Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Харківський технікум залізничного транспорту (057) 733-21-44, 733-05-69
м. Харків, вул. 1-ої Кінної Армії 77  (карта)
http://htzt.ho.ua/

Харківський технікум залізничного транспорту

Харківський технікум залізничного транспорту - це сучасний вищий навчальний заклад І-го рівня акредитації, зі своїми традиціями та великим творчим потенціалом, який забезпечує підготовку молодших спеціалістів для підприємств, організацій залізничного транспорту, метрополітену та інших галузей господарства. Заснований у 1953 р.

Загальна інформація

Історія технікуму нерозривно пов'язана з розвитком і технічним переоснащенням та вдосконаленням залізничного транспорту. Електрифікація та новий рухомий склад, сигналізація та зв'язок, організація перевезень і сучасні методи управління ними, підвищення вимог до документації та інформаційного обслуговування в умовах ринкових відносин - все це ставить нові завдання перед педагогічним колективом, щодо забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Сьогодні на 6 провідних спеціальностях навчаються понад 1600 студентів на денній та заочній формах навчання.

Матеріально-технічна база

Технікум має чотири навчальних корпуси загальною площею 10400 м2, в яких знаходяться оснащені на високому технічному рівні 55 лабораторій та кабінетів, 6 цехів навчальних майстерень, 3 спортивних зала, актова зала, бібліотека з читальним залом, яка налічує понад 50 тис. навчальної, наукової, методичної та художньої літератури. В технікумі є благоустроєний гуртожиток на 200 місць. Працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, клуби по інтересам.

Технікум має 4-и комп'ютерні класи, які обладнані 90 сучасними персональними комп'ютерами, кількість яких постійно поповнюється.

Забезпечення навчального процесу

Навчальний процес забезпечують понад 90 штатних педагогічних працівників, які мають високий професіональний і науково-методичний рівень.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Студенти, які успішно закінчили навчання в ХТЗТ, мають право на вступ та навчання за скороченою формою у вищих навчальних закладах:

 • Українській державній академії залізничного транспорту;
 • Дніпропетровському національному технічному університеті залізничного транспорту;
 • Харківській національній академії міського господарства;
 • Харківському університеті повітряних сил;
 • Харківському національному університеті ім. В. М. Каразіна;
 • Національному технічному університеті "ХПІ";
 • Харківському національному економічному університеті;
 • Харківському національному університеті радіоелектроніки;
 • Харківському державному університеті харчування і торгівлі;
 • Харківському економіко-правовому університеті;
 • Харківському інституті бізнесу та менеджменту.

Спеціальності

У технікумі проводиться набір абітурієнтів за наступними спеціальностями:

 • 5.01020501 Діловодство
 • 5.03050901 Бухгалтерський облік
 • 5.05020203 Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
 • 5.07010103 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 • 5.07010501 Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу
 • 5.07010504 Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць

Технікум здійснює підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, керівників середньої ланки залізничного транспорту за напрямками підготовки та курсове професійно-технічне навчання з підготовки наступних робітничих професій:

 • Електромонтер контактної мережі;
 • Електромонтер тягової підстанції;
 • Електромонтер з ремонту пристроїв електроустаткування;
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування;
 • Помічник машиніста електровоза;
 • Помічник машиніста тепловоза;
 • Помічник машиніста електропоїзда;
 • Слюсар з ремонту рухомого складу;
 • Прийомоздавальник вантажу та багажу;
 • Касир квитковий;
 • Касир багажний;
 • Касир товарний;
 • Черговий стрілочного поста;
 • Складач поїздів;
 • Оператор станційного технологічного центру;
 • Сигналіст;
 • Оператор комп'ютерного набору (ВК "1С"бух.).

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014