Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Юридичний коледж ПНУ ім. В. Стефаника м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44-а  (карта)
http://www.pu.if.ua

Юридичний коледж ПНУ ім. В. Стефаника

Юридичний коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника - вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації

Загальна інформація

Юридичний коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника був створений 5 лютого 1998 року для підготовки фахівців-юристів освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".

20 червня 2002 року згідно з наказом Міністра освіти і науки України був створений Юридичний інститут Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, до складу якого увійшов Юридичний коледж. З січня 2003 року коледж очолює Тарас Іванович Середюк.

Ліцензований обсяг прийому складає 40 осіб денної форми навчання (в тому числі за рахунок державного замовлення – 15) та 20 осіб заочної форми навчання. На денну форму навчання приймаються особи на основі базової середньої освіти з терміном навчання 4 роки, а на заочну форму - особи з повною загальною середньою освітою (термін навчання – 3 роки).

Особи, які мають базову середню освіту, складають вступні випробування у тестовій формі з історії України (профільний) та української мови. Конкурсний бал обчислюється як сума балів за результатами тестування та середнього бала документа про базову загальну середню освіту.

Особи, які мають повну загальну середню освіту, подають в приймальну комісію крім документів про освіту сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури і історії України або географії. Причому, мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 124.

Для організації та проведення навчально-методичної роботи в коледжі створені циклові комісії:

  • загальноосвітньої підготовки;
  • гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
  • фундаментальної та спеціальної підготовки;
  • професійної та практичної підготовки.

Навчальний процес на сьогодні забезпечують: 1 доктор та 19 кандидатів наук, 26 викладачів вищої категорії.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

За роки існування коледжу випущено близько 800 фахівців-юристів освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст". Вони працюють завідуючими канцелярій судів, секретарями судових засідань, державними виконавцями, завідуючими архівами, інспекторами відділів кадрів, помічниками слідчих та на інших посадах. Більшість з них продовжують навчання в Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, здобуваючи освітньо-кваліфікаційні рівні "бакалавра", "спеціаліста" та "магістра".

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014