Про затвердження Положення про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації

Наказ МОНмолодьспорт № 417 від 06.04.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 417 від 06 квітня 2012 року

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2012 р. за № 618/20931

Про затвердження Положення
про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів
вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації

Відповідно до статті 54 Закону України "Про вищу освіту" та з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома керівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Положення про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, затверджене цим наказом.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію Міністерству юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
06.04.2012 № 417

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2012 р. за № 618/20931

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (далі - Олімпіада).

1.2. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання їх творчої праці, підвищення інтересу до якості навчання, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Перелік дисциплін, з яких буде проведена Олімпіада, затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційної технології і змісту освіти.

1.3. Олімпіада з навчальної дисципліни - це творче змагання студентів з нормативних дисциплін циклів загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової та професійної підготовки студентів, що вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.

II. Порядок організації і проведення Олімпіади

2.1. Олімпіада проводиться у три етапи.

I етап (місцевий) проводиться у вищих навчальних закладах серед студентів, які в ньому навчаються.

Умови і порядок проведення I етапу Олімпіади, склад оргкомітету, апеляційної комісії та журі у кожному вищому навчальному закладі затверджуються наказом керівника.

Оргкомітет підводить підсумки проведення I етапу Олімпіади та визначає переможців I етапу змагань для участі у II етапі. Звіти про проведення I етапу Олімпіади подаються до оргкомітету II етапу.

2.2. II етап (обласний) проводиться у базовому навчальному закладі, який визначається за пропозиціями вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

Підставою для участі студентів у II етапі Олімпіади є заповнені оргкомітетом анкети окремо на кожного учасника.

Звіти про проведення II етапу Олімпіади подаються до базового навчального закладу з проведення III етапу Олімпіади.

2.3. III етап (Всеукраїнський) проводиться у базовому навчальному закладі з проведення III етапу Олімпіади, який визначається відповідним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.4. Звіти про проведення III етапу, затверджені головою оргкомітету, подаються до Всеукраїнського оргкомітету на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

2.5. Організаційно-методичне забезпечення Олімпіади та підведення її підсумків покладаються на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

III. Робочі органи Олімпіади

3.1. Робочими органами Олімпіади є: Всеукраїнський організаційний комітет, організаційні комітети I-III етапів, журі, апеляційні комісії.

3.2. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади здійснює Всеукраїнський організаційний комітет, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.3. Всеукраїнський організаційний комітет:

 • визначає строки проведення I, II та III етапів Олімпіади;
 • забезпечує організацію Олімпіади;
 • забезпечує вищі навчальні заклади необхідними інформаційними матеріалами;
 • аналізує і контролює хід проведення Олімпіади на всіх її етапах;
 • надає практичну допомогу вищим навчальним закладам в організації Олімпіади;
 • підводить остаточні підсумки Олімпіади;
 • готує інформацію про проведення Олімпіади з метою узагальнення та розповсюдження здобутого досвіду, використання його для вдосконалення навчального процесу вищими навчальними закладами;
 • готує довідки-подання Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України щодо відзначення активних організаторів Олімпіади;
 • сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації.

3.4. До складу організаційних комітетів II та III етапів Олімпіади входять педагогічні та науково-педагогічні працівники, представники підприємств, установ. Головами оргкомітетів II та III етапів призначаються керівники базових навчальних закладів.

3.5. Оргкомітети I-III етапів затверджують кількісний і персональний склади апеляційної комісії та журі відповідного етапу Олімпіади.

3.6. Оргкомітет базового навчального закладу:

 • розробляє порядок проведення відповідного етапу Олімпіади;
 • розробляє програму заходів відповідного етапу Олімпіади та забезпечує її проведення у строк, визначений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;
 • організовує і проводить нагородження переможців;
 • складає звіт про проведення відповідного етапу Олімпіади;
 • сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації.

3.7. До складу журі II - III етапів Олімпіади запрошуються педагогічні та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, члени відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, працівники підприємств.

Кількість представників базового вищого навчального закладу в журі не повинна перевищувати 50 відсотків від загальної кількості членів журі.

3.8. Журі II-III етапів Олімпіади:

 • розробляє конкурсні завдання та критерії їх оцінювання;
 • перевіряє роботи учасників і визначає переможців;
 • аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та оцінює рівень підготовки студентів до відповідної Олімпіади;
 • готує пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних дисциплін.

3.9. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників щодо вирішення питань, пов'язаних з оцінюванням завдань, і виносить відповідні пропозиції на обговорення журі. До складу апеляційних комісій входять представники базового та інших вищих навчальних закладів.

3.10. Організаційні комітети I-III етапів проводять реєстрацію учасників, здійснюють шифрування та дешифрування робіт, контролюють виконання порядку проведення відповідного етапу Олімпіади.

IV. Порядок нагородження

4.1. Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є переможцями відповідного етапу Олімпіади та учасниками наступного етапу і нагороджуються дипломами I, II, III ступенів відповідно.

4.2. Переможці I етапу Олімпіади є учасниками II етапу Олімпіади, список яких затверджується наказом керівника вищого навчального закладу.

4.3. За результатами II (обласного) етапу Олімпіади визначаються переможці, список яких затверджується наказом керівника базового навчального закладу за поданням оргкомітету II етапу. Переможці II (обласного) етапу Олімпіади нагороджуються дипломами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

4.4. Переможці III (Всеукраїнського) етапу Олімпіади визначаються за трьома призовими місцями і нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

4.5. Керівники вищих навчальних закладів можуть заохочувати студентів, які посіли призові (I, II, III) місця у II - III етапах Олімпіади наданням грошової премії, цінного подарунка тощо.

4.6. Підсумки проведення III (Всеукраїнського) етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.7. Матеріально-технічне забезпечення II-III етапів Олімпіади здійснюється базовими вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Директор департаменту вищої освіти       Ю.М. Коровайченко

Освіта.ua
06.04.2012

Популярні новини
МОН рекомендує вишам перейти на дистанційне навчання Наразі у відомстві рекомендують встановити режим дистанційного навчання до 15 листопада
Уряд затвердив новий Держстандарт профосвіти Створення освітніх стандартів професійної освіти базуватиметься на компетентнісному підході
Агентство, що акредитовувало програми вишів, втратило повноваження Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти втратило можливість здійснювати повноваження
Затверджені умови прийому до вишів в 2022 році Умови прийому є обов'язковими для вишів незалежно від форми власності та сфери управління
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів