Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Галицький медичний коледж (03542) 2-30-86
Тернопільска обл., м. Підгайці, майдан Незалежності 2  (карта)
http://galmedcol.com.ua

Галицький медичний коледж

Приватний вищий навчальний заклад "Галицький медичний коледж" - освітній заклад новітньої формації, що сприяє духовному становленню особистості студента, створенню умов для його самореалізації у різних видах пізнавально-творчої діяльності, задоволенню потреб та інтересів і має на меті визначення магістрального шляху наскрізної системи виховання, оновлення та збагачення інтелектуального, морального, культурного генофонду нації, підготовки свідомої національної інтелігенції, виховання української духовної еліти, що відповідає потребам і актуальним завданням відродження національної культури, розбудови Української держави

Загальна інформація

В зв’язку з суттєвими змінами концепцій розвитку освіти і науки в Україні, розроблено Концепцію розвитку "Галицького медичного коледжу" на 2007-2011 р. р. в якій чітко визначено місце і роль коледжу в освітній реформі.

Коледж має наступну структуру:

  • відділення спеціальності "Лікувальна справа"
  • відділення спеціальності "Сестринська справа"

Провідною ідеєю діяльності "Галицького медичного коледжу" є професійно спрямований аспект змісту і технологій навчання і виховання, прагнення до зміцнення органічного зв’язку навчання з витоками національної та світової практики, гуманістичними та християнськими традиціями людства.

Вихідні позиції діяльності – орієнтація на професіоналізм та інтеграція в освіту міжнародного рівня.

Діяльність коледжу будується на принципах: демократичності, гуманності, єдності національного та загальнолюдського, розвиваючого характеру навчання і виховання, співробітництва, прозорості і динамічності освіти, орієнтації на особистісно – орієнтоване навчання та виховання, оптимізації навчально-виховного процесу, рівності умов кожного студента для реалізації його здібностей, нахилів, таланту, органічного зв’язку з традиціями, поєднання адміністративного управління і громадського самоврядування.

Здійснюється співпраця з іншими навчальними закладами з питань розробки навчальних планів і програм з спецкурсів, організації навчально-виховного процесу, удосконалення підготовки і продовження навчання фахівців згідно вимог часу, поповнення навчально-матеріальної бази, участі в організації та проведенні випускних та вступних іспитів.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 27.03.2017