Чеський центр (Київ)

Управління чеських центрів, що є складовою частиною Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, було засновано у 1996 році. На сьогодні Управління координує діяльність 22 Чеських центрів у тому числі у Києві

Чеський центр (Київ)

Чеський центр, як додаткова ланка дипломатичних установ, всебічно репрезентує Чеську Республіку в Україні

Діяльність Чеського центру обумовлена угодами, в тому числі й міжурядовими, і спрямована на широкі верстви населення України. Основні напрями діяльності Центру: культура, освіта.

Важливою частиною діяльності Чеського центру є підтримка культури, яка, проте, не обмежується традиційними напрямами: музика, кіно, театр чи образотворче мистецтво.

Чеський центр спрямовує свою діяльність на підтримку акцій, які створюватимуть цілісне уявлення про Чеську Республіку як про країну, що прагне до інтеграції з найрозвинутішими країнами світу.

В цьому сенсі важлива роль належатиме таким комбінованим проектам, як, наприклад, Чеські дні, регіональні презентації, перегляди найкращих зразків чеського мистецтва тощо.

Чеський центр у Києві виходить із принципу, що добра взаємна поінформованість сприятиме розвиткові дружніх стосунків між громадянами, організаціями та господарськими суб’єктами обох країн і є важливим моментом у створенні добрих стосунків на міждержавному рівні.

Про діяльність та заходи Чеського центру у Києві можна дізнатися на сторінці: www.czechcentres.cz/kiev.

Освіта.ua
30.03.2011