Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Лисичанський нафтохімічний технікум (06451) 4-81-41
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка 47  (карта)
http://lnht.ucoz.ru

Лисичанський нафтохімічний технікум

Державний вищий навчальний заклад "Лисичанський нафтохімічний технікум" - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Історична довідка

Лисичанський нафтохімічний технікум створений в 1967 році наказом №553 від 30 серпня як філія Рубіжанського хіміко-технологічного технікуму при Лисичанському заводі гумових технічних виробів. 37 робітників заводу стали першими слухачами вечірньої форми навчання і першими випускниками зі спеціальності "технік-технолог". Того року увесь навчальний заклад займав всього 6 кімнат у будинку №8 на 1-му мікрорайоні. Першим директором технікуму з 1968 по 1975 роки був Безуглий Володимир Кузьмич.

У 1984 році на базі філії створюється Лисичанський нафтохімічний технікум з підготовкою кадрів на вечірньому і заочному відділеннях.

У 1992 році технікум перейменований в Лисичанський нафтохімічний технікум (Наказ №145 від 13.10. 1992р. Міністерства освіти України) з підготовкою кадрів за денною і заочною формами навчання, на базі неповної базової освіти (9 класів) та повної базової освіти (11 класів). Згідно з рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 16 грудня 1993 року і 24 березня 1994 року (протоколи № 8/3 і №10) та колегії Міносвіти України від 22.12. 93р. (протокол №19/1-2); наказу Міністерства освіти України від 07.04. 94р. №95 технікуму видані ліцензії на здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з ліцензованим обсягом прийому 200 осіб (додаток до листа Міносвіти від 18.05. 98р. №1/213).

В технікумі працюють два відділення – відділення хімічних технологій та відділення інженерної механіки і менеджменту; шість циклових комісій:

 • загальноосвітніх дисциплін;
 • соціально-гуманітарних дисциплін;
 • спеціальних технологічних дисциплін (спеціальність 5.05130103);
 • спеціальних технологічних дисциплін (спеціальність 5.05130107, 5.05130109);
 • спеціальних механічних дисциплін;
 • економічних дисциплін.

За роки існування Лисичанського нафтохімічного технікуму випущено понад 3000 студентів. Багато випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації у ВНЗ міст Харкова, Рубіжного, Сєвєродонецька та ін. Більшість випускників технікуму працевлаштована на підприємствах міста. На базі технікуму та середньої школи №27 м. Лисичанська створені ліцейні класи для підготовки учнів до вступу до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Відкриті ліцензії на здійснення курсової підготовки операторів комп’ютерного набору. Одним із основних напрямків роботи колективу є удосконалення професійного навчання студентів за обраним фахом.

Забезпечення навчального процесу

В Лисичанському нафтохімічному технікумі підготовку фахівців усіх спеціальностей забезпечують 72 співробітника, в тому числі 41 викладач, які мають глибокі професійні знання і проводять заняття на належному теоретичному та методичному рівні. Середній вік викладачів – 44 роки. Шістнадцять викладачів мають вищу категорію, два викладачі - звання методиста, сім - звання "Старший викладач".

Викладачі спеціальних дисциплін володіють не тільки глибокими теоретичними знаннями, але й мають достатній досвід практичної роботи на промислових підприємствах.

Працевлаштування випускників

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, Постановою Верховної Ради України, наказом Міністерства освіти і науки України в технікумі розроблені заходи, щодо працевлаштування випускників технікуму. Ці заходи переглядаються і щорічно обговорюються на засіданнях педагогічної ради, на виробничих нарадах. Ці заходи включають питання співпраці технікуму з відділами кадрів підприємств міста, регіону та підприємств інших міст, міським центром зайнятості про наявність вакансій для випускників технікуму.

Співпраця ведеться з підприємствами різних форм власності, різної направленості діяльності. Позитивні результати є від співробітництва з такими підприємствами, як: ВАТ "Лисичанський завод гумових технічних виробів", ЗАТ "Лисичанська інвестиційна кампанія", ВАТ "Лисичанська сода", ЗАТ "ЛисМАШ", ЗАТ "ЛИНІК" тощо.

Також ведеться робота по працевлаштуванню випускників технікуму з підприємствами регіону та Донецької області. Зокрема, випускники технікуму з спеціальності 5.05130107 "Виготовлення виробів і покрить з полімерних матеріалів" працюють на ЗАТ "Донецькгума", випускники спеціальності 5.05050207 "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості" на ЗАТ "Рубіжанський трубний завод".

Укладені колективні договори щодо надання випускникам місць працевлаштування з підприємствами міста та регіону:

 • спеціальності 5.05130107, 5.05050207, 5.03050401, 5.03060101 – колективний договір з ВАТ "Лисичанський завод гумовотехнічних виробів";
 • спеціальності 5.05130103; 5.05050207; 5.03050401; 5.03060101 – колективний договір з ЗАТ "ЛИНІК";
 • спеціальність 5.05130109; 5.05050207; 5.03060101 – колективний договір з ЗАТ "Лисичанський склозавод "Пролетар";
 • спеціальності 5.05050207; 5.03060101; 5.03050401 – колективний договір з ЗАТ "ЛисМАШ";
 • спеціальність 5.05050207 – колективний договір з ВАТ "Лисичанська сода";
 • спеціальність 5.05130107 – колективний договір з ЗАТ "Донецькгума".

Випускники технікуму за бажанням продовжують навчання в ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації відповідно до отриманих спеціальностей. Вони мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном в наступних ВНЗ, з якими технікум уклав договори про співробітництво:

 • ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" (м. Дніпропетровськ);
 • Харківський державний університет харчування і торгівлі;
 • Луганський інститут праці і соціальної політики;
 • Донецький національний технічний університет;
 • Донецький державний університет управління;
 • Донецький національний університет;
 • ЕКОМЕН (м. Сєвєродонецьк);
 • Сєверодонецький технологічний інститут.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 02.07.2018