Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Чернівецький державний комерційний технікум (3722) 6-19-14, 54-81-15
м. Чернівці, вул. Руська 194  (карта)
http://chdkt.cv.ua

Чернівецький державний комерційний технікум

Чернівецький державний комерційний технікум є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення

Загальна інформація

Основними завданнями технікуму є:

 • Виховання соціально-зрілої, творчої особистості, виховання морально і фізично здорового покоління, формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, відповідальності за долю держави, суспільства, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між викладачами та студентами.
 • Забезпечення умов для оволодіння системою знань з обраної спеціальності.
 • Підготовка молоді до самостійної професійної діяльності.
 • Поєднання гуманітарної освіти з якісною професійною підготовкою.
 • Забезпечення двоступеневої підготовки фахівців за схемою: технікум – вуз.
 • Реалізація дуальної системи підготовки фахівців, тобто поєднання теоретичної підготовки з практикою.
 • Забезпечення виконання угод з фізичними та юридичними особами на підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.
 • Якісне забезпечення навчального процесу: кадрами, науково-методичною, матеріально-технічною та інформаційною базою.
 • Максимально ефективне використання навчального часу шляхом впровадження активних форм навчання, інноваційних технологій, особистісно-зорієнтованого навчання.
 • Комп'ютеризація навчального процесу.
 • Створення чіткої системи контролю за якістю знань.

З року в рік зростає матеріально-технічна база навчального закладу, кабінети оснащуються новим обладнанням, поповнюються спеціальною літературою, періодичними виданнями.

Навчально-виховний процес у технікумі здійснюється у відповідності до державних правових актів про освіту. Підготовка спеціалістів за всіма спеціальностями проводиться за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін відповідає сучасним вимогам організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України, вимогам освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Методична робота в технікумі спрямована на підвищення якості викладання, впровадження у навчальний процес новітніх, в тому числі комп'ютерних, технологій навчання та виховання, організації науково-дослідницької роботи, самостійного вивчення матеріалу, духовному розвитку особистості, патріотичному вихованню, пропаганді здорового способу життя.

Одним із напрямків роботи є прищеплення любові до обраної професії, бажання кожного бути корисним людям, служити народу і Батьківщині, дотримуючись законів, використовуючи знання, здобуті під час навчання в технікумі. Цій меті підпорядковане викладання всіх предметів навчального плану.

Навчальний процес в технікумі так організований, що дає можливість кожному студенту, спираючись на свої здібності, нахили, інтереси, реалізувати себе в навчальній діяльності. З цією метою діють багато гуртків та спортивних секцій, в результаті роботи яких виявляємо талановитих студентів та сприяємо їх подальшому розвитку, реалізуючи таке завдання особистісно-зорієнтованої системи навчання як допомога кожному студенту вдосконалювати свої індивідуальні здібності з урахуванням набутого ними досвіду.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 20.10.2014