Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОНмолодьспорт № 805 від 10.07.2012 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 805 від 10 липня 2012 року

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс
рукописів підручників для учнів
5-9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
за № 1261/21573 від 26 липня 2012 року

Відповідно до статей 31 і 33 Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та з метою вдосконалення відбору рукописів підручників з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, а також російською чи іншими мовами національних меншин (крім перекладних) та загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням навчальних предметів, затверджених в установленому порядку, і поліпшення їх якості, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) організувати проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів та підготовку матеріалів для їх розгляду колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до цього Положення.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр          Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
від 10 липня 2012 року № 805

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 26 липня 2012 року
за № 1261/21573

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників
для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу із відбору рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Конкурс) з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, а також російською чи іншими мовами національних меншин (крім перекладних) та загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням навчальних предметів, затверджених в установленому порядку.

1.2. Конкурс проводить Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт України) на засадах відкритості, прозорості й гласності.

1.3. У Конкурсі мають право брати участь фізичні та юридичні особи (автори, авторські колективи, видавництва), які мають виключні майнові права на використання твору (далі – Учасники Конкурсу).

1.4. До участі в Конкурсі не допускаються:

юридичні особи, які визнані банкрутом або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство чи прийнято рішення про припинення юридичної особи або скасування державної реєстрації юридичної особи;

юридичні та фізичні особи, які здійснили подання документів на Конкурс з порушенням вимог, визначених розділом ІІІ цього Положення.

ІІ. Підготовка та оголошення Конкурсу

2.1. Організація та проведення Конкурсу здійснюються відповідно до вимог цього Положення та наказу МОНмолодьспорту України про проведення Конкурсу.

2.2. Конкурс проводиться у три етапи:

І етап – у 2012 році з навчальних предметів інваріантної складової Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, вивчення яких починається з 5 класу;

ІІ етап – у 2013 році з навчальних предметів інваріантної складової Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, вивчення яких починається з 6 та 7 класів;

ІІІ етап – у 2014 році з навчальних предметів інваріантної складової Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, вивчення яких починається з 8 та 9 класів, а також з навчальних предметів, які вивчаються з 8 класу поглиблено.

2.3. Конкурс оголошується наказом МОНмолодьспорту України, який містить інформацію про його проведення: строки подання конкурсних матеріалів; перелік навчальних предметів та назв підручників (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин – із зазначенням мови національної меншини); номери контактних телефонів, факсів; електронну адресу.

2.4. З метою організованого проведення Конкурсу державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» (далі – Інститут) разом з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту України забезпечують:

 • формування переліку навчальних предметів та підручників, з яких оголошується Конкурс, на кожному етапі його проведення;
 • розроблення рекомендацій щодо структури авторської концепції підручника (далі – Авторська концепція);
 • розроблення оцінних листів, інструктивно-методичних матеріалів для складання експертних висновків та заповнення оцінних листів предметними експертними комісіями Конкурсу (далі – Предметна експертна комісія);
 • розроблення інструктивно-методичних матеріалів для визначення рейтингів рукописів підручників на підставі оцінних листів Предметних експертних комісій, висновків установ Національної академії наук України (далі – НАН України) та Національної академії педагогічних наук України (далі – НАПН України);
 • розроблення вимог щодо формування персонального складу Предметних експертних комісій;
 • формування пропозицій щодо персонального складу Предметних експертних комісій;
 • формування пропозицій щодо персонального складу конкурсної комісії Конкурсу (далі – Конкурсна комісія);
 • формування пропозицій щодо персонального складу апеляційної комісії Конкурсу (далі – Апеляційна комісія);
 • узагальнення матеріалів за підсумками Конкурсу для їх розгляду колегією МОНмолодьспорту України та прийняття відповідного рішення.

2.5. З метою організованого проведення Конкурсу Інститут забезпечує:

 • оприлюднення в засобах масової інформації на веб-сайтах МОНмолодьспорту України та Інституту наказу МОНмолодьспорту України про проведення Конкурсу на кожному етапі його проведення;
 • реєстрацію, шифрування, дешифрування конкурсних матеріалів та їх конфіденційність;
 • передачу комплектів конкурсних матеріалів головам відповідних Предметних експертних комісій, НАН України та НАПН України для проведення експертиз;
 • забезпечення належних умов роботи Предметних експертних комісій, Конкурсної та Апеляційної комісій;
 • надання матеріалів експертиз Учасникам Конкурсу на подані ними рукописи на їхню вимогу;
 • зберігання документів, що стосуються Конкурсу.

ІІІ. Подання документів на Конкурс

3.1. Для участі в Конкурсі Учасник Конкурсу подає до Інституту 5 примірників комплектів конкурсних матеріалів з переліку навчальних предметів, з яких оголошується Конкурс, на кожному етапі його проведення:

 • Авторську концепцію з відповідного навчального предмета інваріантної складової Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів;
 • рукопис підручника з відповідного навчального предмета відповідного класу разом з візуальними матеріалами, розміщеними на відповідних сторінках рукопису;
 • фрагмент оригінал-макета підручника з відповідного навчального предмета відповідного класу в кольорі обсягом не менше 25 % від обсягу підручника, починаючи з перших сторінок рукопису.

Дані про Учасника Конкурсу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, учене звання (за наявності), місце проживання, номери контактних телефонів), а також копія документа, що підтверджує виключне майнове право на використання твору Учасника Конкурсу (якщо участь у Конкурсі бере видавництво), надсилаються до Інституту в конверті без зазначення зворотної адреси та будь-яких поміток (щодо автора, назви видавництва тощо), зображень.

3.2. Комплекти конкурсних матеріалів, зазначені у пункті 3.1 цього розділу (далі – Комплекти конкурсних матеріалів), надсилаються до Інституту кур’єрською поштою в закритому відправником конверті без зазначення зворотної адреси та будь-яких поміток, зображень, крім назви рукопису. Кожний із п’яти примірників рукопису підручника з фрагментом оригінал-макета підручника в кольорі та разом з Авторською концепцією повинні міститися в окремому конверті.

На титульній сторінці Авторської концепції, рукопису підручника та на конвертах зазначаються назва навчального предмета і назва підручника. Для рукопису підручника з мови національної меншини – мова навчання.

Назва рукопису підручника для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою та іншою мовою національних меншин зазначається відповідно російською мовою та іншою мовою національної меншини.

Рукописи підручників та Авторських концепцій мають бути виконані українською мовою (для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою) або російською чи іншою мовою національної меншини (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини), з іноземних мов – відповідною іноземною мовою.

Назви рукописів підручників та Авторських концепцій повинні відповідати назвам навчальних предметів, з яких оголошено Конкурс.

Зазначені написи мають бути виконані комп’ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, кегль 18 пунктів – назва навчального предмета та назва підручника, через 2 інтервали, верхнє поле – 10 см.

3.3. Рукописи підручників та Авторських концепцій, поданих на Конкурс, мають бути виконані комп’ютерним набором, основний текст кеглем не менше 14 пунктів, додатковий текст – не менше 12 пунктів через 1,5 інтервалу, на одному боці аркуша формату А4. Візуальні матеріали рукопису підручника відображають ескізи ілюстрацій, малюнків, схем, фото або опис зображувального ряду.

Фрагмент оригінал-макета підручника в кольорі обсягом не менше 25 % від обсягу підручника, починаючи з перших сторінок рукопису, має бути виконаний із дотриманням Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2007 року № 13, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 січня 2007 року за № 77/13344.

3.4. Усі подані на Конкурс Комплекти конкурсних матеріалів надсилаються до Інституту та реєструються у день їх надходження.

3.5. Шифрування Комплектів конкурсних матеріалів відбувається наступного дня після закінчення строку подання конкурсних матеріалів.

3.6. Зашифровані конверти з даними про Учасників Конкурсу, зазначеними в пункті 3.1 цього розділу, у присутності Учасників Конкурсу закладаються в сейф Інституту, опломбовуються і зберігаються в ньому до дня дешифрування комплектів конкурсних матеріалів та оголошення висновків Конкурсної комісії щодо підсумкових рейтингів рукописів підручників на кожному етапі Конкурсу.

3.7. Усі спірні питання стосовно процедури проведення Конкурсу розглядає Апеляційна комісія.

IV. Здійснення експертизи

4.1. Експертиза рукописів підручників у комплекті з фрагментами оригінал-макетів, поданих на Конкурс, здійснюється Предметними експертними комісіями Конкурсу, НАН України і НАПН України.

Для цього подані на Конкурс Комплекти конкурсних матеріалів упродовж трьох робочих днів після дати здійснення шифрування для проведення експертизи надсилаються Інститутом до НАН України і НАПН України. Головам відповідних Предметних експертних комісій Конкурсу Комплекти конкурсних матеріалів передаються у день початку їх роботи.

4.2. Комплекти конкурсних матеріалів, які надійшли з порушенням вимог, зазначених у пунктах 3.1 – 3.3 розділу ІІІ цього Положення, Предметними експертними комісіями, НАН України і НАПН України не розглядаються, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання Предметної експертної комісії та листах НАН України і НАПН України.

Вищезазначені Комплекти конкурсних матеріалів повертаються Інститутом Учасникам Конкурсу протягом п’яти робочих днів з моменту дешифрування Комплектів конкурсних матеріалів із зазначенням причини відмови у розгляді.

4.3. Експертиза здійснюється на рукопис підручника у комплекті з фрагментом оригінал-макета. Здійснення експертизи Предметними експертними комісіями, НАН України і НАПН України відбувається одночасно впродовж двох тижнів з дати передачі Комплектів конкурсних матеріалів головам Предметних експертних комісій до відповідних установ НАН України і НАПН України.

4.4. Установи НАН України і НАПН України, які здійснюють експертизу, затверджуються відповідними розпорядчими документами цих академій на кожному етапі Конкурсу. Для здійснення експертизи рукописів підручників з мов національних меншин долучаються носії зазначених мов.

4.5. У випадку відсутності установ НАН України та/або НАПН України для здійснення експертизи рукописів підручників з окремих навчальних предметів підведення підсумків здійснюється за результатами експертиз, виконаних Предметними експертними комісіями та однією з академій, або тільки за результатами експертиз, виконаних Предметними експертними комісіями.

4.6. Результати проведеної Предметними експертними комісіями експертизи оформлюються у вигляді протоколів, складовою частиною яких є експертні висновки, оцінні листи з рейтинговою таблицею.

4.7. Результатами проведення експертизи НАН України і НАПН України є:

 • від НАН України – висновки щодо відповідності рукопису підручника сучасним науковим уявленням;
 • від НАПН України – висновки щодо відповідності рукопису підручника психолого-педагогічним вимогам.

4.8. Результати експертизи, виконані відповідною Предметною експертною комісією, засвідчуються підписами її голови, секретаря, всіх членів, присутніх на засіданні, а НАН України і НАПН України – підписом керівника (заступника керівника) установи, що здійснювала експертизу, та відбитком печатки із зазначенням дати заповнення та передаються до Інституту.

V. Предметна експертна комісія

5.1. Предметні  експертні комісії здійснюють експертизу рукописів підручників у комплекті з фрагментами оригінал-макетів з окремого навчального предмета.

Склад Предметних експертних комісій, який формується відповідно до вимог щодо формування персонального складу Предметних експертних комісій Конкурсу, затверджується відповідними наказами МОНмолодьспорту України на кожний етап Конкурсу окремо.

5.2. До складу кожної Предметної експертної комісії входять науково-педагогічні працівники, методисти, вчителі відповідного фаху, практичні психологи.

До складу Предметних експертних комісій не можуть входити працівники МОНмолодьспорту України, Інституту, а також автори (співавтори) рукописів, поданих на Конкурс, працівники видавництв.

5.3. Організація роботи відповідної Предметної експертної комісії покладається на її голову та секретаря.

Підготовка документів за результатами роботи Предметної експертної комісії (експертні висновки, оцінні листи, протоколи) покладається на її секретаря, який є працівником Інституту.

Секретарі відповідних Предметних експертних комісій не здійснюють експертиз рукописів підручників та не беруть участі в прийнятті рішень Предметними експертними комісіями.

5.4. Комплекти конкурсних матеріалів з відповідних навчальних предметів розглядаються відповідними Предметними експертними комісіями у строк, визначений наказом МОНмолодьспорту України про проведення кожного етапу Конкурсу.

5.5. Предметна експертна комісія більшістю голосів приймає рішення щодо встановлення підсумкових рейтингів рукописів підручників з відповідного навчального предмета, про що складає відповідний протокол, який підписують голова Предметної експертної комісії, секретар та всі її члени, присутні на засіданні.

5.6. З кожного навчального предмета рішення Предметної експертної комісії вважається правомочним, якщо у засіданні брали участь не менше 2/3 її членів.

5.7. Протокол засідання відповідної Предметної експертної комісії разом з Комплектом конкурсних матеріалів, оцінними листами, експертними висновками членів Предметної експертної комісії подаються у день завершення її роботи до Інституту.

VI. Конкурсна комісія

6.1. Конкурсна комісія розглядає результати експертизи Комплектів конкурсних матеріалів з усіх навчальних предметів, виконані Предметними експертними комісіями, НАН України і НАПН України, перевіряє правильність оформлення протоколів, експертних висновків і оцінних листів, їх відповідність зведеному обліку балів та рейтингів і встановлює підсумкові рейтинги кожного рукопису підручника, поданого на Конкурс.

6.2. Склад Конкурсної комісії у кількості не менше п’яти осіб, які не є Учасниками Конкурсу та членами Предметних експертних комісій, затверджується відповідними наказами МОНмолодьспорту України на кожний етап Конкурсу окремо.

6.3. Організація роботи Конкурсної комісії покладається на її голову та секретаря.

6.4. Результати експертизи Комплектів конкурсних матеріалів з відповідних навчальних предметів, передані головами Предметних експертних комісій, НАН України і НАПН України, розглядаються Конкурсною комісією відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для визначення рейтингів рукописів підручників на підставі оцінних листів Предметних експертних комісій, висновків установ НАН України та НАПН України у строк, визначений відповідним наказом МОНмолодьспорту України про проведення Конкурсу на кожному етапі.

6.5. Конкурсна комісія більшістю голосів приймає рішення щодо встановлення підсумкових рейтингів рукописів підручників, про що складає відповідний протокол, який підписують голова Конкурсної комісії, секретар та всі її члени, присутні на засіданні.

Подання НАН України та/або НАПН України аргументованого висновку щодо невідповідності змісту рукопису підручника сучасним науковим уявленням та/або психолого-педагогічним вимогам є підставою для невнесення Конкурсною комісією даного рукопису підручника до переліку рукописів підручників, які пропонується визнати переможцями Конкурсу.

6.6. Рішення Конкурсної комісії, викладене в протоколі, подається у день завершення її роботи до Інституту для підготовки матеріалів для розгляду колегією МОНмолодьспорту України.

6.7. Рішення Конкурсної комісії вважається правомочним, якщо у засіданні брали участь не менше 2/3 її членів.

VII. Апеляційна комісія

7.1. Апеляційна комісія розглядає апеляції Учасників Конкурсу з приводу порушення процедури проведення Конкурсу та інформує МОНмолодьспорт України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

7.2. Склад Апеляційної комісії у кількості не менше п’яти осіб, які не є Учасниками Конкурсу, членами Конкурсної та Предметних експертних комісій, затверджується відповідними наказами МОНмолодьспорту України на кожний етап Конкурсу окремо. До складу Апеляційної комісії обов’язково входить юрист Інституту.

7.3. Організація роботи Апеляційної комісії покладається на голову та секретаря цієї комісії.

7.4. Апеляції Учасників Конкурсу розглядаються Апеляційною комісією в строк не більше трьох робочих днів.

7.5. Апеляційна комісія приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів. У разі встановлення Апеляційною комісією порушення процедури проведення Конкурсу складається протокол, який підписують голова, секретар, всі члени Апеляційної комісії.

7.6. Рішення Апеляційної комісії, викладене в протоколі, доводиться листами до відома Учасників Конкурсу, які подавали апеляції, на їх прохання та подається до МОНмолодьспорту України протягом трьох робочих днів після завершення її роботи для підготовки матеріалів для розгляду колегією МОНмолодьспорту України та прийняття відповідного рішення.

VIII. Підбиття підсумків Конкурсу

8.1. Конкурсна комісія вносить пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу. Усі Комплекти конкурсних матеріалів разом з експертними висновками, оцінними листами з рейтинговими таблицями та протоколом засідання Конкурсної комісії щодо визначення підсумкових рейтингів рукописів підручників передаються головою Конкурсної комісії у день завершення її роботи до Інституту.

8.2. Процедура дешифрування Комплектів конкурсних матеріалів та оголошення висновків Конкурсної комісії щодо підсумкових рейтингів рукописів підручників організовується Інститутом на наступний день після завершення роботи Конкурсної комісії і проводиться відкрито із запрошенням Учасників Конкурсу, експертів, представників громадськості, видавництв, засобів масової інформації.

8.3. На вимогу Учасників Конкурсу Інститут протягом п’яти робочих днів після їх звернення надає їм матеріали експертизи (копії оцінних листів з рейтингами рукописів, протоколів засідань Предметної експертної комісії та витяги з протоколу засідань Конкурсної та Апеляційної комісій) на подані ними Комплекти конкурсних матеріалів.

8.4. Учасники Конкурсу мають право подати апеляції до Апеляційної комісії щодо процедури проведення Конкурсу не пізніше п’яти робочих днів з моменту отримання ними матеріалів експертизи.

8.5. За результатами роботи Конкурсної та Апеляційної комісій Інститут разом з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту України готує узагальнені матеріали щодо результатів Конкурсу для їх розгляду колегією МОНмолодьспорту України.

8.6. Результати кожного етапу Конкурсу схвалює колегія МОНмолодьспорту України окремо у строк не більше місяця після завершення роботи Конкурсної та Апеляційної комісій.

На підставі рішення колегії МОНмолодьспорту України готується відповідний наказ МОНмолодьспорту України про підсумки Конкурсу та надання підручникам-переможцям грифа «Рекомендовано МОНмолодьспортом України».

Наказ оприлюднюється у засобах масової інформації та на веб-сайтах МОНмолодьспорту України та Інституту у тижневий строк після його підписання.

8.7. Переможцями Конкурсу визнаються Комплекти конкурсних матеріалів, які за результатами всіх експертиз на рукопис підручника з фрагментом оригінал-макета отримали найвищі підсумкові рейтинги і посіли І та ІІ місця.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів переможцями Конкурсу визнається Комплект конкурсних матеріалів, який за результатами всіх експертиз на рукопис підручника з фрагментом оригінал-макета отримав найвищий підсумковий рейтинг і посів І місце.

8.8. Перемога в Конкурсі є підставою для подальшого створення авторськими колективами-переможцями комплекту підручників для наступних класів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з відповідного навчального предмета.

Рукописи підручників авторських колективів-переможців Конкурсу для наступних (6 – 9; 7 – 9; 8 - 9 або 9) класів розглядаються відповідними Предметними експертними комісіями, склад яких і строки розгляду рукописів підручників визначаються МОНмолодьспортом України.

Відмова всіх авторських колективів-переможців Конкурсу створювати комплекти підручників для наступних класів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня або інші форс-мажорні обставини є підставою для додаткового оголошення Конкурсу з відповідного навчального предмета.

Рукописи зазначених підручників готуються орієнтовно за один рік до їх офіційного видання з метою вдосконалення за результатами проведення громадсько-педагогічного обговорення.

8.9. Усі документи, що стосуються Конкурсу, передаються до Інституту для зберігання (по одному примірнику кожного Комплекту конкурсних матеріалів, усі експертні матеріали, протоколи засідань Предметних експертних, Конкурсної та Апеляційної комісій) до закінчення строку апробації кожного підручника.

IX. Фінансування

Витрати на проведення Конкурсу здійснює МОНмолодьспорт України за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань Міністерства, а також коштів, не заборонених законодавством.

Директор
департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти                         В. Єресько

Освіта.ua
10.07.2012

Популярні новини
Уряд затвердив план розвитку STEM-освіти Документ визначає заходи для розвитку навичок дослідницької та інженерної діяльності
У школах з'явиться предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» У МОН зазначають, що фінансова грамотність є однією з ключових компетентностей
Школи зможуть розробляти свої навчальні плани Школи зможуть розробляти свою освітню програму для 5-9 класів на основі типової програми
Школи закриватимуть лише при «червоному» рівні небезпеки У Міністерстві освіти повідомили про нові обмеження у умовах дії адаптивного карантину
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів