Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Конотопське медичне училище (05447) 2-50-52, 2-50-62
Сумська обл., м. Конотоп, пр. Леніна 3  (карта)
http://konmed.org.ua

Конотопське медичне училище

Конотопське медичне училище - комунальний заклад Сумської обласної ради - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

Конотопське медичне училище є суб'єктом освітньої діяльності державної системи освіти України, яка здійснюється з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави та являється юридичною особою і діє відповідно до власного Статуту, розробленого згідно з Конституцією України, Законом "Про освіту" та діючими законодавчими актами України і підпорядковане управлінню охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації.

Підставою для існування училища є широка мережа лікувально-профілактичних закладів Сумської області та інших областей України, які потребують фахівців.

Конотопське медичне училище має працездатний висококваліфікований педагогічний колектив, вигідне географічне розташування, дві практичні бази для проходження навчальної практики (центральна районна лікарня та відділкова лікарня ст. Конотоп), є культурним центром для міста та прилеглих районів.

Матеріально-технічна база

База навчального закладу: два навчальні корпуси, загальною площею 3175,8 кв. м. Є актова зала на 400 місць та спортивна зала площею 329 кв. м, спортивні майданчики, 34 кабінети та лабораторії, 2 комп'ютерні класи, бібліотека з фондом 20 тис. книг.

Функціонує гуртожиток на 232 міста.

Контингент студентів - 360 чол.

Забезпечення навчального процесу

Навчальний заклад має свідоцтво про державну реєстрацію, серія АОО № 240089, видане виконкомом Конотопської міської ради Сумської області. Дата проведення державної реєстрації 07.05. 1996 р., ідентифікаційний код в єдиному державному реєстрі 02011551.

2007 р. проведено ліцензування та атестацію загальноосвітньої діяльності з визнанням "Атестованим, рівень освітньої діяльності - "достатній"" (свідоцтво про атестацію серія ОС № 005380, видане у липні 2010 р. з терміном дії 20.04. 2007-19.04. 2017 р.).

2010 року успішно пройдена акредитація навчального закладу з отриманням ліцензії про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

Експертною комісією Міністерства освіти і науки України проведено ліцензування підвищення кваліфікації середніх медичних працівників з лікувального масажу та підготовки до вступу.

Ліцензія: серія АВ 529897 від 08.11. 2010 р. (строк дії 24.06. 2010 - 01.07. 2015 рр.) за спеціальностями та ліцензованим обсягом:

  • Лікувальна справа (фельдшера) – 60 чол.;
  • Сестринська справа (медсестри) – 90 чол.

Завдання діяльності колективу училища

Робота педагогічного колективу Конотопського медичного училища спрямована на:

  • виконання Державної національної програми "Освіта", Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України "Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України", впровадження реформи медсестринської освіти в Україні, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті та Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
  • впровадження в навчальний процес Галузевих стандартів вищої освіти;
  • узагальнення матеріалів з обласної методичної проблеми "Модульно-рейтингова система навчання як основний чинник підвищення якості підготовки фахівців в світлі вимог Болонського процесу";
  • реалізацію навчаючих, розвиваючих, виховуючих принципів сучасної педагогіки;
  • постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів;
  • формування особистості, активної позиції громадянина України, професійних якостей майбутнього спеціаліста, розвитку волонтерського руху;
  • реалізацію положень Болонської декларації в системі підготовки молодших медичних спеціалістів.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014