Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій (КНТІІС ОНАХТ) (0482) 44-02-47
м. Одеса, вул. Левітана 46-а  (карта)
http://www.otgnp.od.ua

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій (КНТІІС ОНАХТ)

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій (КНТІІС ОНАХТ) - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

 

Загальна інформація

 

Теперішній статус коледжу - це, насамперед, збереження найкращих освітніх традицій - професійності, компетентності, науковості, інтелігентності своїх випускників.

Форми навчання в навчальному закладі - денна і заочна; у структуру входять три денних і одне заочне відділення та 12 циклових комісій.

Підготовка молодших спеціалістів ведеться за 10 спеціальностями:

 • "Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ",
 • "Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв'язку",
 • "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва",
 • "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд",
 • "Комерційна діяльність",
 • "Прикладна екологія",
 • "Переробка нафти і газу",
 • "Ресторанне обслуговування",
 • "Туристичне обслуговування",
 • "Готельне обслуговування".

 

Забезпечення навчального процесу

 

У коледжі працює 85 штатних викладачів,  з них два кандидати наук, один має звання "Заслужений працівник народної освіти України", 25 осіб нагороджені знаками "Відмінник освіти України" і "За відмінні успіхи в середній спеціальній освіті".

За результатами атестації більше половини викладачів мають кваліфікаційні категорії "Спеціаліст вищої категорії", шість – «Викладач-методист». До здійснення освітньої діяльності залучаються доктори, кандидати наук Одеської національної академії харчових технологій та інших вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, які забезпечують високий рівень підготовки молодших спеціалістів.

 

Матеріально-технічна база

 

Коледж має три навчальні корпуси площею 12428,73 м2, до яких входять спортивні та актові зали, бібліотека і майстерні. Коледж розміщений в курортній зоні Одеси, в об’єкті природно-заповідного фонду – дендропарку «Студентський» площею 4,2 га. Навчальний заклад має матеріально-технічну базу, достатню для успішної організації навчального процесу.

У коледжі функціонує 32 кабінети та 24 лабораторії з належним обладнанням, навчально-методичною і довідковою літературою. Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека та електронні засоби інформації. Бібліотека навчального закладу має три книгосховища, абонементний та читальний зали на 100 місць. Загальний її фонд складає понад 90 тисяч примірників.

У навчальному закладі діють навчально-тренажерний центр та навчально-комп'ютерний комплекс, який приєднано до глобальної мережі Інтернет.

Студенти забезпечені 2 гуртожитками на 450 місць. Коледж має свою художню самодіяльність; в чудово обладнаній актовій залі регулярно проводяться концерти, тематичні вечори, конкурси. Студенти мають можливість займатися у спортивних секціях, брати участь у спортивних змаганнях, які проводяться на базі технікуму.

Щорічно, в третю суботу травня, відбувається традиційна зустріч випускників минулих літ, які приїздять зі всієї України та країн СНД. Цілий ряд випускників коледжу посідає високі керівні посади на підприємствах нафтової, газової, енергетичної, хімічної та інших галузей промисловості.

За роки існування закладу підготовлено більше 25 тисяч висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють у промисловому комплексі України.

Враховуючи сучасні ринкові відносини в системі послуг, педагогічний колектив коледжу вдосконалює організацію навчально-виховного процесу: використовує передовий педагогічний досвід, інноваційні методи, новітні технології, вивчає тенденції і зміни ринку праці, вимоги до підготовки молодших спеціалістів.

 

Спеціальності

 

Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

Технік з підготовки та транспортування нафти і газу має можливість працювати на компресорних, нафтопереробних, гaзорозподільних і газонаповнювальних станціях; станціях підземного зберігання газу, нафти і нафтопродуктів; автозаправних станціях, складах паливно-мастильних матеріалів на посадах майстра з експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів, механіка з експлуатації ГРС, АГНКС, оператора з розподілу та відпуску нафтопродуктів і газу, механіка з експлуатації та ремонту зливно-наливних улаштувань.

Переробка нафти і газу

Технік-технолог проводить розрахунок норм сировини, виконує аналіз для визначення хімічного складу продукції, забезпечує роботу технологічного обладнання. Може займати посади техніка-технолога, лаборанта хімічного аналізу.

Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку

Технік електрозв’язку має можливість працювати на міжміських телефонних станціях, в цехах районних вузлів зв’язку, в міській телефонній мережі. Може займати посади електромеханіка станційного обладнання, старшого електромеханіка.

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Технік-електрик має можливість працювати в усіх галузях промисловості, енергетики, сільського та житлово-комунального господарств з монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту електроустаткування. Може займати посади техніка-електрика, бригадира, майстра, виконроба, начальника монтажної, налагоджувальної та виробничої дільниць.

Комерційна діяльність

Спеціаліст з комерційної діяльності має можливість працювати в сфері виробництва, торгівлі та послуг. У своїй професійній діяльності аналізує ринкову ситуацію, вирішує комерційні ситуації, укладає контракти, організовує закупівлю та збут товарно-матеріальних цінностей.

Прикладна екологія

Технік-еколог бере участь у проведенні екологічних досліджень для забезпечення природоохоронних заходів і раціонального природокористування; проведенні аналізу води, ґрунту, повітря. Може займати посади техніка-еколога, техніка-лаборанта, техніка-дозиметриста.

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

Електромеханік має можливість працювати в різних галузях промисловості на підприємствах, які мають автоматизовані системи управління, і виконувати завдання з монтажу, налагодження та експлуатації засобів і систем автоматизації та електрообладнання, а також проводити монтаж, перевірку та ремонт контрольно-вимірювальних приладів. Може займати посади електромеханіка, техніка з метрології, оператора електронно-обчислювальних машин.

Туристичне обслуговування

Туризм - це джерело доходу країни і динамічна галузь міжнародного бізнесу, тому на сучасному етапі збільшується потреба у професійних фахівцях, здатних швидко адаптуватися до навколишнього середовища, готових до практичної діяльності, здібних визначати найбільш перспективні і гнучкі рішення і вміти прогнозувати попит. Випускники спеціальності «Туристичне обслуговування» працюють менеджерами внутрішнього та міжнародного туризму, організаторами і консультантами туристичних турів, екскурсоводами, інструкторами по туризму.

Ресторанне обслуговування 

Одна з найбільш затребуваних спеціальностей в курортних зонах, тому на сучасному етапі розвитку стають актуальними питання підготовки фахівців для ресторанного бізнесу. Випускники спеціальності «Ресторанне обслуговування» працюють в установах ресторанно-готельного типу та закладах громадського харчування на посадах адміністратора залу, бармена, метрдотеля, офіціанта, завідувача відділу та складом.

Готельне обслуговування

З розвитком торгівлі та туризму сфера готельного бізнесу стала надзвичайно актуальною, розширення сфери готельних послуг в усьому світі буде тільки зростати. Тут постійно потрібні та будуть вимагатися висококласні фахівці, здатні забезпечити рівень якості пропонованих готельних послуг, що постійно підвищується. Випускники спеціальності «Готельне обслуговування» працюють в установах готельного господарства на посадах адміністратора, завідувача, оператора автоматизованого розрахунку у готелі, менеджера готельного комплексу, кемпінгу, пансіонату.

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій (КНТІІС ОНАХТ)​ проводить підготовку молодших спеціалістів за такими напрямами:

 • 050304 Нафтогазова справа
 • 051301 Хімічна діяльність
 • 050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • 050903 Телекомунікації
 • 050701 Електротехніка та електрообладнання
 • 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
 • 030507 Маркетинг
 • 140103 Туризм
 • 140101 Готельно-ресторанна справа

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій (КНТІІС ОНАХТ) проводить підготовку за такими напрямами:

 • Управління та адміністрування

  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Природничі науки

  • Екологія
 • Сфера обслуговування

  • Готельно-ресторанна справа
  • Туризм
 • Соціальні та поведінкові науки

  • Економіка
 • Електрична інженерія

  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Виробництво та технології

  • Гірництво
  • Нафтогазова інженерія та технології
 • Електроніка та телекомунікації

  • Телекомунікації та радіотехніка
 • Хімічна та біоінженерія

  • Хімічні технології та інженерія
 • Автоматизація та приладобудування

  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 11.01.2018