Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Новокаховський політехнічний коледж ОНПУ (05549) 7-99-73, 7-99-06
Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева 30  (карта)
http://nkpk.org.ua

Новокаховський політехнічний коледж ОНПУ

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

Новокаховський політехнічний коледж - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, підпорядковується Міністерству освіти і науки України. Був створений у 1954 році за клопотанням управління "Дніпробуд" в м. Нова Каховка як філіал Запорізького гідроенергетичного технікуму для підготовки спеціалістів середньої ланки за спеціальностями "Монтаж та експлуатація ГЕС", "Гідротехнічне будівництво".

У березні 1957 року філіал підпорядкували Міністерству електротехнічної промисловості СРСР. У 1958 році технікум отримав статус самостійного навчального закладу на підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР № 489-р від 08.05. 1958 року.

Юридична адреса коледжу:74900, місто Нова Каховка Херсонської області, вул. Першотравнева, буд. 30, тел. (05549) 7-99-73, факс (05549) 7-99-73.

Коледж готує фахівців на основі базової та повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання для електротехнічної та машинобудівної промисловостей, враховуючи потреби регіонального ринку праці. Наявність інтегрованих навчальних планів з переліченими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації надає можливість випускникам коледжу одержати повну вищу освіту за скороченим терміном. У своїй структурі коледж має три денні відділення, заочне відділення, одинадцять предметно-циклових комісій.

Формування контингенту студентів

Формування контингенту студентів коледжу здійснюється на основі розробленої і впровадженої єдиної програми профорієнтаційної роботи. Ця програма передбачає тісні стосунки із загальноосвітніми та професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами міста, області та Південного регіону, реалізацію нових форм і методів цих стосунків.

У 2005 році у коледжі започатковано проведення конкурсу творчих робіт "Моя маленька батьківщина" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста і області. Переможці і учасники цього конкурсу мають пільги при вступі до технікуму. У 2006 році було створено наукове студентське товариство "Руно +", членами якого є студенти технікуму та інших загальноосвітніх навчальних закладів.

Такі форми роботи дають більші можливість залучити до навчання у технікумі професійно спрямованого випускника школи. В коледжі реалізується концепція цільової підготовки фахівців для підприємств міста. На основі цієї концепції, підприємства міста формують програму направлення на навчання співробітників та дітей співробітників на декілька років.

Таким чином укомплектовані групи заочної форми навчання зі спеціальностей "Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях", "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" для таких підприємств як ВАТ "Бериславський машинобудівний завод", ВАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування", ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод", ЗАТ "Завод крупних електричних машин", Херсонські магістральні електричні мережі ДП НЕК "Укренерго".

З цими та іншими підприємствами укладені спеціальні угоди, які передбачають спільні заходи з профорієнтаційної роботи та працевлаштування випускників технікуму.

Для підготовки вступників до вступних випробувань в технікумі діють підготовчі курси з української мови та математики. Щорічно слухачами цих курсів є 120 – 150 випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Для проведення навчальних практик з кожної спеціальності використовуються навчально-виробничі майстерні, лабораторії, комп'ютерні класи технікуму. До складу навчально-виробничих майстерень технікуму входять слюсарна, механічна, електромонтажна дільниці Слюсарна дільниця оснащена слюсарними робочими місцями та необхідним слюсарним інструментом.

Механічна дільниця оснащена металообробним обладнанням, токарними, фрезерними, шліфувальними, свердлильними верстатами загальною кількістю 12 одиниць. Електромонтажна дільниця оснащена обладнанням необхідним для формування у студентів професійних навичок електричного монтажу. Усі студенти інженерного напрямку підготовки, які проходили виробничу практику, отримали документи про присвоєння їм робітничої кваліфікації відповідного розряду.

Виробничі практики проводяться на базових підприємствах міста та регіону. З цією метою на двосторонній основі укладені договори з такими підприємствами: ВАТ "Бериславський машинобудівний завод", ВАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування", ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод", ЗАТ "Завод крупних електричних машин", Херсонські магістральні електричні мережі ДП НЕК "Укренерго", ВАТ АПФ "Таврія", ТОВ "Комп’ютерні мережі", ТОВ "Насосенергопром", ДП СТО ВАТ "Херсонавтотранс", ТОВ "Авто- Електромаш", ВАТ "АТП-16543", ВАТ "Каховське АТП-16506" В коледжі функціонують п'ять комп'ютерних лабораторій, які об'єднані локальною мережею та мають доступ до "Internet".

При проведенні аудиторних занять, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи викладачами та студентами коледжу використовуються елементи інформаційних технологій – використання інформаційного банку даних технікуму, використання ПЕОМ, використання Internet.

Викладачі коледжу розробляють навчально-методичні посібники для студентів денного та заочного відділень, які розглядаються на засіданнях циклових комісій, методичної ради, затверджуються директором технікуму. У технікумі йде упровадження тестової методики контролю знань та умінь студентів. Зараз у навчальному закладі немає жодного виду поточного або ж підсумкового контролю, де б не застосовувались тестові технології. Це суттєво вплинуло на якість контролю та його об’єктивність.

Матеріально-технічна база

Протягом 2007-2008 навчального року активно впроваджуються в навчальний процес новітні технічні засоби навчання. Одним з них є створення мультимедійного комплексу. Викладачами розроблено біля 30 демонстраційних засобів для цієї техніки, що суттєво вплинуло на рівень організації навчально-виховного процесу.

До складу мультимедійного комплексу входять: комп'ютер, проекційний апарат, спеціальна дошка. За характером демонстраційні засоби, які застосовуються в коледжі, поділяються на презентаційні, навчально-моделюючі, демонстраційні та допоміжні.

Мультимедійний комплекс, крім навчального процесу, активно використовується викладачами і студентами коледжу при проведенні наукових конференцій, семінарів тощо. Велика системна робота здійснюється в коледжі по забезпеченню навчального процесу навчальною, навчально-методичною та довідковою літературою.

Особлива увага приділяється придбанню україномовної літератури для професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. Передплачуються професійні фахові видання з менеджменту, економіки, бухгалтерського обліку та аудиту, комп'ютеризації, машинобудування, охорони праці, англійської мови та інші. Коледж має навчальний корпус, площею 4617 м2, навчально-виробничі майстерні площею 280 м2, спортивні майданчики, підсобні будівлі загальною площею 3,8 га.

В навчально-лабораторному корпусі коледжу обладнано 37 навчальних кабінетів та лабораторій, спортивна та актова зали, бібліотека та читальна зала, буфет, медичний пункт, службові та санітарно-технічні приміщення. Усі кабінети та лабораторії мають змістовне методичне забезпечення, оснащені наочними посібниками, нормативно-довідковими та інструктивними матеріалами для проведення лабораторних та практичних занять. Проведена атестація робочих місць і паспортизація кабінетів і лабораторій. Заходами з виховної роботи передбачається активізація спортивно-масової роботи.

Для цього в коледжі у 2006 році введено в експлуатацію тренажерну залу. На базі спортивної та тренажерної залів працюють спортивні секції та гуртки.

Впродовж 2005-2008 рр. студенти коледжу неодноразово займали призові місця у змаганнях з футболу, волейболу, настільного тенісу, баскетболу, кросу, легкої атлетики та гирьового спорту. Велика увага приділяється розвитку художньої самодіяльності.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014