Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка (04744) 5-21-62, 5-26-97
Черкаська обл., м. Умань, вул. Радянська 33  (карта)
http://umanpedcollege.at.ua

Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка

Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка – один з найстаріших вищих навчальних закладів Черкащини. Його авторитет ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, які сформувались протягом сторіччя та поступальному стабільному розвитку з врахуванням нових тенденцій сучасної вищої школи.

Основною метою діяльності коледжу є створення умов, необхідних для здобуття студентами неповної або базової вищої педагогічної освіти. З урахуванням якісних змін, які відбуваються в системі освіти України, колектив закладу працює над проблемою пошуку та впровадження оптимальних, ефективних форм організації навчального процесу, спрямовує зусилля на підвищення якості підготовки фахівців.

Колектив закладу – 161 педагогічних та 55 адміністративно-господарських працівників. В складі колективу 8 викладачів-методистів, 26 старших викладача. Мають вищу кваліфікаційну категорію 77 осіб, першу – 22 осіб.

Сьогодні в коледжі на відділеннях музичного виховання, дошкільної та початкової освіти, соціальної та корекційної педагогіки навчається 650студент денної та 178 студентів заочної форми навчання.

Здійснюється підготовка фахівців з 5-ти спеціальностей: "Музичне мистецтво", "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Соціальна педагогіка", "Корекційна освіта (логопедія)" та 7-ми додаткових спеціалізацій: "Вихователь з правом навчання дітей англійської мови", "Вчитель англійської мови", "Вчитель інформатики", "Керівник хореографічного колективу", "Організатор фізичного виховання", "Вихователь логопедичних груп", "Організатор образотворчої діяльності".

Педагогічний колектив працює над удосконаленням комплексу навчально-методичного забезпечення навчального процесу та впровадженням інноваційних технологій. Протягом останніх років суттєво оновлено зміст навчальних планів і програм, запроваджено елементи модульно-рейтингової системи навчання. Викладачі ефективно використовують в навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційні технології в рамках експерименту за програмою Intel "Навчання для майбутнього".

Значна увага у коледжі приділяється науково-дослідній роботі студентів та викладачів. За останні роки в коледжі проведено наукові та науково-практичні конференції з тем: "Шевченко – поет, художник, мислитель", "Огієнко І. – вчений, мовознавець, богослов", "Педагогічна практика як вирішальний чинник становлення майбутнього фахівця", "Проблеми музично-естетичного виховання молоді на сучасному етапі", "Розвиток та формування пізнавального інтересу у студентів шляхом запровадження на заняттях інтерактивних технологій та елементів кредитно-модульної системи", "Наступність у навчально-виховній роботі суміжних ланок освіти: дошкільної та початкової".

Однією з форм методичної роботи, яка ставить за мету обмін досвідом з впровадження нових педагогічних ідей, знахідок, організацію інтелектуально-пізнавальної діяльності, є проведення в коледжі методичних фестивалів. У лютому 2008 року з нагоди 100-річчя коледжу проведено методичний фестиваль з теми "Сучасне заняття. Інтерактивні технології навчання".

Організовано та проведено круглі столи за участю викладачів, студентів коледжу, педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл і соціальних служб міста з тем: "Впровадження прогресивних систем дошкільного виховання в практику роботи дошкільних навчальних закладів", "Використання системи Марії Монтессорі в практиці роботи дошкільних навчальних закладів", "Профілактика девіантної поведінки підлітків" та інші.

Творчим надбанням колективу викладачів є підручники, навчальні програми, навчально-методичні посібники, статті методичного спрямування, опубліковані в збірниках творчих праць, фахових періодичних виданнях.

В коледжі створено достатню матеріально-технічну і навчально-методичну базу. У розпорядженні студентів та викладачів бібліотека, книжковий фонд якої становить понад 48 тис. примірників, фонд періодичних видань. Читачів обслуговує чотири читальних зали. За останні роки у бібліотеку коледжу придбано понад 2,4 тис. примірників літератури.

Навчальний аудиторний фонд включає актову залу на 180 місць, 25 лекційних аудиторій, 42 класи для занять з музики, кабінети інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, спортивну залу, зали для занять з ритміки та хореографії.

Коледж має їдальню на 150 посадових місць, що стовідсотково забезпечує потребу студентів та працівників.

Поряд із навчальним корпусом розміщена будівля типового п'ятиповерхового гуртожитку, що повністю задовольняє потребу в місцях для проживання студентів.

Завдяки високій якості навчального процесу, застосуванню ефективних освітніх технологій, висококваліфікованому кадровому потенціалу, випускників коледжу високо цінують у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації та у навчальних закладах, де вони працевлаштовуються.

Аналіз роботи випускників коледжу свідчить, що вони відзначаються високим рівнем теоретичних знань та практичних умінь і навичок роботи з дітьми, обізнані з кращими досягненнями педагогічної науки, здатні ефективно використовувати сучасні інноваційні технології навчання, впроваджувати особистісно-зорієнтований підхід, постійно дбати про збереження національних звичаїв, традицій, культурних надбань українського народу.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Коледж співпрацює з факультетами дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, що дає можливість випускникам продовжити навчання на третьому курсі вищих навчальних закладів ІV-го рівня акредитації.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014