Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Львівський поліграфічний коледж УАД (032) 242-74-91
м. Львів, пл. Митна 1  (карта)
http://www.ptuad.lviv.ua

Львівський поліграфічний коледж УАД

Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

На навчання до нас поступають юнаки та дівчата, які здобули повну загальну середню освіту або базову загальну середню освіту. Вони мають можливість оволодіти фахом за спеціальностями:

  • "Дизайн друкованої продукції";
  • "Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації";
  • "Друкарське виробництво";
  • "Видавнича справа та редагування";
  • "Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання";
  • "Товарознавство та комерційна діяльність";
  • "Бухгалтерський облік".

Сьогодні у коледжі навчається близько 1000 студентів, з них 870 – на денній формі. До їхніх послуг – 30 сучасно обладнаних кабінетів та лабораторій, бібліотека з читальним залом, навчально-виробнича експериментальна друкарня УАД, навчально-механічна майстерня, гуртожиток, 7 комп’ютерних класів, об’єднаних у локальну мережу з виходом в Інтернет. Крім цього, студенти коледжу користуються бібліотечними фондами академії, лабораторні та практичні заняття проводять у навчально-демонстраційному центрі фірми "Гейдельберг", обладнаному в Українській академії друкарства.

Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечує 115 працівників, з них 76 педагогів. Ми усвідомлюємо, що фахівці, яких готує навчальний заклад, створюють особливу продукцію для забезпечення духовного життя суспільства та його науково-технічного прогресу. Саме через це даємо студентам знання на сучасній професійній основі та формуємо такий загальнокультурний рівень, який дозволяє їм розуміти, що вони створюватимуть особливі цінності, які є складовою життя людини у суспільстві в цілому.

Поставлені перед нами завдання передбачають якісно новий рівень освіти з використанням новітніх технологій навчання та комп’ютерних технологій, створення оптимальних умов для самостійної роботи студентів, встановлення тісного зв’язку навчання студентів з виробництвом.

Готуючи фахівців до роботи в сучасних умовах, коледж щорічно укладає угоди про співпрацю з поліграфічними підприємствами різних форм власності для проведення виробничої та переддипломної практик, що дозволяє студентам застосувати свої знання та вміння в умовах виробництва.

Львівський поліграфічний коледж є базовим в Україні з розробки державних стандартів для шести спеціальностей, а досвідчені викладачі – авторами-розробниками цих документів.

Навчальний заклад – активний учасник виставок, конференцій, майстер-класів, де обмінюється досвідом щодо підготовки фахівців з вищою освітою у навчальному закладі, проводить профорієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх шкіл та налагоджує партнерські стосунки зі спорідненими навчальними закладами України та інших країн.

Особливо приємно сьогодні стверджувати, що добрі традиції підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які сформувалися у коледжі на протязі десятиліть, примножуються з кожним наступним роком.

Визначальною сьогодні у коледжі є турбота як про якісну фахову підготовку студентів, так і про виховання національно свідомої, фізично здорової та високоморальної особистості. Щорічно в коледжі проводяться святкові заходи, присвячені знаменним датам. Звичним стало проведення вечорів з нагоди Різдва Христового, Великодня, Дня матері, Шевченківських днів, дня Першокурсника, конкурсів професійної майстерності, олімпіад, КВК, брейн-рингів тощо.

Процеси оновлення, які відбуваються у суспільстві, дають поштовх до підвищення активності студентів та зростання їх ролі у житті технікуму та суспільства в цілому, сприяють розвитку студентського самоврядування, проявам ініціативи та самостійності. З 2004 року в коледжі діє студентське самоврядування, яке займається проблемами навчання та побуту студентів, захистом прав та інтересів студентської громади, питаннями, пов'язаними з проведенням культурно-масових заходів.

В основу навчально-виховної діяльності закладено такі фундаментальні цінності, як гідність людини, національна свідомість, висока професійність.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014