їх творчої праці, підвищення престижності технічних спеціальностей, а також обміну досвідом щодо організації виробничої практики з підготовки робітничих професій.

1.3. Перелік професій, з яких проводитиметься Конкурс, затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України за пропозиціями вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

II. Порядок організації і проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

I місцевий етап проводиться у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Умови і порядок проведення I етапу Конкурсу, склад оргкомітету, апеляційної комісії та журі у кожному вищому навчальному закладі затверджуються наказом керівника.

II (Всеукраїнський) етап проводиться у базовому навчальному закладі, який визначається наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2. Базовий навчальний заклад з проведення II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу визначається наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу та підведення його підсумків покладаються на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

III. Робочі органи Конкурсу

3.1. До робочих органів Конкурсу належать: Всеукраїнський організаційний комітет, організаційні комітети I-II етапів, журі, апеляційні комісії.

3.2. Керівництво організацією та проведенням Конкурсу здійснює Всеукраїнський організаційний комітет, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.3. Всеукраїнський організаційний комітет:

 • надає пропозиції щодо переліку професій, за якими проводитиметься Конкурс;
 • визначає строки проведення I та II етапів Конкурсу;
 • забезпечує організацію Конкурсу;
 • забезпечує вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації необхідними інформаційними матеріалами;
 • аналізує і контролює хід проведення Конкурсу на всіх його етапах;
 • надає оперативну практичну допомогу вищим навчальним закладам в організації Конкурсу;
 • підводить остаточні підсумки Конкурсу;
 • готує інформацію про проведення Конкурсу з метою узагальнення та розповсюдження здобутого досвіду, використання його для вдосконалення професійно-практичної підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації;
 • готує довідки-подання Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України щодо відзначення активних організаторів Конкурсу;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.

3.4. Оргкомітет I етапу Конкурсу розробляє критерії оцінювання конкурсних завдань, підводить підсумки проведення та визначає переможців I етапу Конкурсу для їх участі у II (Всеукраїнському) етапі Конкурсу.

Звіти про проведення I етапу Конкурсу подаються до оргкомітету II етапу.

3.5. До складу організаційного комітету II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу входять педагогічні та науково-педагогічні працівники, представники галузевих установ, підприємств. Головою оргкомітету II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України призначається керівник базового навчального закладу.

3.6. Оргкомітет II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу:

 • розробляє Порядок проведення та програму заходів II етапу Конкурсу та забезпечує його проведення у строк, визначений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;
 • організовує і проводить нагородження переможців;
 • складає звіт про проведення II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.

3.7. Звіти про проведення II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу, затверджені головою оргкомітету, подаються до Всеукраїнського оргкомітету на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

3.8. До складу журі II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу входять педагогічні та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, члени комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, представники підприємств.

Кількість представників базового навчального закладу в журі не повинна перевищувати 50 відсотків від загальної кількості членів журі.

3.9. Журі II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу:

 • розробляє конкурсні завдання;
 • оцінює виконання завдань учасниками і визначає переможців;
 • аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та оцінює рівень фахової підготовки студентів, надає пропозиції щодо вдосконалення професійно-практичної підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

3.10. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників щодо вирішення питань, пов'язаних з оцінюванням конкурсних завдань, і виносить відповідні пропозиції на обговорення журі.

До складу апеляційних комісій входять представники базового та інших вищих навчальних закладів.

3.11. Організаційні комітети I-II етапів проводять реєстрацію учасників, здійснюють шифрування та дешифрування робіт (теоретичну частину), контролюють хід проведення відповідного етапу Конкурсу.

IV. Порядок нагородження

4.1. Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є переможцями відповідного етапу Конкурсу та учасниками наступного етапу і нагороджуються дипломами I, II, III ступенів відповідно.

4.2. Списки переможців I етапу Конкурсу затверджуються наказом керівника вищого навчального закладу.

4.3. Переможці II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу визначаються за трьома призовими місцями і нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

4.4. Керівники вищих навчальних закладів можуть заохочувати студентів, які посіли призові (I, II, III) місця у I - II етапах Конкурсу наданням грошової премії, цінного подарунка тощо.

4.5. Підсумки проведення II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.6. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Конкурсу здійснюється базовими вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Директор департаменту вищої освіти       Ю.М. Коровайченко

Освіта.ua
06.04.2012

Популярні новини
Затверджені умови прийому до вишів в 2022 році Умови прийому є обов'язковими для вишів незалежно від форми власності та сфери управління
МОЗ наполягає: нещеплених освітян відсторонять від роботи У відомстві наголошують, що наказ про обов'язкове щеплення відповідає законодавству
Освітян, які не щепляться впродовж місяця, відсторонять від роботи Усі працівники закладів освіти найближчим часом мають здійснити щеплення проти COVID-19
Усіх освітян зобов'язали вакцинуватися проти COVID-19 Працівників закладів освіти віднесено до переліку професій, для яких щеплення є обов’язковим
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів