Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Путивльський педагогічний коледж ім. С. В. Руднєва (05442) 5-14-00, 5-18-66
Сумська обл., м. Путивль, вул. Луначарського 79  (карта)
http://putped.edu.ua

Путивльський педагогічний коледж ім. С. В. Руднєва

Путивльський педагогічний коледж є одним із найстаріших педагогічних навчальних закладів України

Історія

Історія коледжу починається в 1920 році. В цей час в Путивлі було відкрито однорічні педагогічні курси, які в 1923 році було перетворено в педагогічний технікум. Технікум готував вчителів початкових класів, російської та української мови та літератури, бібліотекарів.

В 1937 - 1938 навчальному році педтехнікум було перейменовано в педшколу, в якій навчалось 280 учнів. У довоєнні роки в зв'язку з необхідністю було організовано десятимісячні курси вчителів російської та української мови і літератури для семирічних шкіл, які працювали в вечірній час.

В 1940 - 1941 навчальному році Путивльську педагогічну школу було перейменовано в педучилище.

В післявоєнні роки велась підготовка вчителів початкових класів, а в 1968 році відкрилось дошкільне відділення, перший випуск якого відбувся в 1970 році. Відділення фізичного виховання було відкрито в 1994 році, а відділення соціальної педагогіки - в 1998 році.

З 1970 року навчальний заклад носить ім'я С. В. Руднєва.

У 1987 році побудовано новий навчальний корпус на 1176 місць.

В квітні 1998 року рішенням Державної акредитаційної комісії змінено статус і назву училища на Путивльський педагогічний коледж імені С. В. Руднєва.

Навчальний заклад сьогодні

Педагогічний коледж сьогодні - це навчальний заклад акредитований за І рівнем, має ліцензію і сертифікат на впровадження освітньої діяльності за рівнем повної і базової середньої освіти та ліцензію на впровадження освітньої діяльності "Оператор комп'ютерного набору".

На даний час в коледжі навчається 760 студентів, працює 80 викладачів, з них нагороджено знаком "Відмінник освіти і науки України" - 40 осіб, присвоєно звання "Старший викладач" - 10 осіб, "Викладач-методист" - 4 особи.

Щорічно коледж випускає понад 200 молодих спеціалістів. Багато з них продовжують навчання в Сумському та Глухівському педагогічних університетах.

Коледж здійснює підготовку спеціалістів за державним і регіональним замовленням, а також за договорами з юридичними і фізичними особами.

На сучасному етапі головними завданнями коледжу є:

  • підготовка спеціалістів, які б поєднували високу професійну компетентність з науковою і загальнокультурною підготовкою і задовольняли потреби освіти;
  • проведення профорієнтаційної роботи і підготовка до навчання в коледжі;
  • здійснення культурно-освітньої, інформаційної діяльності;
  • виховання всебічно обдарованої особистості майбутнього вчителя, патріота свого народу, з високою громадянською і політичною культурою та глибокими професійними знаннями і моральними якостями.

Навчальний процес проходить у просторих, добре облаштованих аудиторіях. Комп’ютерні класи обладнані сучасною комп’ютерною технікою.

Путивльський педагогічний коледж має бібліотеку, спортивні зали, гуртожиток, яким забезпечуються всі студенти, їдальню.

Педагогічна практика – найважливіша складова професійної підготовки майбутніх вчителів та вихователів. Успіх практичної підготовки студентів набагато в чому залежить від співдружності коледжу з базовими навчально-виховними закладами. Багато років коледж співпрацює з загальноосвітніми школами І-ІІІ ст. № 1, № 2; цікаву виховну та шефську роботу проводять студенти на базі школи-інтернату; ознайомитися з методикою розвиваючого навчання студенти мають змогу в навчально-виховному комплексі міста, виховна робота також проходить на базі центру виховної роботи.

Протягом десяти останніх років кращі студенти коледжу мають змогу проходити літню практику на базі ДОТу "Піонер" м. Євпаторія.

Спортивно-масова робота займає провідне місце в педагогічному коледжі. До послуг студентів спортивні зали, зала важкої атлетики, майданчики не тільки педколеджу, але й міста. Значна робота проводиться на базі Центру позашкільної роботи, де є тренажери, басейн. Студенти щорічно виборюють призові місця в районних і обласних змаганнях та спартакіадах.

На базі музичного корпусу, де проводяться індивідуальні заняття, організовані курси для поглиблення знань з музичної освіти.

Дозвілля своє студенти проводять різноманітно: вечори відпочинку, дискотеки, КВК, конкурси педагогічної майстерності тощо.

В предметних гуртках студенти займаються пошуково-дослідницькою роботою, що дає змогу формувати наукові поняття та здібності, писати цікаві курсові роботи, статті тощо.

Студенти коледжу неодноразово були призерами предметних олімпіад і конкурсів художньої самодіяльності та фестивалю "Студентська весна".

В коледжі діє музей С. В. Руднєва, який має статус Народного, музей історії коледжу. Змістовну і цікаву роботу проводить клуб "Патріот". Основним змістом його роботи є формування національної свідомості на прикладах історичних, героїчних, бойових і трудових традицій рідного краю.

Гуртки з художньої самодіяльності та хореографії дають можливість розвинути кожному свої творчі здібності, працює народний танцювальний колектив "Орхідея".

На базі кабінету інформатики працюю сучасні комп’ютерні класи, де студенти коледжу проходять курси операторів ПЕОМ.

Авторитет Путивльського педагогічного коледжу постійно зростає не лише завдяки тому, що це один із найстаріших навчальних закладів, а насамперед тому, що має самобутнє обличчя, що тут сформувався працездатний, згуртований колектив викладачів і співробітників, які шанують традиції і багато роблять для того, щоб ці традиції розвивалися і збагачувалися.

Навчальний заклад має свій імідж, свої традиції. В основу роботи покладені професійність, інтелект, культура та самовіддана праця колективу.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014