Галузь знань «Інформаційні технології» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки та інформаційні технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

126.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (НПУ) м. Київ, вул. Пирогова 9
127.
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (НТУ "ДП") м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19
128.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ ХПІ) м. Харків, вул. Кирпичова, 2
129.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ КПІ) м. Київ, проспект Перемоги 37
130.
Національний транспортний університет (НТУ) м. Київ, вул. Суворова 1
131.
Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) м. Київ, вул. Г.Сковороди 2
132.
Національний університет "Одеська морська академія" (НУ ОМА) м. Одеса, вул. Дідріхсона 8
133.
Національний університет "Одеська юридична академія" м. Одеса, Фонтанська дорога 23
134.
Національний університет "Острозька академія" Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2
135.
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка 53
136.
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ «ЛП») м. Львів, вул. С. Бандери, 12
137.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ) м. Київ, вул. Героїв Оборони 15
138.
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) м. Рівне, вул. Соборна 11
139.
Національний університет Запорізька політехніка м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
140.
Національний університет кораблебудування ім. Макарова (НУК) м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9
141.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) м. Київ вул. Володимирська 68
142.
Ніжинський державний університет ім. Гоголя (НДУ) Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Кропив’янського 2
143.
Новокаховський політехнічний інститут (НКПІ) Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева 35
144.
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ) м. Одеса, вул. Кузнечна, 1
145.
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) м. Одеса, вул. Канатна 112
146.
Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) 650016, м. Одеса, вул. Львівська, 15
147.
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ) м. Одеса, вул. Преображенська 8
148.
Одеський національний морський університет (ОНМУ) м. Одеса, вул. Мечникова 34
149.
Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) м. Одеса, Проспект Шевченка 1
150.
Одеський національний університет ім. Мечникова (ОНУ) м. Одеса, вул. Дворянська 2