Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Дрогобицький коледж нафти і газу (03244) 3-89-69
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського 57  (карта)
http://www.dkng.net.ua

Дрогобицький коледж нафти і газу

Дрогобицький коледж нафти і газу - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Історія

Дрогобицький коледж нафти і газу заснований як Дрогобицький нафтовий технікум 20 січня 1945 року наказом № 58 Народного Комісара нафтової промисловості. За час свого існування навчальний заклад підготував понад 20 тисяч спеціалістів для нафтової, газової, нафтопереробної промисловості.

Перший випуск спеціалістів відбувся в 1948 році.

Враховуючи збільшення потреб в спеціалістах для нафтових підприємств Прикарпаття, в 1953 році було відкрите вечірнє відділення з філіалом у м. Бориславі, на якому велась підготовка спеціалістів без відриву від виробництва з спеціальностей: "Експлуатація нафтових і газових свердловин" та "Технологія нафти й газу".

В 1957 році до Дрогобицького нафтового технікуму був приєднаний Львівський нафтопромисловий технікум.

В 1958 році було відкрите заочне відділення, на якому велась підготовка спеціалістів з спеціальностей "Буріння нафтових і газових свердловин", "Експлуатація нафтових і газових свердловин", "Обладнання нафтових і газових промислів" та "Хімічна технологія нафти й газу".

В 1959 році був відкритий Долинський філіал вечірнього відділення, на якому проводилась підготовка спеціалістів з спеціальностей: "Експлуатація нафтових і газових свердловин", "Обладнання нафтових і газових промислів" та "Планування на підприємствах нафтової й газової промисловості".

В зв’язку із зменшенням кількості вступників на вечірнє відділення з числа працівників нафтовидобувних та бурових підприємств в 1973 році був закритий Бориславський філіал, а в 1975 році і Долинський філіал.

В 1997 році Дрогобицький нафтовий технікум отримав ліцензію на право підготовки фахівців на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з спеціальностей "Економіка підприємства" та "Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ".

В даний час у технікумі проводиться підготовка фахівців практично з усіх спеціальностей для нафтогазовидобувної та переробної промисловості.

Відповідно до рішень ДАК від 26 грудня 2006 року, протокол № 64, Міністерством освіти і науки України визнано Дрогобицький нафтовий технікум акредитованим за статусом вищого навчального закладу першого рівня з видачею сертифікату про акредитацію серія РД-І № 143345 та ліцензії серія АВ № 482982 на право надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста

У 2012 році перейменовано Дрогобицький нафтовий технікум у Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький коледж нафти і газу" наказом №870 міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08. 12 р.

Загальна інформація

Нині у коледжі на денному та заочному відділеннях навчається понад 1600 студентів. Щороку технікум поповнюється 360 студентами.

У навчальному закладі працює 99 висококваліфікованих викладачів, 46 із них – із вищою категорією, сім викладачів-методистів, 3 аспіранти, 4 кандидати наук.

Коледж працює у комплексі з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, університетом "Київська політехніка" та Дніпропетровським хіміко-технологічним університетом.. На базі коледжу відкрито навчально-консультаційний пункт Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Тут випускники, не полишаючи стін рідного закладу, продовжують навчання у ВНЗ IV рівня акредитації здобувають вищу освіту. Кращі випускники зараховуються в університети за скороченим терміном навчання.

Підготовка фахівців здійснюється на базі основної і повної середньої освіти на денній, заочній і екстерній формах навчання.

Дрогобицький коледж нафти і газу проводить навчання студентів за фахом:

  • 5.04010304 Розвідування нафтових та газових родовищ
  • 5.05030401 Експлуатація нафтових і газових свердловин
  • 5.05030403 Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ
  • 5.05030106 Буріння свердловин
  • 5.05030404 Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промисів
  • 5.05130103 Переробка нафти і газу
  • 5.05020201 Монтаж і обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
  • 5.03050401 Економіка підприємства

Кожного року, для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) працюють трьохмісячні підготовчі курси.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014