Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Глухівське медичне училище (05444) 2-35-35, 2-32-56
Сумська обл., м. Глухів, вул. Вознесенська 1  (карта)
http://glmed.org.ua

Глухівське медичне училище

Глухівське медичне училище - комунальний заклад Сумської обласної ради - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

Глухівське медичне училище – комунальний заклад Сумської обласної Ради є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, який проводить підготовку спеціалістів за денною формою навчання і здійснює освітню діяльність, пов`язану із здобуттям вищої освіти за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст".

Училище готує фахівців з таких спеціальностей:

  • "Сестринська справа",
  • "Лікувальна справа".

Матеріально-технічна база

В училищі створені всі умови для навчання, відпочинку і особистісного розвитку студентів: повноцінний навчально-виховний процес здійснюється талановитим, творчим колективом викладачів та відбувається у 24 сучасно обладнаних кабінетах та лабораторіях, 2-х комп’ютерних класах, оснащених технікою нового покоління, з виходом до мережі Інтернет, відеокласах.

Всі навчальні кабінети для проведення теоретичних і практичних занять оснащені необхідним устаткуванням, медичним обладнанням, інструментарієм, предметами догляду за хворими, технічними засобами навчання. Крім того усі кабінети доклінічної практики комп’ютеризовані.

До послуг студентів та викладачів сучасна комп’ютерна техніка, що дає можливість створювати власними силами нові навчальні відеофільми, комп`ютерні програми, навчальні посібники, методичні матеріали, працювати над різноманітними освітніми проектами.

Медичне училище має власну розвинену спортивну базу, яка включає в себе: спортивну залу площею 150 м2, спортивні майданчики для волейболу, баскетболу, тренажерну кімнату в гуртожитку та тренажерний зал. Працюють різні спортивні секції: баскетбольна, волейбольна, настільного тенісу, легкої атлетики, атлетичної гімнастики.

У медичному училищі функціонує актова зала на 200 посадових місць, яка оснащена музичним обладнанням і використовується для організації дозвілля та формування гармонійного розвитку студентів.

Поруч з навчальним корпусом розташований гуртожиток, який повністю відповідає сучасним вимогам. Іногородні студенти забезпечені ним на 100%. Гуртожиток розрахований на 232 місця, тут створено всі умови для проживання і підготовки до занять, є кімната самопідготовки, бібліотека, яка обладнана комп`ютерною технікою, підключеною до мережі Інтернет, телевізійна кімната, кімнати побуту.

До послуг студентів – бібліотека з читальною залою на 30 місць та книжковим фондом близько 17 тис. примірників. Бібліотека училища підтримує ділові зв`язки з обласною науково-медичною бібліотекою, з бібліотеками міста, медичних училищ області. Книжковий фонд бібліотеки постійно поповнюється.

Забезпечення навчального процесу

Пріоритетне значення у змісті підготовки молодших спеціалістів займає практичне навчання. Виробнича та переддипломна практики студентів проводиться на базах, які розміщені поруч з навчальним корпусом медичного училища.

Адміністрацією, педагогічним колективом училища проводиться належна робота з питань випуску, працевлаштування та адаптації випускників. З Центральними районними лікарнями Сумської області укладені договори на підготовку фахівців. У відповідності з цим здійснюється розподіл випускників на роботу за участю представників Управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації та головних лікарів.

Працевлаштування випускників – 100%.

Багато з них продовжує своє навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації, працюють завідувачами відділень та лікарями, викладачами у стінах рідного училища, медичними сестрами, фельдшерами швидкої допомоги, чесно і сумлінно виконуючи свій професійний обов’язок, примножуючи славу рідної alma mater.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 01.09.2016