Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва (0532) 67-98-97, 51-30-20
м. Полтава, майдан Слави 4/2  (карта)
http://pbttb.at.ua

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва заснований в 1925 році.

Технікум підпорядкований Міністерству освіти, науки, молоді та спорту України.

Відноситься до державної форми власності, є вищим навчальним закладом І рівня акредитації.

Спеціальності, за якими ведеться підготовка:

Дорожнє відділення:

  • 5.06010109 "Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних шляхів і аеродромів"
  • 5.07010101 "Організація і регулювання дорожнього руху"

Механічне відділення:

  • 5.05050204 "Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання"

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців.

Форма навчання: денна.

Навчання в технікумі можливе як за рахунок бюджетних коштів, так і на умовах контракту.

Навчаючись за основною спеціальністю студенти паралельно отримують і робітничі професії.

Навчальний процес

Члени циклової комісії професійно-практичної підготовки спеціальності 5.06010109 "Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів" постійно працюють над методичним забезпеченням навчальних дисциплін, широко використовують сучасні освітні методики та технології, зокрема професійну спрямованість навчання, формування практичних навичок, інтеграцію в суміжні дисципліни і виробництво, інформаційно-комп'ютерні технології, інтерактивні моделі навчання.

Для організації занять зі студентами застосовуються такі види занять: лекції, семінарські, лабораторні та практичні заняття, консультації, самостійна робота, курсове та дипломне проектування. Як форма організації контролю за навчальним процесом застосовуються тести, заліки, екзамени, захист курсових та дипломних проектів.

Особливе значення члени комісії надають розвиваючим програмам. Заняття на виробництві, екскурсії на підприємства – ставлять у центр своєї роботи. Цікаво проходять зустрічі з фахівцями та виробничниками, а також заняття із створенням виробничих і проблемних ситуацій.

З метою поглиблення зацікавленості студентів у спеціальних знаннях та розширення їхнього світогляду проводяться тижні циклової комісії, науково-теоретичні та науково-технічні конференції з новин у будівельній галузі, новітніх технологій, нових геодезичних приладів.

Викладачі комісії широко використовують мультимедійну техніку для проведення нестандартних уроків.

При підготовці до занять студентам пропонується вдаватися до інтернет-пошуку, звертаючи увагу на новітні технології проектування, будівництва та ремонту доріг. Велику увагу викладачі комісії звертають на технічну творчість, яка дає студентові можливість отримати практичний досвід і розширити фаховий кругозір з проектування, будівництва і ремонту інженерних споруд.

Для того, щоб зробити наших фахівців більш конкурентоспроможними на ринку праці, циклова комісія втілила в навчальний процес використання комплексу автоматизованого проектування автомобільних доріг "CREDO". Цей комплекс відповідає сучасним вимогам і отримав широке застосування в дорожніх організаціях. Він забезпечує системний підхід до проектування автомобільних доріг: від збору топогеодезичних даних до просторового моделювання транспортних об’єктів на цифровій моделі місцевості. Це відкриває перед проектувальниками широкі можливості для створення якісних автомобільних доріг і мостів, а також їх ремонту, реконструкції і експлуатації. Для опанування студентами комплексу "CREDO" розроблена нова дисципліна "Автоматизоване проектування автомобільних доріг".

Вінцем навчального процесу для всіх студентів є дипломні проекти. Виконуючи дипломний проект, студенти широко використовують комплекс автоматизованого проектування доріг "CREDO" а також прикладні комп’ютерні програми для виконання графічної частини проекту. Частина дипломних проектів представляється студентами до захисту у вигляді презентацій.

Матеріальна база

Технікум має в своєму розпорядженні сучасну кабінетну систему навчання, для забезпечення набуття практичних навичок використовуються лабораторії.

В технікумі діє комп’ютерний клас, обладнаний сучасними комп’ютерами, забезпечений необхідним програмним забезпеченням. Велика кількість комп’ютерів встановлені в навчальних кабінетах і використовуються в навчальному процесі для викладання спеціальних предметів, курсового та дипломного проектування.

З метою забезпечення практичної підготовки студентів функціонують навчальний полігон і майстерні.

Навчальний полігон використовується для проходження навчальної практики, а також для навчання студентів водінню автомобілів та дорожніх машин. В навчальній майстерні студенти набувають навиків із слюсарної, верстатної, деревообробної, електрозварювальної та ковальської справ.

В навчальному корпусі технікуму розташована бібліотека, що нараховує до 52000 примірників, має читальний зал. Інформаційно-довідкова робота бібліотеки здійснюється з використанням комп’ютера, в якому знаходиться база даних про наявність підручників з профілюючих дисциплін. Бібліотека постійно комплектується україномовними підручниками згідно виходу літератури, а також має в своєму розпорядженні спеціальні фахові періодичні видання.

Матеріально-технічна база спеціальності постійно поповнюється і обновляється за рахунок коштів, отриманих від оплати платних послуг освітньої діяльності, спонсорської допомоги, силами викладачів і студентів.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014