Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (ЛНУВМБ) м. Львів, вул. Пекарська, 50
2.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (ВМУРОЛ) м. Київ, вул. Хорива 1-г
3.
Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Дніпробудівська, 2
4.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ) м. Дніпро, проспект Гагаріна, 72
5.
Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) Донецька обл., м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2
6.
Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 1, (офіс 40, к. 5)
7.
Інститут хімічних технологій СНУ Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна 31
8.
Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) м. Київ, вул. Немеровича-Данченко 2
9.
Криворізький національний університет Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. ХХII Партз’їзду 11
10.
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут м. Артемівськ Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Носакова 9-А
11.
Національна металургійна академія України (НМетАУ) м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна 4
12.
Національний авіаційний університет (НАУ) м. Київ, проспект Любомира Гузара 1
13.
Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України) м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103
14.
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (НТУ "ДП") м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19
15.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ ХПІ) м. Харків, вул. Кирпичова, 2
16.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ КПІ) м. Київ, проспект Перемоги 37
17.
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ «ЛП») м. Львів, вул. С. Бандери, 12
18.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) м. Київ вул. Володимирська 68
19.
Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ) м. Харків, вул. Чернишевська 94
20.
Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) м. Одеса, Проспект Шевченка 1
21.
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП) АР Крим, м. Севастополь, вул. Курчатова 7
22.
Сумський державний університет (СумДУ) м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
23.
Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі 13
24.
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Даля Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Радянський проспект 59-А
25.
Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ) м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8