Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Красноградський коледж ХГПА (05744) 7-28-44, 7-75-69
Харківська обл., м. Красноград, вул. Московська 47  (карта)
http://pedkoledg.at.ua

Красноградський коледж ХГПА

Красноградський коледж комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

На сьогоднішній день у коледжі функціонують два відділення і 9 циклових комісій.

Освітню діяльність з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста коледж проводить за ліцензіями Міністерства освіти і науки України за денною формою навчання на базі базової загальної середньої освіти та на базі повної загальної середньої освіти за напрямом 0101 "Педагогічна освіта" за спеціальностями:

  • 5.01010101 Дошкільна освіта
  • 5.01010201 Початкова освіта
  • 5.01010301 Технологічна освіта та за напрямом 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини:
  • 5.01020101 Фізичне виховання

За період своєї діяльності 1983 по 2009 навчальні роки коледж підготував 5278 спеціалістів, які задовольняють потреби, в першу чергу, шкіл і дошкільних закладів Харківської області. До 80% випускників коледжу кожного року продовжують навчання у ВНЗ III- ІV рівнів акредитації за денною та заочною формами навчання, поглиблюючи знання з отриманої кваліфікації або оволодіваючи іншою кваліфікацією.

Серед учнів шкіл, педагогічної громадськості Красноградщини добре відомий музей навчального закладу, що створений зусиллями працівників і студентів. Сьогодні матеріали музею розповідають про історію навчального закладу, організацію навчально-виховного процесу, викладачів-ветеранів педагогічної праці, випускників училища - учасників Великої Вітчизняної Війни.

Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес на сьогоднішній день здійснюють 54 педагогічних працівники. Викладацький колектив намагається закласти в арсенал майбутнього вчителя знання та досвід кращих педагогів України, зарубіжної педагогіки, працює над формуванням і розвитком зрілої, працелюбної, творчої особистості громадянина України, педагога, здатного до свідомого суспільного вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу.

Якісний склад викладачів на 01.09. 2011 р.: спеціаліст вищої категорії - 34, спеціаліст І категорії - 6, кандидат наук - 1, доцент - 1, навчається в аспірантурі - 1, мають педагогічне звання: "викладач-методист" - 19 особи, "старший викладач" - 9 осіб, 28 викладачів нагороджені знаком "Відмінник освіти України"

Для того, щоб озброїти студентів міцними і свідомими знаннями, педагог сам має бути підготовленим до такої роботи, доконало знати свій предмет, приділяти увагу самоосвітній діяльності, володіти інноваційними технологіями навчання. Протягом 2004-2009 років 28 викладачів закінчили магістратуру. Одним із головних завдань частини колективу було оволодіння основами інформаційно-комунікаційних технологій.

Наказом Міністерства освіти і науки України "Про розширення педагогічного експерименту за програмою "Інтел. Навчання для майбутнього" коледж внесено до переліку навчальних закладів - учасників експерименту.

З метою підвищення майстерності у рамках реалізації програми "Партнерство у навчанні за підтримки корпорації Місrosoft" сертифікати з курсу "Основи інформаційно-комунікаційних технологій" отримали 28 членів педагогічного колективу та 23 викладача, які навчалися за програмою "Інтел. Навчання для майбутнього" отримали сертифікати.

Головним завданням навчального закладу є впровадження освітньої діяльності, що включає навчальну, виховну, методичну діяльність. Починаючи з 2005 року педагогічний колектив працює над впровадженням у навчальний процес модульно-рейтингової технології навчання, над удосконаленням програм, навчально-методичних комплексів, враховуючи кредитно-модульну технологію навчання. Для забезпечення колегіальності обговорення питань організації навчально-виховного процесу, методичної роботи та інших питань діяльності педагогічного колективу в коледжі функціонують педагогічна та методична ради.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Коледж тісно співпрацює з кафедрами КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна акалемія" ХОР, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Полтавським державним педагогічним університетом імені В. Короленка, Українською інженерно - педагогічною академією, комунальним вищим навчальним закладом "Харківська академія безперервної освіти" та вузами І-ІІ рівня акредитації Східного регіону. Щорічно викладачі та студенти беруть участь у науково - практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, Днях науки.

Запроваджено практику педагогічних читань, лекцій для студентів та викладачів зі спеціальностей викладацьким складом університету.

В тісному зв'язку циклові комісії з відповідними кафедрами педагогічного університету розробляють та корегують навчальні програми, проводять спільні засідання по розв'язанню актуальних проблем, що стосуються підготовки спеціалістів.

На базі педагогічного університету викладачі коледжу проходять курсову перепідготовку з різних тематичних напрямів, а саме: психолого-педагогічний, професійно-практичний, предметна галузь викладання навчальної дисципліни.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014