Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

Київський університет культури вул. Коновальця, 36Б, м. Київ, 01601
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, 01601
3.
Житомирський інститут культури і мистецтв (ЖІКМ) м. Житомир, вул. Черняховського 12-а
4.
Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ) м. Тернопіль, вул. Львівська,11
5.
Київський національний університет культури і мистецтв (Миколаївська філія) м. Миколаів, вул. Декабристів 17
6.
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (КІПДМ ЛНАМ) Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Міцкевича, 2
7.
Луганська державна академія культури і мистецтв (ЛДАКМ) вул. І. Франка 19, м. Київ, 01601; вул. Чигоріна 20, м. Київ, 01042
8.
Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) м. Львів, вул. Кубійовича, 38
9.
Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ) м. Львів, вул. Університетська 1
10.
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17
11.
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) м. Київ, вул. Лаврська 9, корп. 15
12.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (НПУ) м. Київ, вул. Пирогова 9
13.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ) м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57
14.
Сумський державний університет (СумДУ) м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
15.
Харківська державна академія культури (ХДАК) м. Харків, Бурсацький узвіз 4