Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості

Постанова КМУ №1159 від 29.06.99 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№1159 від 29 червня 1999 року

Про підготовку фахівців
для роботи в сільській місцевості

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№1298 від 20.08.2003
№1968 від 17.12.2003
№685 від 30.07.2008)

На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. № 262 "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок встановлення квоти підготовки фахівців для агропромислового комплексу, залізничного транспорту, митних органів і соціальної сфери сільської місцевості у вищих навчальних закладах (додається).

Міністерству освіти, іншим центральним органам виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, передбачати квотування місць для підготовки фахівців із числа сільської молоді, у межах державного замовлення.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1968 від 17.12.2003, №685 від 30.07.2008)

2. Міністерству освіти внести зміни до Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України щодо підготовки фахівців із числа сільської молоді.

3. Міністерству агропромислового комплексу разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями щороку визначати потребу у фахівцях для агропромислового комплексу і соціальної сфери сільської місцевості та вносити до центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, пропозиції щодо формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та встановлення квоти підготовки фахівців із числа сільської молоді.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям вживати заходів, спрямованих на працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням згідно з установленими квотами.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. №408 "Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів" (ЗП України, 1992 р., № 8, ст. 192), крім пунктів 3 і 4.

Прем'єр-міністр України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 1999 р. №1159

ПОРЯДОК
встановлення квоти підготовки фахівців для агропромислового комплексу, залізничного транспорту, митних органів і соціальної сфери сільської місцевості у вищих навчальних закладах

(Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1968 від 17.12.2003, №685 від 30.07.2008)

1. Суб'єкти господарської діяльності агропромислового комплексу, заклади освіти, охорони здоров'я, побутового обслуговування, культури, фізичної культури та спорту, розміщені в сільській місцевості, разом з органами місцевого самоврядування визначають щороку потребу в підготовці у поточному році фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями в розрізі напрямів і спеціальностей та до 1 лютого подають відповідну інформацію райдержадміністраціям, які узагальнюють її і надсилають органам управління агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та облдержадміністраціям.

Підприємства залізничного транспорту інформацію про потребу в підготовці у поточному році фахівців подають у зазначений строк Укрзалізниці. (Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ №1968 від 17.12.2003)

Митні органи подають у зазначений строк Держмитслужбі інформацію про потребу в підготовці фахівців у поточному році.
(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 685 від 30.07.2008)

2. Органи управління агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та облдержадміністрації щороку до 1 березня надсилають Мінагропрому, іншим центральним органам виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, узагальнену інформацію про потребу в підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями в розрізі напрямів і спеціальностей на наступний рік, а також пропозиції щодо встановлення квоти прийому сільської молоді до конкретних вищих навчальних закладів.

Укрзалізниця узагальнену інформацію про потребу в підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями в розрізі напрямів і спеціальностей на наступний рік, а також пропозиції щодо встановлення квоти прийому сільської молоді до конкретних вищих навчальних закладів подає Мінтрансу. (Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ №1968 від 17.12.2003)

3. Мінагропром, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, узагальнюють і систематизують дані про потребу в підготовці фахівців і встановлюють в межах державного замовлення квоту прийому сільської молоді на поточний рік за напрямами та спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів по вищих навчальних закладах і не пізніше 15 травня доводять установлену квоту до відповідних органів управління Автономної Республіки Крим та структурних підрозділів облдержадміністрацій.

Держмитслужба узагальнює і систематизує дані про потребу в підготовці фахівців у вищому навчальному закладі, що належить до сфери її управління, встановлює в межах державного замовлення квоту прийому сільської молоді на поточний рік за напрямами та спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і не пізніше 15 травня доводить установлену квоту до митних органів. (Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ №685 від 30.07.2008)

4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, не пізніше 20 травня кожного року доводять квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік до визначених вищих навчальних закладів.

5. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків - у вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби і 25 відсотків - в інших вищих навчальних закладах.

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1298 від 20.08.2003, №1968 від 17.12.2003, №685 від 30.07.2008)

6. У разі коли обсяги підготовки спеціалістів з тієї чи іншої спеціальності не забезпечують потреб села, відповідні міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть коригувати плани прийому абітурієнтів, збільшуючи їх кількість у межах загальних обсягів державного замовлення та ліцензованого обсягу на підготовку фахівців.

7. Суб'єкти господарської діяльності агропромислового комплексу, залізничного транспорту, митні органи, заклади освіти, охорони здоров'я, побутового обслуговування, культури, фізичної культури і спорту разом з вищими навчальними закладами проводять профорієнтаційну роботу серед сільської молоді та здійснюють підготовку її до вступних іспитів.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1968 від 17.12.2003, №685 від 30.07.2008)

8. Прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів за встановленою квотою здійснюється на підставі цільових направлень, що видаються абітурієнтам, які постійно проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, зокрема:

  • до вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації - райдержадміністраціями;
  • до вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації - відповідними органами Ради міністрів Автономної Республіки Крим та облдержадміністраціями;
  • до вищих навчальних закладів залізничного транспорту першого - четвертого рівнів акредитації - керівниками залізниць;

(Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ №1968 від 17.12.2003)

  • до вищого навчального закладу митної служби - Держмитслужбою.

(Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ №685 від 30.07.2008)

9. З метою підготовки фахівців для роботи на підприємствах харчової і переробної промисловості у профільних навчальних закладах цільові направлення в аналогічному порядку видаються абітурієнтам, які проживають в населених пунктах, де розміщено зазначені підприємства (крім обласних центрів).

10. Загальна кількість цільових направлень на виділені місця за квотою прийому сільської молоді, що видається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та районними держадміністраціями, керівниками залізниць, Держмитслужбою, повинна забезпечувати конкурс за кожною спеціальністю не менш як 150 осіб на 100 місць у закладах освіти третього і четвертого рівнів акредитації і 130 осіб на 100 місць - у закладах освіти першого і другого рівнів акредитації.

(Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1968 від 17.12.2003, №685 від 30.07.2008)

11. Зарахування абітурієнтів, які мають цільове направлення і успішно склали вступні іспити, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожною спеціальністю і повинен враховувати обсяги державного замовлення та встановлену квоту відповідних регіонів.

У разі відсутності конкурсу на виділені місця за квотою приймальні комісії вищих навчальних закладів мають право за погодженням із відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади зменшити квоту прийому сільської молоді до встановленої норми згідно з пунктом 10.

12. Після закінчення навчання випускники вищих навчальних закладів, які зараховувалися за цільовими направленнями згідно з установленою квотою, розподіляються і направляються в розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та районних держадміністрацій, Укрзалізниці, Держмитслужби, які видавали ці направлення, для роботи на підприємствах, в організаціях агропромислового комплексу, залізничного транспорту, митних органах та закладах соціальної сфери села у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. №992.

(Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1968 від 17.12.2003, №685 від 30.07.2008)


29.06.1999

Популярні новини
Опубліковано консолідований рейтинг вишів України – 2022 Освіта.ua складений Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти
Освітян звільнили від призову під час мобілізації ВР прийняла в цілому законопроект, що розширює категорії осіб, які не підлягають призову
МОН: виші визначать дати початку навчання самостійно Заклади вищої освіти самостійно визначать дату початку нового навчального року
Освітян можуть звільнити від призову на військову службу ВР підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає відстрочку для освітян
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів