Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Новгород-Сіверське медичне училище (04658) 2-16-73
Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Карла Маркса 29  (карта)
http://nsmedych.org.ua

Новгород-Сіверське медичне училище

Новгород-Сіверське медичне училище - комунальний заклад Чернігівської обласної ради, вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за спеціальністю 5.12010101 Лікувальна справа і 5.12010102 Сестринська справа з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави, і підпорядковане управлінню охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації

Забезпечення навчального процесу

У Новгород-Сіверському медичному училищі склався стабільний педагогічний колектив, який забезпечує навчально-виховний процес. Загальна кількість штатних викладачів - 30 осіб, що становить 75,0%, серед них мають вищу кваліфікаційну категорію 13 осіб (43,3%), звання викладач-методист одна особа (3,3%), старших викладачів чотири особи (13,3%).

Педагогічний колектив навчального закладу об’єднаний у 6 циклових комісій:

 • соціально-гуманітарних дисциплін;
 • природничо-наукових дисциплін;
 • дисциплін циклу професійної та практичної підготовки відділення лікувальна та сестринська справа;
 • загальноосвітніх дисциплін;
 • кураторів груп.

Матеріально-технічна база

ВКНЗ Новгород-Сіверське медичне училище розташоване в центральній частині міста на території загальною площею 0,7464 га. Будівлі навчального закладу складаються з навчального корпусу, адміністративного корпусу, спортивного залу, гуртожитку та господарчих споруд. Навчальний корпус - двоповерхова споруда, загальною площею 4564 кв. м., навчальна площа - 2117 кв. м. (6 кв. м. на одного студента).

В училищі створена достатня матеріально-технічна база, яка забезпечує належні умови підготовки студентів на основі повної та базової загальної середньої освіти. Навчальний процес здійснюється в навчальному корпусі та навчальних кімнатах лікувально-профілактичних закладів міста.

Для проведення теоретичних і практичних занять в навчальному корпусі училища функціонують 29 кабінетів і лабораторій, які обладнані відповідно до типового табелю і норм оснащення кабінетів та лабораторій на рівні сучасних вимог підготовки фахівців:

 • кабінетів для теоретичних занять – 10;
 • кабінетів доклінічної практики – 10;
 • лабораторій – 5;
 • методичний кабінет;
 • тренажерний кабінет;
 • кабінет інформатики – 2.

Навчальний заклад забезпечений комп’ютерною технікою, мультимедійним проектором, відео та фотоапаратурою, множувально-копіювальною апаратурою. Вся техніка ефективно використовується в навчально-виховному процесі.

В навчальному корпусі розташована бібліотека. Фонд бібліотеки розміщений у трьох приміщеннях: 2 кімнати книгосховища, читальний зал на 60 посадкових місць. Книжковий фонд бібліотеки налічує 30 729 примірників, навчальної літератури – 19 379 примірників. Студенти забезпечені підручниками та навчальними посібниками на 100%, з них українськомовними – 91,4%.

Книговидача за навчальний рік складає 24 321 примірник.

Бібліотека обслуговує 644 читача. Користуються бібліотекою студенти, викладачі (штатні та сумісники), співробітники, лікарі та середні медичні працівники - випускники училища.

Фізичне виховання та масовий спорт у медичному училищі мають на меті забезпечити виховання у студентів потреби самостійно оволодівати знаннями, уміннями й навичками управління фізичним розвитком людини, засобами фізичного виховання та навчання, застосовувати набуті цінності в життєдіяльності майбутніх фахівців.

Для проведення спортивних занять та спортивно-масової роботи в училищі створена належна матеріальна база:

 • спортивний зал - 300 кв. м;
 • відкриті спортивні майданчики з баскетболу. волейболу, гандболу.

Медичне училище має їдальню на 60 посадкових місць, яка забезпечує студентів і працівників училища гарячим харчуванням.

Гуртожитком забезпечено 100% студентів, які потребують житла. Він розміщений поруч з навчальним корпусом. В гуртожитку до послуг студентів є побутові кімнати, кімнати відпочинку, на випадок захворювання студентів діє ізолятор. Училище має актову залу на 200 посадкових місць для проведення святкових та загально училищних виховних заходів.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014