Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Первомайський індустріально-педагогічний технікум (06455) 4-57-51
Луганська обл., м. Первомайськ, вул. Потьомкіна 39  (карта)
http://pipt.ucoz.ru

Первомайський індустріально-педагогічний технікум

Первомайський індустріально-педагогічний технікум є державним вищим навчальним закладом І рівня акредитації, підпорядковується Міністерству освіти і науки України

Загальна інформація

Створення і функціонування Первомайського індустріально-педагогічного технікуму обумовлено потребами підготовки кадрів для системи професійно-технічної освіти Луганської області та України.

Становлення технікуму відбувалося поетапно:

 • 1977 рік – відповідно до наказу Державного комітету Ради Міністрів УРСР з професійно-технічної освіти від 14.10. 1977 № 192 створено технічне училище № 31;
 • 1995 рік – на базі училища створено технікум – філію Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму (наказ Міністерства освіти України від 18.08. 1995 р. № 250).
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01. 2003 р. № 18 технікуму надано статус самостійного навчального закладу і перейменовано в Первомайський індустріально-педагогічний технікум.

Засновником Первомайського індустріально-педагогічного технікуму по праву вважається Себко Зоя Іванівна, яка, очоливши навчальний заклад 20 років тому, є його незмінним керівником. Саме її ідеї надихали наполегливий творчий колектив на створення цього унікального комплексу. Завдяки її зусиллям творча молодь одержала підтримку для участі в конкурсах обласного й всеукраїнського масштабів, було розширено коло професій і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у технікумі.

За час існування навчальним закладом було підготовлено більше 5 тис. кваліфікованих робітників і 745 майстрів виробничого навчання, 490 молодших спеціалістів з бухгалтерського обліку.

Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес у Первомайському індустріально-педагогічному технікумі забезпечують 47 викладачів та 22 майстри виробничого навчання. Серед викладачів 20 осіб мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 осіб - педагогічне звання "викладач-методист", 5 осіб – педагогічне звання "старший викладач".

Загальний контингент студентів технікуму складає близько 500 осіб.

Досягненням навчального закладу є створення навчального торговельно-виробничого об’єднання (НТВО), до складу якого входять такі навчальні майстерні, як студентське кафе "Ольвія", навчальний магазин "Лакомка", кондитерський та пекарський цехи, студентська їдальня.

Наявність НТВО дозволяє забезпечити підготовку фахівців високого професійного рівня, тому рейтинг випускників технікуму завжди високий на ринку праці як у своєму місті, так і містах області.

Матеріально-технічна база

Технікум має потужну матеріально-технічну базу: навчальний комплекс, гуртожиток, суспільно-побутовий комплекс, спортивну залу, бібліотеку, читальну залу, 4 комп'ютерні класи.

Головною загальнотехнікумівською проблемою є "Формування професійно-ділових компетентностей студентів технікуму на основі впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі". Її реалізація передбачає роботу за такими пріоритетними напрямками як:

 • вдосконалення умов для підвищення якості підготовки фахівців;
 • використання різних форм і методів роботи з обдарованим студентами шляхом розвитку індивідуальних здібностей студентів на заняттях і в позаурочних час шляхом використання інноваційних освітніх технологій;
 • впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;
 • вдосконалення організації підвищення кваліфікації педагогів, створення умов для неперервної освіти;
 • удосконалення навчально-методичної бази викладання професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання;
 • створення необхідних умов для безперервної освіти студентів за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
 • запровадження сучасних педагогічних технологій і їх матеріально-технічне забезпечення;
 • впровадження психологічного супроводу навчального процесу;
 • орієнтація освітньої діяльності на ділову практику і кінцевий результат. Колектив не зупиняється на досягнутому, він веде постійний творчий пошук нових форм організації навчально-виробничого й виховного процесів, прагне до зміцнення матеріально-технічної бази, посилення кадрового потенціалу.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014