Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  



Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Миколаївський коледж бізнесу і права ПУЕТ (0512) 56-66-90
м. Миколаїв, проспект Миру 20  (карта)
http://mtecc.at.ua

Миколаївський коледж бізнесу і права ПУЕТ

Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" - це навчальний заклад, який має все необхідне для підготовки кваліфікованих спеціалістів

Загальна інформація

На всіх рекламних продукціях Миколаївського торгово-економічного кооперативного технікуму читаємо, колись урочисто заявлену студентами фразу: "Тут ви захочете вчитися!".

Що ж приваблює сюди молодь? Мабуть атмосфера приязні, доброти і разом з тим вимогливості, що царять у технікумі, затишок і порядок у кабінетах і лабораторіях, а головне - сучасні технології навчання, можливості реалізувати свої вміння і здібності у навчанні, на сцені, спортивному майданчику. Врешті, можливість жити справжнім бурхливим студентським життям.

Запорукою всього цього - тісна співпраця і спільні зусилля педагогічного та студентського колективу, адміністрації, студентської ради та профкому, збереження і розвиток добрих національних освітянських традицій і впровадження новітніх технологій навчання.

За 41 рік технікум підготував 17386 фахівців. Свого часу технікум закінчили голова правління Миколаївської облспоживспілки Білоус Іван Андрійович, голови правлінь 4 провідних райспоживтовариств, багато керівників та головних бухгалтерів, провідних фахівців кооперативних організацій, фінансових та банківських установ, підприємств торгівлі та ресторанного господарства, юридичних служб, судових і правоохоронних органів нашої області.

Широко застосовується проблемний метод навчання, заняття-презентації, рольові та ділові ігри, диспути тощо. Традиційними стали лекційні і практичні заняття з використанням інтерактивної дошки, комп'ютерної техніки і відповідних інформаційних та мультимедійних програм.

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база технікуму складається з навчально-лабораторного корпусу та гуртожитку. Навчальний процес забезпечують 36 навчальних кабінетів, у т. ч. 10 оснащених комп’ютерною технікою, 2 спортивні і актова зала, бібліотека з читальною залою та фондом літератури понад 39 тис. одиниць, періодичними виданнями.

Технікум має 120 комп’ютерів, 108 з яких забезпечують навчальний процес у 10 кабінетах, інші на циклових комісіях, бібліотеці, навчальній частині. Технікум має свій сайт. Цілодобово працює Internet. Локальна мережа дає змогу проводити водночас 11 занять з використанням комп’ютерної техніки та інтерактивної дошки.

В розпорядженні студентів комп’ютерні програми "1-С Бухгалтерія", "Операційний день банку", "Ліга – Закон", "Аналіз фінансового стану підприємств", "Нотаріус", "Юрисконсульт", "Комерсант", складові частини програми фінансових установ (страхових, податкових, казначейства), тощо.

Забезпечення навчального процесу

Навчальний процес забезпечують 60 викладачів. Серед них 33 (55%) вищої категорії, 14 (23%) першої, 8 (13%) мають педагогічне звання "викладач-методист", два вчений ступінь кандидата наук.

Навчання в технікумі здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає оцінювання всіх форм навчальної роботи студентів і звільнення їх від підсумкового контролю при успішному виконанні навчального плану.

Якісну підготовку фахівців забезпечують як традиційні так і інтерактивні форми і методи навчання: проблемні заняття, заняття-презентації, рольові і ділові ігри, диспути, з використанням комп’ютерної техніки, відповідних інформаційних та мультимедійних програм.

Студенти активно демонструють свої досягнення у навчанні при проведенні тижнів спеціаліста, участь в обласних, регіональних, Всеукраїнських конференціях, конкурсах, олімпіадах.

Культурно-спортивні розважальні програми Дні національних свят, студента, здоров’я, День закоханих, конкурси "Міс технікуму", "Козацькі розваги", "А нумо хлопці" сприяють змістовному відпочинку студентів.

Всі студенти забезпечуються гуртожитком, який розташований поряд з навчальним корпусом.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Після закінчення Миколаївського коледжу бізнесу і права ПУЕТ Ви будете мати змогу продовжити навчання з 3-го курсу з обраної спеціальності на базі технікуму за заочною формою навчання у Полтавському університеті економіки і торгівлі і отримати повну вищу освіту рівня "спеціаліст".

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 01.06.2022