Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ (04733) 4-12-50, 3-34-86
Черкаська обл, м. Сміла, вул. Кармелюка 80-а  (карта)
http://radiotex.org.ua

Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ

Смілянський промислово-економічний коледж Черкаського державного технологічного університету

Історія

Сміла має славне минуле: легенди про найдавніше поселення в межах міста сягають часів Київської Русі, окремі сторінки історії Смілянщини пов’язані з Хмельниччиною та Коліївщиною. Розвиток промисловості в місті розпочався в 30-х роках ХІХ ст. із спорудження цукрового заводу. В радянський час промисловий потенціал міста значно виріс: були збудовані машинобудівний, ремонтно-механічний заводи та інші підприємства. У 1972 році розпочалося спорудження радіоприладного заводу, який вже з 1976 року був переведений до розряду діючих підприємств.

Відчуваючи потребу в молодих професійних кадрах, директор радіоприладного заводу Банніков Ю. О., та заступник директора Нерознак П. П., виступили з пропозицією до Міністерства загального машинобудування щодо створення технікуму на базі підприємства. На підставі наказу Міністра загального машинобудування Афанасьєва С. О. від 19 вересня 1980 року була засновано філія Київського радіомеханічного технікуму в м. Сміла.

Адміністрація заводу з перших днів існування навчального закладу активно допомагала філії створити сучасну навчально-матеріальну базу. Наказом директора заводу Баннікова Ю. О. філія була зарахована як підрозділ заводу, що і надало змогу швидкими темпами здійснювати ремонтні роботи та реконструкцію приміщень технікуму, оснастити лабораторії та кабінети приладами, устаткуванням, меблями та ін.

Спільні дії та зусилля адміністрації радіоприладного заводу та працівників філії сприяли тому, що вже у 1981-1982 навчальному році був здійснений перший набір студентів-працівників цехів, відділів та інших підрозділів заводу. 120 осіб розпочали навчання на вечірньому відділенні за двома спеціальностями: "Радіоапаратобудування" та "Виготовлення виробів електронної техніки".

До навчального процесу були залучені кращі фахівці заводу з відділів головного конструктора, головного технолога, відділу товарів народного споживання та інших підрозділів.

Випускники філії 80 х років вечірньої форми навчання поповнили інженерно-технічний корпус колективу радіоприладного заводу, який швидкими темпами нарощував обсяги виробництва, освоював нові види продукції, в тому числі товарів народного споживання.

В 90-х роках в житті філії та радіоприладного заводу відбулися значні зміни. Завод був реформований у виробниче об’єднання "Оризон", а філія стала технікумом з правом навчання на денному відділенні на базі середньої школи. У 1997 році Смілянський радіотехнікум увійшов як структурний підрозділ до складу Черкаського інженерно-технологічного інституту. В тому ж році технікум отримав право на підготовку спеціалістів на базі неповної середньої школи (9 класів). Було відкрито ряд нових спеціальностей:

  • "Бухгалтерський облік" (1995 р.)
  • "Технічне обслуговування та ремонт побутової радіоелектронної техніки" (1996 р.)
  • "Маркетинг у виробничій сфері" (1996 р.)
  • "Товарознавство та комерційна діяльність" (1997 р.)
  • "Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем" (1998 р.)
  • "Організація виробництва" (1998 р.)
  • "Економіка підприємства" (2002 р.)
  • "Фінанси" (2002 р.)
  • "Технічне обслуговування та ремонт побутової електронної апаратури" (2006 р.)

За час існування технікум підготував для України понад 1600 фахівців кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".

Забезпечення навчального процесу

Навчальний процес у технікумі здійснюють 65 штатних працівників, об’єднаних в 9 циклових комісій. Серед них 6 викладачів мають вищу категорію, 20-першу, 6 викладачам присвоєно педагогічне звання "старший викладач" та одному – "викладач-методист".

Всі вони мають профільний виробничий стаж 8-10 і більше років. Всього в технікумі працює біля 80 осіб, які забезпечують навчання майже 650 студентів денної форми навчання та понад 250 студентів заочної форми навчання.

Для підвищення рівня підготовки студентів в технікумі залучені до викладання предметів науково-педагогічні працівники Черкаського державного інженерно-технологічного університету. Викладання предметів в технікумі ведеться виключно українською мовою з дня прийняття закону України "Про мови в Українській РСР".

Матеріально-технічна база

Технікум має сучасну навчально-матеріальну базу: до послуг студентів 15 лабораторій та 19 кабінетів, оснащених необхідним (а деякі унікальним) технологічним обладнанням для забезпечення навчального процесу.

Технікум надає змогу студентам користуватися послугами їдальні, гуртожитку, поліклініки, технічної бібліотеки з книжковим фондом більше 25 000 книг, інформаційно-обчислювального центру, актового залу на 480 місць, стрілкового тиру та стадіону.

Всі викладачі та студенти технікуму співпрацюють з підрозділами ВО "Оризон", з іншими підприємствами, установами м. Сміли та Черкаської області, мають можливість користуватися бібліотекою Черкаського державного інженерно-технологічного університету, бібліотечний фонд якого складає 282000 примірників.

В навчальному процесі використовуються 3 телевізійні супутникові системи, 2 відеомагнітофони, 6 магнітофонів, 22 телевізори від 3 до 6 покоління, 8 навчально-мікропроцесорних комплексів УМК, більше 60 сучасних комп’ютерів, які з’єднані в локальну мережу.

Технікум має у світовій мережі Інтернет свою сторінку, є електронна пошта, яка використовується в навчальному процесі. Технікум зареєстровано в "Інформаційній комп’ютерній мережі України".

В 2011 році Смілянський радіотехнікум одержав статус коледжу. З 1 вересня 2011 року отримав назву: "Смілянський промислово-економічний коледж Черкаського державного технологічного університету".

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014