Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Кременчуцький медичний коледж (05366) 5-32-15, 76-49-66
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Червона Гірка 41  (карта)
http://k-m-k.com.ua

Кременчуцький медичний коледж

Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації Полтавської обласної ради "Кременчуцький медичний коледж"

Загальна інформація

Кременчуцький медичний коледж здійснює підготовку фахівців за ліцензованими спеціальностями:

  • "Сестринська справа" "Лікувальна справа" "Акушерська справа"
  • "Стоматологія ортопедична"
  • "Сестринська справа" (медична сестра – бакалавр медицини)

Наша мета – допомагати молоді у професійному становленні та особистісному розвитку. Гарантія якісної, фахової освіти, отриманої в Кременчуцькому медичному коледжі, - міцний кадровий потенціал, сучасне матеріально-технічна база, 100% навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчання, навчальні та виробничі практики на базах практичної охорони здоров’я міста, області. Студенти мають можливість виявити здібності та працювати за інтересами у клінічних гуртках, спортивних секціях, у клубі художньої самодіяльності.

Наші випускники є конкурентоспроможними молодшими медичними спеціалістами. Випускники нашого коледжу очолюють лікувально-профілактичні заклади, працюють головними та старшими сестрами й акушерками в лікарнях, завідують ФАПами. Вони присвятили себе найпотрібнішій та найгуманнішій сфері діяльності – полегшенню страждань хворих, боротьбі за їх життя і здоров’я.

Матеріально-технічне забезпечення

Кременчуцький медичний коледж має належну матеріально-технічну базу для забезпечення високої якості підготовки молодших медичних спеціалістів, медичних сестер-бакалаврів, підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних спеціалістів.

Коледж має навчальний корпус – триповерхове приміщення, розташоване в парковій зоні медичного містечка, та навчальні кімнати на базах лікувально-профілактичних закладів міста, що доповнюють бази практичного навчання та виробничих практик.

Рівень загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної, науково-природничої та фахової підготовки студентів забезпечують 52 кабінети та лабораторії. У коледжі функціонує кабінет з відпрацювання навичок до клінічної практики, що сприяє оптимізації процесу оволодіння фаховими вміннями і навичками. Обладнані індивідуальні місця для роботи студентів у лабораторіях з основ сестринської справи, забезпечені сучасними муляжами та фантомами. Практичні заняття, виробничі та переддипломні практики проводяться також на клінічних базах лікувально-профілактичних закладів м. Кременчука та Кременчуцького району.

У коледжі працюють 2 комп’ютерні кабінети, обладнані 31 сучасними комп’ютерами, які поєднані між собою в локальну мережу та підключені до всесвітньої мережі Інтернет. Лабораторії та навчальні кабінети забезпечені комп’ютерною технікою, загалом у навчально-виховному процесі коледжу задіяні 127 персональних комп’ютерів.

Для забезпечення навчально-виховного процесу у коледжі використовуються сучасні технічні засоби навчання: 7 мультимедійних систем, відеокамери та веб-камери, DVD-програвачі, графопроектори. Актова зала, кабінет технічних засобів обладнані мультимедійними установками з великим LCD екраном.

У кожному з кабінетів є своя медіатека.

Викладацька та кабінет технічних засобів навчання обладнані сучасними комп’ютерами та інтерактивними дошками, що створює умови для повноцінної роботи викладачів та студентів.

На базі гуртожитку медичного коледжу функціонує навчальна кімната з лікувального масажу.

У навчальному закладі діє бібліотека з читальною залою на 40 посадкових місць, яка включає абонемент, читальну залу, забезпечену робочими місцями в мережі Internet.

Фонд бібліотеки складає 64 527 тис. примірників, у тому числі брошур та журналів – 3090.

Студенти коледжу всіх спеціальностей і слухачі ВПО повністю забезпечені підручниками нового покоління, виданими державною мовою.

Студенти коледжу на 100% забезпечуються гуртожитком, який розрахований на 408 місць, побудований за типовим проектом, має централізоване водопостачання, водовідведення

У коледжі працює їдальня на 200 посадкових місць та буфет, у гуртожитку – буфет. Малозабезпечені студенти та студенти-сироти отримують безкоштовне харчування.

Коледж має відповідно обладнаний спортивний майданчик, спортивну залу для занять груп з фізичного виховання; тренажерну залу.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014