Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Харцизький металургійний технікум ДНТУ (06257) 4-27-53
м. Харцизьк, вул. Нахімова 32-а  (карта)
http://htdonntu.ucoz.ru

Харцизький металургійний технікум ДНТУ

Харцизький металургійний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Історія

Наказом Міністерства чорної металургії УРСР від 25 травня 1967 року № 194 "Про організацію Харцизького металургійного технікуму" був відкритий технікум з денного і вечірнього формами навчання за спеціальностями:

 • 0414 "Дротяне, калібрувальне і канатне виробництво";
 • 0509 "Устаткування заводів чорної металургії";
 • 1728 "Бухгалтерський облік".

Технікум тимчасово знаходився в приміщенні вечірньої школи на вул. Адамця, 113. У 1976 році було розпочато будівництво комплексу металургійного технікуму, а в 1978 році був зданий в експлуатацію навчально-лабораторний корпус на 960 студентів. У 1979 році був зданий в експлуатацію суспільно-побутовий корпус з їдальнею, актовою залою на 300 місць і спортивною залою 18х30 м, критий тир з 50-ти метровою вогневою зоною, навчально-виробничі майстерні, гуртожиток.

Враховуючи потреби підприємств, технікум постійно корегував кількісний випуск спеціалістів, закривав і відкривав інші відділення і спеціальності.

В 1991 році між Дніпродзержинським індустріальним інститутом та Харцизьким технікумом був укладений договір про створення навчального комплексу "технікум-інститут", метою якого була ступенева підготовка спеціалістів. На підставі "Положення" про навчальний комплекс" студенти технікуму з 1992 по 1996 рік були переведені на старші курси інституту для продовження навчання 98 студентів, які успішно оволоділи навчальними дисциплінами на рівні вимог вищої школи.

В 1994 році державна міжгалузева акредитаційна комісія провела акредитацію технікуму і наказом Міністерства освіти України від 13 липня 1994 року № 229 технікуму надана ліцензія на право здійснення освітньої діяльності по 1 і 2 рівнях акредитації:

1 рівень:

 • "Технічне обслуговування та ремонт устаткування металургійних підприємств";
 • "Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд".

2 рівень:

 • "Обробка металів тиском";
 • "Технологія зварювального виробництва".

В 1996 році рішенням Ради регіонального технічного навчального комплексу на базі Донецького державного технічного університету технікум включений до складу цього комплексу.

Між ДонДТУ і технікумом укладений договір на безперервну ступеневу підготовку спеціалістів. Розроблені сумісні навчальні плани, програми відповідно до укладеного договору. Постійно в навчальних групах технікуму по підготовці бакалаврів з основних навчальних дисциплін лекції читають викладачі ДонДТУ.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року № 526 "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів", наказом Міністерства освіти України № 218 від 20 червня 1997 року створений Харцизький технікум як структурний підрозділ Донецького державного технічного університету.

Створені умови підвищення рівня навчальної, методичної роботи, підвищення кваліфікації викладачів технікуму на кафедрах університету.

Загальна інформація

В теперішній час ведеться підготовка молодших спеціалістів денної та заочної форм навчання за спеціальностями:

 • "Обробка металів тиском";
 • "Зварювальне виробництво";
 • "Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд";
 • "Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств";
 • "Діловодство".

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 283 від 10.04. 2006 "Про перейменування структурних підрозділів Донецького національного технічного університету" Харцизький технікум Донецького національного технічного університету перейменовано у Харцизький металургійний технікум Донецького національного технічного університету.

У зв’язку з внесенням змін до Статуту ДонНТУ (зареєстрований в МОН України 25.04. 2006) та наказу № 17-07 від 12.05. 2006 внесена повна назва Харцизький металургійний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет".

Матеріально - технічна база

Матеріально - технічна база технікуму складається з:

 • навчального корпусу (в три поверхи, проект на 960 студентів),
 • спортивної зали, тренажерної зали для атлетичних занять, актової зали (на 300 місць) площею 232. 4м2,
 • буфету (на 25 місць),
 • бібліотеки з читальною залою (на 80 посадкових місць) і книгосховищем загальною площею 126, 5м2 та інших службових приміщень.

У технікумі обладнано кабінети, лабораторії, майстерня, методичний кабінет, медичний пункт.

Всі навчальні кабінети і лабораторії оформлено відповідно до навчальних планів і навчальних програм. Для кожної лабораторії або кабінету складено паспорт, у якому подано характеристику і план аудиторії, перелік площинної та об'ємної наочності.

Комп'ютерна і копіювальна техніка знаходиться в лабораторіях "Основ інформатики та обчислювальної техніки", "Інформаційних систем і мереж", "Систем управління базами даних" та "Організаційної техніки". Всього в технікумі нараховується 75 комп'ютерів, із них в навчальному процесі задіяні 29 комп’ютерів, та 14 підключено до мережі Інтернет.

Навчальні кабінети і лабораторії обладнано необхідним устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, інвентарем і засобами захисту щодо безпеки життєдіяльності.

Загальний книжковий фонд бібліотеки складає 76355 примірників, з яких підручників - 59984 примірників. На одного студента денної форми навчання припадає 134 одиниці навчальної літератури.

Фондоспроможність бібліотеки достатня. Забезпеченість студентів і викладачів навчальною та додатковою літературою складає 100%.

В Харцизькому металургійному технікумі ДВНЗ "ДонНТУ" нараховується 24 лабораторії.

Для проведення навчальних практик в майстернях обладнані: слюсарне відділення, зварювальне відділення, токарне відділення. Майстерні забезпечені всіма необхідними матеріалами та обладнанням для виконання програм навчальних практик.

В структуру технікуму входить гуртожиток для проживання студентів з інших міст (5 поверхів) розрахований на 450 місць площею 4778, 9м2 складається з 24 секцій, в кожній секції 7 кімнат. На першому поверсі розташована пральня, буфет, кімната гігієни, душова кімната. Гуртожиток оснащено усім необхідним для проживання.

Забезпечення навчального процесу

Навчальний процес повністю забезпечує педагогічний склад, загальна кількість педагогічних працівників становить 59 осіб, з них 59 штатних працівників.

Викладачів вищої категорії – 25 осіб (42,2%), викладачів І кваліфікаційної категорії – 15 осіб (25,4%), викладачів ІІ кваліфікаційної категорії – 9 осіб (15,3%), викладачів кваліфікаційної категорії спеціаліст – 10 осіб (17%).

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014