Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Технічний коледж НУВГП (0362) 28-18-85
м. Рівне, вул. Орлова 35  (карта)
http://college-rivne.narod.ru

Технічний коледж НУВГП

Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

На даний час в коледжі навчається 606 учнів і 665 студентів.

Розроблені, затверджені в установленому порядку і впроваджені інтегровані плани двох рівнів:

  • підготовки молодших спеціалістів на базі кваліфікованих робітників із скороченням терміну навчання на 1 рік;
  • підготовки бакалаврів в університеті на базі молодших спеціалістів із скороченням терміну навчання на 2 роки (на заочну форму - до 3х років).

Матеріально-технічна база

Для забезпечення підготовки молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування має добре розвинену матеріально-технічну базу: 45 навчальних кабінетів і лабораторій загальною площею 4516 м2, обладнаних відповідними засобами навчання, 10 навчально-виробничих майстерень загальною площею 2246,8 м2, обладнаних необхідною технікою, інвентарем, матеріалами та іншими засобами навчання. Є п'ять комп'ютерних класів (комп'ютерний фонд коледжу складає 132 одиниці техніки).

Аудиторно-лабораторний фонд навчального закладу має площу 11898 кв. м., а загальна площа складає 13238 кв. м.

Є дві спортивні зали, загальною площею 622м2, актова зала, їдальня на 240 місць, два спортивних майданчики, дві бібліотеки з книгофондом 50100 тис. примірників, дві читальні зали, медпункт, обладнані за діючими нормативами і санітарними нормами.

У 2003 році збудовано та здано в дію 54 квартирний будинок. Завершується будівництво 6 квартирного будинку для працівників коледжу.

Навчальні кабінети, майстерні, лабораторії, побутові приміщення обладнані необхідними технічними засобами навчання і наочністю, літературою, навчальними посібниками, роздатковим матеріалом, інвентарем, різноманітним обладнанням.

Забезпечення навчального процесу

Навчальний процес у коледжі здійснює 135 педагогічних і науково-педагогічних працівників. Серед 65 викладачів.

Система підбору кадрів базується на таких основних принципах:

  • відповідність базової вищої освіти дисципліні, що викладається, або професії, яку здобувають студенти;
  • наявність педагогічного стажу;
  • морально-психологічний стан інженерно-педагогічного працівника;
  • досвід роботи на виробництві.

Викладачі, майстри виробничого навчання, які викладають дисципліни та предмети, об'єднуються у циклові комісії.

Всі дисципліни та предмети, практичне навчання спеціальностей і професій, що готує коледж, забезпечені робочими навчальними програмами, які розглянуті та обговорені на засіданні циклової комісії, методичної ради та затверджені заступником директора з навчальної роботи.

Перед початком навчального року адміністрацією Технічного коледжу здійснюється перевірка готовності всіх циклових комісій до навчального процесу за критеріями наявності навчальних програм дисциплін і предметів, практичного заняття, навчально-методичного забезпечення всіх видів занять та іншої документації.

Адміністрацією коледжу постійно вивчається стан забезпечення спеціальностей навчально-методичною літературою, що сприяє планомірному поповненню фондів бібліотеки, матеріальному покращенню стану книгосховищ, читальних зал бібліотек тощо.

З метою оперативного видання навчально-методичних матеріалів, підготовлених працівниками коледжу, створений видавничий центр, обладнаний сучасною комп'ютерною та оргтехнікою.

Продовжується робота з автоматизації фонду бібліотеки і збільшення числа користувачів автоматизованим фондом. Бібліотека має ліцензовану бібліотечну електронну програму "УФД Бібліотека". У 2008-2009 н. р. читальні зали бібліотеки оснастили робочими місцями з виходом до мережі Інтернет.

Налагоджені тісні контакти з Національним університетом водного господарства та природокористування щодо задоволення потреб коледжу у навчальній, нормативній і науковій літературі.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014