Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Прилуцький фінансово-правовий коледж (04637) 7-51-10
Чернігівська обл., м. Прилуки, в/м №12 буд. 45  (карта)
http://www.pfpk.org.ua

Прилуцький фінансово-правовий коледж

Прилуцький фінансово-правовий коледж - це вищий навчальний заклад І рівня акредитації недержавної форми власності, який здійснює підготовку молодших спеціалістів в області фінансів та правознавства

Історія коледжу

Фінансово-правовий коледж м. Прилуки, Чернігівської області є першим закладом вищої освіти недержавної форми власності, що заснований в 2001 р. Державну реєстрацію як суб'єкт освітянської діяльності та ліцензію на право отримання освітніх послуг коледж отримав в 2001 році.

Коледж розташований в мальовничій парковій зоні на території військового містечка, що знаходиться в славетному, багатому історією та культурою місті на берегах р. Удай.

В умовах реформування економічних відносин в регіоні, впровадження нових прогресивних форм господарювання виникає потреба в спеціалістах економічного та правового профілю, що підтверджується заявками від підприємств та організацій різних форм власності, центрів зайнятості населення, недостатньою мережею навчально-виховних закладів економічно – правового профілю нашого регіону.

Спеціальності

Коледж готує молодших спеціалістів за спеціальностями:

"Правознавство" (термін навчання на базі 9 кл. – 4 роки, на базі 11 кл. – 3 роки).

Юрист – це непроста професія. Найголовніше в ній – поважати людину, поважати Закон, який нашому суспільству і окремій людині гарантує захищеність.

Вся діяльність підприємств, організацій, закладів регулюється законами і іншими нормативними актами. Їх немало, але всі потрібно знати і правильно застосовувати на практиці.

Для цього в народному господарстві на багатьох підприємствах створені юридичні відділи або посади юристів. Випускник нашого коледжу з даної спеціальності може працювати як на господарчих підприємствах, так і в судах, органах РАЦСУ, нотаріальних конторах, адвокатурі, архівах, органах внутрішніх справ і митного контролю, органах самоврядування і виконавчої влади, установах юстиції. Коледж, відповідно до рішення ДАК від 22 червня 2006 року з напряму (спеціальності) 0304 "Право", 5.03040101 "Правознавство", визнано акредитованим за І рівнем.

"Фінанси і кредит" (термін навчання на базі 9 кл. – 3 роки, на базі 11 кл. – 2 роки).

Фінанси – це планово-організаційна, науково обґрунтована система загального спостереження і контролю за діяльністю підприємств, організацій і закладів. Фінансисти беруть участь в складанні планів випуску продукції, у визначенні номенклатури виробу, розраховують витрати матеріалів і т. п.. Кваліфікований фінансист безперервно аналізує виробничий процес.

За даними спеціальностями випускники коледжу можуть працювати на посадах бухгалтера, бухгалтера – ревізора, касира, державного податкового інспектора, працівника банку.

Коледж, відповідно до рішення ДАК від 19 жовтня 2004 року з напряму (спеціальності) 0305 "Економіка і підприємництво", 5.03050801 "Фінанси і кредит", визнано акредитованим за І рівнем

Забезпечення навчального процесу

Викладацьку і виховну роботу здійснюють викладачі, більшість мають значний досвід роботи, ентузіасти своєї справи. В колективі є доцент, кандидат економічних наук, викладачі методисти, викладачі вищої категорії, старші викладачі, які сіють зерна знань, доброти.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014