Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Луцький педагогічний коледж (03322) 4-47-21, 4-81-50
Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі 36  (карта)
http://lpk.at.ua

Луцький педагогічний коледж

Луцький педагогічний коледж - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Навчання

Пріоритетним завданням діяльності Луцького педагогічного коледжу є підготовка фахівців для національної школи, реалізація державної політики в галузі вищої освіти з урахуванням вимог Болонського процесу.

З 1 вересня 2007 року у коледжі розпочато навчання студентів за кредитно-модульною системою. Тому особлива увага акцентується на організації дослідницької та пошукової роботи майбутніх педагогів, формуванні у них професійних компетенцій, розвиткові критичного мислення, максимальній реалізації творчих здібностей. Практичні і лабораторні заняття забезпечують формування професійних умінь і навичок шляхом розв’язання педагогічних задач і ситуацій, участі в дидактичних іграх, інтелектуальних змаганнях.

Конкурентоспроможності випускників коледжу сприяє ознайомлення їх із специфікою використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Участь студентів у тренінгах за Програмою "Intel". Навчання для майбутнього" передбачає створення проектів із використанням комп'ютерної техніки та мережі Інтернет, що забезпечує систематизацію набутих знань, орієнтацію в інформаційному просторі.

У процесі написання студентами курсових та бакалаврських робіт здійснюється дослідження актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики. Невід’ємною складовою курсових та бакалаврських робіт є опис творчих надбань кращих педагогів Волині, власних методичних знахідок, презентація результатів творчої діяльності школярів та дошкільників. Під час захисту курсових та бакалаврських робіт студенти використовують мультимедійні презентації.

На державних іспитах студенти демонструють високий рівень знань, умінь і навичок з фахових дисциплін, ілюструють відповіді прикладами з уроків, занять і виховних заходів, проведених під час практики у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Заслуговує на увагу те, що кожен третій випускник коледжу отримує диплом з відзнакою. Це свідчить про високий професіоналізм педагогічних працівників коледжу

Робота в гуртожитку

Поблизу приміщення коледжу розташований гуртожиток, розрахований на 500 місць.

Колективом працівників гуртожитку створюються належні умови для проживання, навчання та організації дозвілля студентів.

До послуг мешканців гуртожитку кімната для самопідготовки, вітальня, буфет, кімната відпочинку, стоматологічний кабінет, господарські та санітарно-гігієнічні приміщення.

З метою організації відпочинку студентів проводяться культурно-масові заходи, святкові вечори, години спілкування, конкурси; працює клуб політінформаторів "Україна і світ" та клуб молодіжного дозвілля; налагоджено випуск радіогазети.

Створенню сприятливого психологічного мікроклімату у студентському гуртожитку сприяє робота служби довіри. Запроваджено прийомні дні практичного психолога. Лікарями та спеціалістами з Центру планування сім’ї, наркодиспансеру постійно проводяться бесіди та консультації, які дозволяють студентам отримати кваліфіковані поради з питань охорони здоров’я та організації здорового способу життя.

Налагоджена система роботи органів студентського самоврядування. До складу студентської ради входять представники активу кожного поверху. Робота студради здійснюється за такими напрямками: академічний, санітарно-побутовий, культурно-масовий, дисципліни та порядку.

Інформаційне забезпечення

Основними джерелами інформаційного забезпечення навчального процесу в коледжі є: електронна бібліотека та 4 комп’ютерні класи, під'єднані до Всесвітньої мережі Internet; бібліотека, книжковий фонд якої нараховує більше 43 тисячі примірників; читальна зала, розрахована на 100 місць; навчальні кабінети, лабораторії, забезпечені науковою, методичною і художньою літературою, підручниками, фаховими періодичними виданнями, технічними засобами навчання, наочними посібниками.

Матеріально-технічне забезпечення

Луцький педагогічний коледж – це сучасний освітній заклад, матеріально-технічна база якого забезпечує чітку і повноцінну організацію навчально-виховного процесу.

Приміщення коледжу складається з трьох з’єднаних корпусах загальною площею 11112 м2, що в розрахунку на одного студента складає 7,8 м2. У закладі є актова зала на 350 місць, 36 навчальних аудиторій, 4 комп’ютерних класи (забезпеченість студентів комп’ютерною технікою становить 104 одиниці сучасних моделей комп’ютерів), 42 кабінети для індивідуальних занять, аудиторія для занять ритмікою і хореографією.

У коледжі створені належні умови для фізичного розвитку студентів, збереження і зміцнення їх здоров'я. Для проведення занять та позанавчальних спортивно-масових заходів обладнано зал спортивних ігор, гімнастичний та тренажерний зали, спортивний манеж. З метою забезпечення належного медичного обслуговування студентів та працівників функціонує медичний пункт та стоматологічний кабінет.

До послуг студентів гуртожиток на 500 місць, їдальня на 224 місця, кафе-бар, буфет у гуртожитку.

У 2006-2008 роках проведено реконструкцію усіх корпусів коледжу, студентського кафе, окремих аудиторій, створено технічний центр, електронну бібліотеку, відкрито видавничий відділ.

Матеріально-технічна база коледжу відповідає нормативним вимогам органів державного нагляду й повною мірою забезпечує необхідні умови для підготовки фахівців.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014

Рейтинг
3
Рейтинг: 3 з 5 на основі 1 оцінок.

Відгуки про Луцький педагогічний коледж

Іванка Липневська
А яка плата за навчання на вчителя фізкультури?