Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури

Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (ІІТЗО) №1.4/18-4750 від 07.12.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

№ 1.4/18-4750 від 07 грудня 2010 року

Ректорам (директорам) інститутів
післядипломної педагогічної освіти

Про проведення ІІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади

з російської мови та літератури

Відповідно до п.4 наказу Міністерства освіти і науки №891 від 21.09.2010 р. "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2010/2011 навчальному році" започатковано Всеукраїнську учнівську олімпіаду з російської мови та літератури. Мета олімпіади - виявлення та підтримка обдарованої молоді, розвиток її інтересів, схильностей та природних обдарувань, популяризація культурних надбань російського й українського народів, виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до культури, народних традицій, російської мови та літератури.

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти України №305 від 18.08.1998 р.).

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури проводитиметься у січні-лютому 2010 року в один тур за завданнями, підготовленими відповідними комісіями, персональний склад яких затверджується Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та за їхніми графіками.

Завдання ІІІ етапу олімпіадних змагань з російської мови та літератури для учнів 8-11 класів необхідно готувати для кожного класу окремо. Враховуючи те, що рівень вивчення російської мови в школах України різний, олімпіадні завдання радимо скласти так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх усіма учасниками, сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, умінь та навичок. Це стане можливим, якщо завдання матимуть універсальний характер і будуть розраховані на виконання як учнями загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою, так і на учнів шкіл із навчанням українською мовою. Варто також пам’ятати, що олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від контрольної роботи.

Зважаючи на те, що олімпіада проводитиметься з двох навчальних предметів, завдання можна розподілити за блоками: І - російська мова, ІІ – література. Співвідношення кількості завдань у блоках, їхні структура, зміст, обсяг і рівень складності для кожної вікової групи школярів та критерії оцінювання робіт визначаються комісією з підготовки олімпіадних завдань ІІІ етапу.

У блоці завдань з російської мови можна передбачити виконання завдань, пов’язаних із розумінням конкретних фактів мови, а також умінням пояснити їх походження, використання у пам’ятках писемності, аналізувати особливості використання їх у текстах різних стилів і жанрів, узагальнювати власні знання з того чи того питання. У цей блок завдань можна включити, наприклад, редагування тексту (художнього, публіцистичного, наукового стилів), лінгвістичні тести й задачі, різноманітні творчі завдання.

Лінгвістичні тести – завдання, що передбачають відтворення знань певного розділу й демонстрацію навичок мовного розбору в рамках шкільного курсу російської мови. Завдання тестового характеру спрямовані на перевірку знань складних випадків орфографії, оволодіння орфоепічними й граматичними нормами, навички морфемного й синтаксичного розбору тощо. До завдань такого типу можна віднести й такі, що потребують чіткої й лаконічної відповіді.

Лінгвістичні задачі – завдання евристичного характеру, що вимагають знань у різних областях російської мови, навичок морфемного, словотворчого, етимологічного, морфологічного та синтакичного аналізу, мовного чуття, використання загальних дослідницьких прийомів (спостереження, опис, зіставлення, систематизація, узагальнення). Типологія лінгвістичних задач враховує різні види діяльності, необхідні для їхнього успішного виконання. Вони визначаються у відповідності до форм мовленнєвої діяльності та загальних напрямків аналізу мовного матеріалу й одиниць мови.

Приклади лінгвістичних тестів і задач див. п.8 рекомендованої літератури.

У залежності від рівня складності, обсягу виконання до блоку завдань із літератури можуть увійти, наприклад, письмова творча робота (есе, міні-твір, розгорнута відповідь на проблемне питання, аналіз епізоду художнього твору тощо) та завдання на знання історії й теорії літератури. Учні зможуть продемонструвати не тільки вміння аналізувати запропоновані художні тексти (або уривки), а й чуття слова, лінгвістичну ерудицію, мовну інтуїцію, аналітичні навички, вміння розмірковувати логічно та створювати невеликі за обсягом власні твори.

Враховуючи те, що у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням російською мовою вивчається інтегрований курс "Література (російська і світова)", а у школах із навчанням українською мовою викладається "Світова література", теми (питання) для письмових творчих робіт можна розробляти за спільними у чинних програмах розділами (темами).

Так, в курсі "Світова література" у 8 класі творчість російських письменників не вивчається, а в 9 класі вивчається наприкінці навчального року, тому при підготовці завдань з літератури можна використати матеріал, засвоєний учнями у попередні роки (наприклад, російські прислів’я, приказки, билини, байки І.Крилова, лірику О.Пушкіна, М.Лермонтова, повість "Тарас Бульба" М.Гоголя, оповідання А.Чехова, оповідання "Доля людини" М.Шолохова тощо). Під час вибору тем творчих робіт для учнів 10 класу можна зосередитися на творчості О.Пушкіна (лірика, роман у віршах "Євгеній Онєгін"), М.Лермонтова (лірика, поема "Мцирі", роман "Герой нашого часу"),  М.Гоголя (поема "Мертві душі"), Л.Н. Толстого (роман-епопея "Війна і мир"), Ф.Достоєвського (роман "Злочин і кара"). Спільною темою у чинних програмах із літератури для 11 класу є "Срібна доба" російської поезії (зокрема, творчість А.Блока, А.Ахматової, Б.Пастернака), а також вивчення роману "Майстер і Маргарита" М.Булгакова.

Наголошуємо, що обсяг і рівень складності олімпіадних завдань мають забезпечити якнайповніше розкриття здібностей учнів.

Для перевірки олімпіадних робіт потрібно передбачити відповідні критерії їх оцінювання.

Доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу частину запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіаді є виконання роботи краще за інших.

При визначенні переможців змагань слід дотримуватись п.4.4 чинного  Положення, зокрема вимоги, що "переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів у всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів".

Зважаючи на те, що Всеукраїнська учнівська олімпіада з російської мови та літератури проводиться вперше, радимо скористатися досвідом колег з Росії, де аналогічні заходи стали систематичними, починаючи з 1996 року (див. пп. 2-8 рекомендованої літератури).

Звертаємо увагу на те, що IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури планується провести у два тури. У заключному етапі можуть брати участь учні 9-11 класів – переможці ІІІ етапу (по одному учню 9, 10, 11 класів) від кожної області, Автономної Республіки Крим, м. Києва та м. Севастополя.

Звіти про проведення ІІІ етапу змагань разом із текстами завдань ІІІ етапу та заявки на участь команд у IV етапі Всеукраїнських олімпіад (див. Додатки 1, 2 до п.2.4.5 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності) слід подати до 5 березня 2011 року до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за адресою: 04070, Київ, вул. Сагайдачного, 37, кім. 114.

Нагадуємо, що до місця проведення заключного етапу олімпіади з російської мови та літератури у м. Києві учні мають прибути організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з інфекційними хворими. Керівники команд після прибуття на олімпіаду подають до оргкомітету IV етапу копії звіту та заявки на право участі команди у них.

Рекомендована література:

1. http://www.mon.gov.ua – перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників (у т.ч. з російської мови, інтегрованого курсу "Література (російська та світова)", світової літератури), рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською та мовами національних меншин у 2010/11 навчальному році.

2. Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 1. М.: Просвещение, 2008.

3. Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 2. М.: Просвещение, 2009.

4. http://www.wikipedia.org/wiki - про Всеросійську олімпіаду школярів.

5. http://old.rosolymp.ru/ - сайт Всеросійської олімпіади школярів з російської мови.

6. http://olimp.mgou.ru/ - на цьому сайті можна знайти завдання і відповіді на них Всеросійської олімпіади 2010 року з різних навчальних дисциплін.

7. http://www.philologia.ru/ - навчальний філологічний ресурс, що допомагає набути вміння читати тексти художньої літератури в формі розв’язання цікавих задач.

8. http://peressa2009.narod2.ru/olimpiadi_po_russkomu_yaziku/ - матеріал для підготовки учнів до олімпіад з російської мови. Тут вміщено завдання Всеросійської олімпіади з російської мови попередніх років, завдання лінгвістичних олімпіад, а також презентації.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (044) 417-85-53, (066) 210-01-48 – Богдан Лариса Сергіївна, завідувачка сектору російської мови та інших мов національних меншин Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН.

Директор       О.А.Удод


07.12.2010

Популярні новини
США допоможуть виплатити зарплати українським освітянам До держбюджету України надійшли грантові кошти від США в розмірі 1,25 млрд доларів
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів