Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Обухівське медичне училище (04572) 2-10-74; 2-03-03
Київська обл., м. Українка, вул. Зв'язку 4  (карта)
http://meduch.at.ua

Обухівське медичне училище

Комунальний вищий навчальний заклад "Обухівське медичне училище" - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Історична довідка

Обухівське медичне училище було створено Київським обласним відділом охорони здоров'я в с. м. т. Обухів наказом від 5 липня 1964 року № 213-а. Училище розмістили в двох корпусах колишньої Центральної районної лікарні, яка була переведена в приміщення нової побудованої лікарні. Набір проводився по двох спеціальностях: фельдшер і медична сестра, по одній групі після 8 класів і по одній групі після 10 класів. В 1977 році Обухівське медичне училище було переведено в приміщення поліклініки м. Українка, яка була переведена в нову тільки збудовану лікарню.

Протягом цих років училище реформувалося разом з медичною галуззю і наукою нашої Держави. В 2005 році училище стало називатись Комунальним вищим навчальним закладом 1-3 рівнів акредитації продовжили готувати молодших спеціалістів. На двох відділеннях "Лікувальна справа" - фельдшера і "Сестринська справа" - медична сестра. На сьогодні училищем було підготовлено 5830 фахівців із них 3037 медичних сестер і 2793 фельдшерів. Наші молодші спеціалісти високо цінуються в практичній медицині. В навчальному закладі створено всі умови для підготовки молодших медичних спеціалістів.

Основною метою і завданням училища є:

  • а) Підготовка кваліфікованих молодших спеціалістів — медичних сестер і фельдшерів, в яких органічно поєднується висока професійна компетентність, висока загальна культура, почуття професійної гідності та відповідальності за якість своєї праці.
  • б) Пропаганда медичних, екологічних та інших наукових знань серед населення, підвищення його загального рівня
  • в) Створення умов різностороннього розвитку особистості розкриття його здібностей, формування гуманних цінностей та ідеалів, гідних громадянина України
  • г) Здійснення заходів по збереженню та зміцненню здоров'я студентів та співробітників.

Матеріально-технічна база

В училищі створена відповідна навчально-матеріальна база. Це 2 корпуси: (основний та корпус № 2 на базі практики Української райлікарні) з навчальною площею 1104кв. м. та 1516кв. м. орендованої площі, з яких в Обухівській ЦРЛ 370кв. м. в Українській РЛ 174кв. м., в спорткомплексі м. Українки 992кв. м. Загальна площа складає 2620кв. м., що з розрахунку на одного студента становить 8, 5кв. м.

В училищі створено 14 кабінетів і лабораторій, обладнаних на 86% необхідним медичним обладнанням, наочними посібниками, предметами догляду, інструментарієм. Суміщені кабінети фармакології і латинської мови, сестринської справи і загального догляду за хворими, хірургії з основами реанімації.

Для потреб навчального процесу на клінічних базах створено 8 навчальних кімнат, які мають методичне 100% та матеріальне забезпечення на 86%. Наявні кабінети та навчальні кімнати забезпечують виконання навчальних планів і програм.

В навчальному закладі створений комп'ютерний клас, обладнаний чотирнадцятьма комп'ютерами WEST MMX з процесорами " Pentium". Крім цього комп'ютери встановлені в кабінетах терапії, акушерства і гінекології, фармакології, методичному кабінеті, бібліотеці. Використовується сучасна мультимедійна та копіювальна техніка, що дає можливість викладачам і студентам забезпечити навчально-виховний процес необхідною літературою, тестовими завданнями, матеріалами для самостійної роботи. Навчальний заклад має власний WEB-сайт.

За два роки викладачами підготовлені матеріали поточного, поетапного, тематичного та підсумкового контролю, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, інструкції — алгоритми виконання практичних навичок, клінічні задачі з базових клінічних дисциплін, тест-контроль з клінічних та фундаментальних дисциплін, розроблені і впроваджуються в навчальний процес елементи ділових ігор, використовується лото, доміно, в викладанні терапії, сестринської справи, акушерства, гінекології, інфекційних хвороб. Комп'ютери підключені до Internet.

Для практичного навчання за училищем закріплено 8 лікарень, 2 поліклініки, 2 стоматполіклініки, на яких створені належні умови оволодіння студентами практичними уміннями і навичками.

В навчальному закладі на належному рівні проводиться методична робота. Усі викладачі об'єднані у 3 циклові комісії. Педколектив працює над методичною проблемою: "Активізація розумової діяльності студентів".

За останні 3 роки викладачами повністю підготовлені методрозробки до теоретичних і практичних занять.

В училищі є бібліотека з книжковим фондом 13582 примірники з читальною залою 46кв. м., на 30 посадкових місць. Забезпеченість студентів підручниками з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін складає — 100%, спеціальних дисциплін -100%, гуманітарних — 61%. Підручниками українською мовою студенти забезпечені на 85,8%.

Санітарно-гігієнічний стан приміщень задовільний.

Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес в Обухівському медичному училищі забезпечується штатними викладачами та викладачами на умовах погодинної оплати — лікарями Обухівської ЦРЛ та Української РЛ, які працюють в навчальному закладі на умовах сумісництва.

Загальна кількість педагогічних працівників за останні 5 років являється, в основному, стабільною і складає 29-32 особи. Станом на 01.09. 2010р. викладацький склад становив 29 осіб, з них 21 — штатні викладачі. Серед штатних викладачів 14 — лікарі за освітою, 7 — мають вищу педагогічну освіту, 8 — працюють за сумісництвом, в основному це викладачі "вузьких" дисциплін (шкірні та венеричні хвороби, ЛОР хвороби, хвороби зубів і порожнини рота, нетрадиційної медицини, очних хвороб та ін.)

Штатні викладачі мають значний досвід педагогічної роботи. Всі штатні викладачі мають вищу освіту, ведуть викладання навчальних дисциплін на державній мові, читають один — три предмети.

Перспектива розвитку училища

1. Розширення матеріально-технічної бази, зокрема, головного корпусу.

2. Комп'ютеризація навчально-виховного процесу. Впровадження навчальних і контролюючих програм з усіх дисциплін.

3. Акредитування спеціальностей на рівні коледжу.

4. Укріплення кадрового складу викладачів, в першу чергу магістрами та кандидатами наук.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014