Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Харківський машинобудівний коледж (057) 737-24-36
м. Харків, вул. Плеханівська 79  (карта)
http://khmk.edu.ua

інформація підтверджена

Харківський машинобудівний коледж

Харківський машинобудівний коледж - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

Харківський машинобудівний коледж сьогодні є провідним вищим навчальним закладом з підготовки молодших спеціалістів машинобудівного профілю.

Він створений рішенням Українського Уряду в 1997 році на базі трьох технікумів і одного коледжу. Успадкувавши кращі традиції цих навчальних закладів, за останні роки колектив коледжу створив потужну систему методичного, матеріального та організаційного забезпечення навчально-виховного процесу.

Матеріально-технічна база

Зараз в коледжі два навчальні корпуси у яких розміщується 11 лабораторій, 60 навчальних кабінетів, 6 лабораторно-дослідницьких комплексів, 5 навчально-виробничих майстерень, 9 комп’ютерних класів, три спортивних зали з тренажерними комплексами, бібліотеку з трьома читальними залами, їдальні та буфети.

Всі іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитку. За спостереженнями наших студентів, щоб обійти всі навчальні та спеціальні приміщення, зупинившись в кожному з них всього на одну хвилину, треба буде витратити більше двох годин часу.

Забезпечення навчального процесу

Коледж здійснює підготовку фахівців за дев’ятьма спеціальностями, які за своєю структурою та спеціалізаціями забезпечує покриття всіх сучасних вимог машинобудівного виробництва.

В навчальному закладі – єдиному в Україні – навчаються молодші спеціалісти за спеціальністю "Обслуговування транспортних засобів високої прохідності". В нашому регіоні коледж є єдиним з підготовки фахівців за спеціальностями "Термічна обробка металів", "Механічні вимірювання" та "Зварювальне виробництво".

Завдяки високому професійному рівню викладацького складу навчальному закладу доручено розробку і супровід стандартів вищої освіти з чотирьох спеціальностей.

Завдяки тісній співпраці коледжу з виробництвом забезпечується проходження всіх видів практики в повному обсязі з набуттям студентами необхідних професійних умінь та навичок. Збережено систему розподілу випускників. Всі вони отримують направлення на роботу або на продовження навчання за скороченими програмами в університетах і академіях.

Висока якість підготовки молодших спеціалістів, система раннього розподілу та високий авторитет коледжу в бізнесі та державному секторі економіки дозволили реалізувати головний принцип вищої школи – звести практично до нуля чисельність випускників, які знаходяться на обліку у службах з працевлаштування.

Машинобудівний коледж є провідним методичним центром в галузі навчання молодших спеціалістів. Його вченими, методистами та педагогами розроблені й успішно реалізуються модульно-рейтингова система організації навчального процесу, тестова технологія контролю рівня знань студентів, електронна бібліотека, сучасне практичне навчання та інші інноваційні технології, які в повній мірі відповідають вимогам Болонських домовленостей та інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір.

Досить високим рівнем довіри до коледжу держави є досить висока частка студентів, які навчаються за кошти державного бюджету. За підсумками прийому 2009 року вісім з десяти студентів навчаються за рахунок державних коштів. Нам вдалося зберегти в повному обсязі фінансування з державного бюджету навчання за заочною формою. При цьому прийом студентів – заочників здійснюється з числа випускників професійно-технічних навчальних закладів без зовнішнього тестування.

Біля 70 відсотків студентів денної форми навчання отримують стипендію.

Коледж має гуртожиток, в якому надаються місця всім іногороднім студентам.

Харківський машинобудівний коледж проводить підготовку за такими напрямами:

 • Управління та адміністрування

  • Облік і оподаткування
 • Транспорт

  • Автомобільний транспорт
 • Соціальні та поведінкові науки

  • Економіка
 • Механічна інженерія

  • Прикладна механіка
  • Матеріалознавство
  • Галузеве машинобудування
 • Електрична інженерія

  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • Енергетичне машинобудування
 • Автоматизація та приладобудування

  • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 19.01.2017