Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Всеукраїнська громадська організація "Громадська Рада освітян і науковців України" (ГРОНУ) (044) 288-71-00, 288-71-01
Прес-служба: Україна, Київ, вул. Суворова, 1  (карта)
http://www.gronu.edu-ua.net

Всеукраїнська громадська організація "Громадська Рада освітян і науковців України" (ГРОНУ)

Всеукраїнська громадська організація "Громадська Рада освітян і науковців України" (ГРОНУ) заснована 28 січня 2005 року на установчому з'їзді працівників освіти і науки та легалізована в установленому чинним законодавством порядку (Свідоцтво № 2235 від 11 травня 2005 р.).

Метою ГРОНУ є сприяння відродженню високого суспільного авторитету, статусу педагога і вченого, підвищенню ролі освіти і науки в економічному, духовно-моральному, культурному розвитку суспільства, держави, народу, особистості та захист спільних інтересів своїх членів.

Головні завдання організації, виходячи з мети, полягають у:

  • сприянні соціальному, законодавчому захисту освітян, науковців, учнів, студентів, аспірантів, всебічному покращанню їх матеріального становища, матеріально-технічному розвитку навчально-виховних закладів і наукових установ незалежно від форми їх власності;
  • підтримці творчо працюючих молодих педагогів, вчених, обдарованих докторантів, аспірантів, студентів, учнів;
  • сприянні інноваційному розвитку держави;
  • сприянні демократизації, гуманітаризації, гуманізації освіти, впровадженню толерантної педагогіки та державно-громадського управління галуззю, вдосконаленню її структурної організації;
  • сприянні докорінному вдосконаленню педагогічної освіти, ретельному відбору і допрофесійній підготовці талановитої, здатної (схильної) до педагогічної діяльності молоді за ознаками духовно-морального, інтелектуально-творчого потенціалу;
  • впливові на оновлення змісту, зростання якості освіти, впровадження в навчально-виховний процес ефективних методів, технологій, вітчизняного і зарубіжного інноваційного досвіду;
  • наданні пріоритету інтелектуальному розвиткові, патріотичному, морально-естетичному, фізичному вихованню дітей і молоді;
  • громадському моніторингу норм моралі в ЗМІ і в діяльності владних структур всіх рівнів, сприянні встановленню в суспільстві здорового, високоморального способу, укладу життя;
  • здійсненні громадського моніторингу за виконанням законодавства, нормативних актів у галузі освіти і науки.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.07.2009