Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Білгород-Дністровський державний аграрний технікум (048-49) 2-24-02, 2-27-66
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева 53  (карта)
http://bddat.org.ua/

Білгород-Дністровський державний аграрний технікум

Білгород-Дністровський державний аграрний технікум - вищий навчальний заклад I рівня акредитації

Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес у технікумі організовано відповідно до "Положення про організацію освітнього процесу" та нормативних документів Міністерства освіти та науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Навчальні програми орієнтовані на те, аби студент засвоїв теорію і практику господарювання та управління. Заняття проводяться за лекційно-семінарською формою навчання з використанням інноваційних технологій (ділові та імітаційні ігри, КВК, заняття-конкурси, конференції, диспути), активно впроваджуються комп'ютерні технології.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється через систему заліків та іспитів.

В технікумі створено передбачені навчальними планами 16 лабораторій, 41 кабінет. Лабораторії, кабінети, майстерні обладнано відповідно до діючих переліків типового обладнання: наявні стенди, тренажери, макети, моделі, сучасне мультимедійне обладнання, спеціалізовані програмні комплекси. Для проведення теоретичних і лабораторно-практичних занять з усіх дисциплін створено навчально-методичні комплекси.

В технікумі діють 3 комп'ютерних класи та 2 комп'ютерні лабораторії, також в бібліотеці встановлена Wi-Fi точка доступу до глобальної мережі .

Навчальна практика проводиться у лабораторіях, майстернях, на навчально-дослідному господарстві технікуму, а виробнича – у кращих сільськогосподарських, водогосподарських та будівельних та архітектурних підприємствах, СЕС, в організаціях південних районів Одеської області, які займаються зеленим будівництвом, обслуговуванням комп'ютерних мереж.

Під час навчання студенти мають можливість отримати такі робітничі професії:

 • "тракторист-машиніст",
 • "штукатур",
 • "муляр",
 • "оператор ПЕОМ",
 • "майстер-озеленювач",
 • "обрізувач плодових дерев",
 • "лаборант-еколог".

В технікумі створено належні умови для навчання студентів та проведення виховних заходів в позааудиторний час. Працюють предметні гуртки, гуртки аматорського мистецтва, танцювальний колектив діють клуби за інтересами, студентські об'єднання. Студенти технікуму - багаторазові призери обласних предметних олімпіад.

Матеріально-технічна база технікуму

На вул. Калініна, 47 розташоване студентське містечко: навчальні корпуси, бібліотека, спорткомплекс, два гуртожитки, їдальня.

Технікум забезпечує всіх іногородніх студентів проживанням у гуртожитку. Запроваджено самоврядування та самообслуговування, органом якого є студентська рада гуртожитку. Члени ради організовують дозвілля, побут та відпочинок студентської молоді. У гуртожитку є кімнати для відпочинку та самопідготовки студентів.

Бібліотека технікуму нараховує більше 70 тисяч примірників навчальної, довідкової, методичної та художньої літератури. Бібліотека має читальний зал на 70 місць

Працівники та студенти

В технікумі навчається понад 600 студентів денної та заочної форм навчання. Навчальний процес забезпечують 143 працівники, 60 з яких викладачі. Серед викладацького складу 29 – спеціалісти вищої категорії, 12 – мають педагогічне звання "Викладач – методист", 6 – мають звання "Старший викладач".

Досвід роботи громадських організацій технікуму переймають і сьогоднішні студенти, зокрема через студентське самоврядування.

Студентське самоврядування – форма участі студентів через своїх представників у реалізації завдань технікуму з метою розширення повноважень, підвищення відповідальності за результати навчання, залучення студентів до самостійного життя, розвитку соціальної активності, гуманістичної спрямованості особистості.

Студентське самоврядування технікуму має власний досвід роботи, обмінюється ним із студентськими колективами інших навчальних закладів, вивчає і впроваджує кращий досвід студентського самоврядування серед своїх колег – студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Переважна більшість виховних заходів проходить за активної участі студентської ради технікуму. Вона організовує вечори відпочинку, різноманітні конкурси і дискотеки, бере участь у проведенні спортивних змагань, удосконалює студентський побут тощо.

Має технікум і свою художню самодіяльність. Ми є учасниками міських, районних та обласних заходів, лауреатами регіонального огляду-конкурсу художньої самодіяльності вищих навчальних закладів "Софіївські зорі".

За відмінні успіхи в навчанні та активну участь у суспільно-громадському житті технікуму, спортивні досягнення студентам технікуму призначаються іменні стипендії: стипендія Президента України, стипендія імені Л. М. Симиренка та В. Л. Симиренка, стипендія Білгород-Дністровського міського голови.

В 2000 році навчальним закладом було запроваджено 2 іменні стипендії: імені першого директора технікуму Гапонюка Д. В. та імені першого керівника фізичного виховання Жалдака І.

Білгород-Дністровський державний аграрний технікум живе реаліями сьогодення, швидко реагує на зміни ринку праці, реалізовує стратегічні завдання переходу до статусу коледжу. Одним із ключових завдань навчального закладу є забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців, орієнтація на особистість студента, виховання у студентської молоді загальнолюдських цінностей, утвердження демократичних засад.

Білгород-Дністровський державний аграрний технікум проводить підготовку молодших спеціалістів за такими напрямами:

 • Будівництво та архітектура;
 • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Менеджмент і адміністрування;
 • Природничі науки;
 • Сільське господарство і лісництво.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 12.03.2015